GLOBAL TEACHER PRIZE

#787e7e#3f4747#67cdda#ffffff#ffffff#ffffff

POBEDNICI Nacionalnog konkursa

Da biste pročitali biografiju edukatora, kliknite na njegovu fotografiju.

Dragan Kuveljić
close
Dragan Kuveljić

Dragan Kuveljić je učitelj u OŠ „M. Stiković“ u Prijepolju i pedagoški savetnik. Zajedno sa učenicima i
njihovim roditeljima je osnovao grupu „Mašta“, koja ima za cilj da školu učini prijatnim mestom za
učenje. Često sa decom pravi različite priredbe ili manifestacije, od kojih neke izvode i na Gradskom trgu.
U takmvim prilikama, često dovedu nekog poznatog pisca, muzičara ili glumca, koji se druži sa decom.
Vodi svoje đake u Dom kulture, Gradsku biblioteku ili muzej, a ponekad organizuju i posete đacima u
drugim školama i gradovima. Ni humanitarne akcije nisu retke, a majice grupe Mašta sa inspirativnim
porukama su im omiljeni rekvizit. Učitelj Kuveljić je autor članaka u „Prosvetnom pregledu“ i stručnom
časopisu „Učitelj“, a koautor je više knjiga za nastavnike – „Kako stvarati prijatnu atmosferu za učenje“,
„ 101 odgovor na 101 pitanje koje svaki nastavnik treba da zna“, čitanki itd. Učitelj Kuveljić učenje
pretvara u igru i trudi se da deca uče kroz praktičan rad i angažovanje. Uče u prirodi, biblioteci ili na
pozornici, a učitelj se trudi da stalno uvodi novine u nastavu. Najveće priznanje mu je to što njegovi đaci
sa radošću dolaze u školu, i što je tri puta iznedrio đaka generacije.

Katarina Veljković
close
Katarina Veljković

Katarinin osnovni cilj kao nastavnika je da inspiriše i motiviše učenike za doživotno učenje, da ih podstiče na kreativnost i na to da postanu glavni pokretači promena u svojoj okolini. Poštuje različitost i slobodu mišljenja. Za nju kažu da je uvek “korak ispred”.

Koristi metode učenja kroz igru, formalne, ali i neformalne metode, vršnjačko učenje i projektnu nastavu, kako bi u što većoj meri podstakla saradnju među učenicima, samostalnost i kritičko mišljenje.

Prilagodila je nastavu programiranja tako što je uvela robota u nastavu, jer smatra da robotika kod učenika razvija širok spektar veština za 21. vek. Član je nacionalne radne grupe za digitalno i online učenje u okviru “Otvorenog metoda koordinacije u obrazovanju” na nivou Evropske unije.

Jedan je od realizatora IKT obuke za nastavnike koja je sprovedena u okviru evropskog projekta IPA 011. Njen rad o primeni Lego robota prepoznat je kao inovativan i njime je osvojila prvu nagradu za sadržaj na evropskom takmičenju “Microsoft European Innovative TeacherForum” 2007. godine koji je održan u Parizu.

Tatjana Marković Topalović
close
Tatjana Marković Topalović

Tatjana Marković Topalović je profesorka fizike u srednjoj Medicinskoj školi u Šapcu. Jedan je od autora
Parka nauke u Šapcu, koji je otvoren u martu 2013. godine u dvorištu Centra za stručno usavršavanje.
Ovaj park predstavlja svojevrsnu školsku laboratoriju na otvorenom, odnosno 3D udžbenik, koja je
proširena periodnim sistemom elemenata, grafenskom učionicom, piramidom koju je inspirisala Talesova
nedoumica, optičkim iluzijama, modelima atoma, Njutnovim klatnom itd.
Već dugi niz godina, ova profesorka je promoterka nauke u Mačvanskom okrugu i koordinator projekta
„Zasuči rukave“ za svoj okrug. Angažovana je i na realizaciji radionica Kancelarije za mlade. Vodi već
tradicionalnu školicu nauke za decu mlađeg uzrasta grada Šapca, gde promoviše eksperimente koji su
česte nedoumice kod dece i njihovih roditelja, podstičući tako kreativnost i kritično mišljenje kod dece.
Predaje uz puno entuzijazma i volje, a zakone fizike i prirode uopšte prenosi putem inovativnih
postupaka. Autor je većeg broja stručnih radova objavljenih u zborniku radova sa seminara o nastavi
fizike kao i u međunarodnim stručnim časopisima. Učesnik je nekoliko međunarodnih konferencija
(CERN, Austrija) i velikog broja u našoj zemlji koje se tiču unapređenja predmetnih didaktika.
Osnivač je Društva ljubitelja fizike, FIZIXA u svojoj školi, koje se već 14 godina bavi promocijom i
prezentacijom nauke kroz interesantne i aktuelne teme. Smatra da je potrebno podsticati decu, pružati im
nove izvore informacija van učionice, omogućiti im da čuju, osete i dodirnu nauku, kako bi bili naučno
pismeni i spremni da se uhvate u koštac sa novim tehnologijama 21. Veka.
Trenutno privodi kraju doktorat iz Metodike nastave fizike na Fizičkom fakultetu u Beogradu.

