edukator22

OBRAZOVANJE DANAS

Šta danas predstavlja obrazovanje? Da li je to tema za neiscrpnu kritiku sa svih strana? Da li je prevaziđeno u ovom trenutku? Mnogo je pitanja bez konkretnog odgovora, kada se govori o ovoj temi. Ako se osvrnemo na prošle vekove, čini mi se da j ...

bhbk

Interkultura

Kao nastavnik engleskog jezika, znao sam da sa svakim ulaskom u učionicu rizikujem da se suočim sa tom strašnom rečju, naročito u nižim razredima gde su đaci beskrajno ljubopitljivi: “Tičer, da li ste Vi bili tamo i videli to stvarno?” ili “A kako t ...