9

Matematika u forenzici

Matematika u forenzici je skup različitih aktivnosti koje već drugu godinu realizujem sa ciljem da učenici obnove i utvrde gradivo iz matematike kroz praktične primere u forenzici, ali i da svoja znanja iz drugih nauka (biologija, hemija, fizika) utvrde ...