Komplet-brojeva-i-pločica

Montesori učionica

U mnoštvu metoda koje se primenjuju u radu sa decom sa smetnjama u razvoju u našoj školi je i Montesori metoda. Nagradu koju sam dobila uz priznanje Najbolji edukator Srbije 2014. sam upotrebila  za nabavku učila i opremanje učionice namenjene provođenju ...