Кутак ђака првака

Iz ugla jedne učiteljice

Učili su nas da je učenički rad produkt individualno ili grupno organizovane aktivnosti i odraz posebnosti i individualnosti onoga ko ga je kreirao. Kao takav, za nas praktičare, on postaje odličan „izvor“ saznanja o učeniku. Njegovom pažljivom ...

IMG_20190309_170221

Sizifova borba za pravopis

Borba za pravopis je neprestana borba. Borba za pravopis je kao Sizifova borba- neprekidna i kontinuirana. Naišavši na karikature Bojana Jokanovića odlučila sam da ih iskoristim na času i započnem borbu za pravopis. Dugo sam razmišljala na koj na ...

20190402_081123

(U)čitaj knjigu

Čitanje je veoma važno u procesu usvajanja znanja, u svakodnevnoj komunikaciji, prikupljanju i razmeni informacija. Sve je manje dece koja vole da čitaju. Nisu motivisani, iako rado slušaju kada im neko čita. Svakog dana, na početku prvog časa, ...