#787e7e#3f4747#5dc5d2#ffffff#ffffff

KOMISIJA

Komisija za sledeći konkurs biće ustanovljena naknadno.

Branislav Ranđelović
V. d. direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
close
Branislav Ranđelović
V. d. direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Diplomirao na Elektronskom fakultetu u Nišu 1994. godine, na smeru za računarsku tehniku. Magistraturu iz oblasti primenjene matematike odbranio je 2002. godine a doktorsku tezu 2015.godine.

Na Elektronskom fakuktetu radi kao Docent za oblast matematika i tremutno obavlja duznost direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Dragica Pavlović Babić
Koordinator PISA istraživanja u Srbiji i saradnik Instituta za psihologiju u oblasti obrazovanja
close
Dragica Pavlović Babić
Koordinator PISA istraživanja u Srbiji i saradnik Instituta za psihologiju u oblasti obrazovanja

Dragica Pavlović Babić je, kao istraživač, zaposlena na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a kao predavač na Odeljenju za psihologiju gde drži nastavu na dodiplomskim i master kursevima iz psihologije obrazovanja, na akademskom master programu Obrazovne politike Univerziteta u Beogradu, i na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Konsultant je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i član ekspertskih grupa koje angažuje Ministarstvo za razvijanje pojedinih aspekata u oblasti sistema obrazovanja.

Dušan Basalo
Senior partner u konsultantskoj kompaniji "Atria Group"
close
Dušan Basalo
Senior partner u konsultantskoj kompaniji "Atria Group"

Dušan je suosnivač i Senior partner u konsultantskoj kompaniji “Atria Group” koja je prisutna i radi u Srbiji, Crnoj Gori, Češkoj, BiH i Portugalu.

Pre početka karijere u biznisu, 7 godina bio je u NVO sektoru i to u delu edukacije, unapređenja školskog sistema, uvođenja đačkih parlamenata. Dušan je takođe bio jedan od osnivača Unije srednjoškolaca Srbije 2003. godine koja i danas postoji.

Tokom proteklih 15 godina angažovan je na razvoju ljudskih resursa, pre svega u korporativnom okruženju, a kasnije i u konsultantskim projektima. Njegove stručne oblasti su sistematski razvoj ljudskih resursa, procena potencijala i sposobnosti zaposlenih, kao i jačanje timova i menadžera kroz razvojne projekte, sa fokusom na obuku i poslovno podučavanje. Dušan je i član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.

Ivana Cenerić
Koordinator istraživanja u Centru za obrazovne politike
close
Ivana Cenerić
Koordinator istraživanja u Centru za obrazovne politike

Ivana je od 2011 do 2013 godine radila u Ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja na poslovima analitičara obrazovnih politika na projektu i početkom 2015 kao savetnik a kasnije i posebni saventik i šef kabineta ministra u periodu od jula 2015 do jula 2016 godine. Osim angažovanja u Ministarstvu u periodu od 2011 do 2016, Ivana je radila kao saradnik UNICEF-a, Instituta za psihologiju, Zavoda za unapređenje kvaliteta obrazovanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Centra za obrazovne politike na različitim istraživanjima u oblasti obrazovnih politika. Tokom 2013 i 2014 godine radila je u Litvaniji kao istraživač u Public Policy and Management Institute, Viljnus. Od 2016 radi kao istraživač/koordinator istraživanja u Centru za obrazovne politike.

Srđan Ognjanović
Direktor Matematičke gimnazije
close
Srđan Ognjanović
Direktor Matematičke gimnazije

Srđan Ognjanović je direktor Matematičke gimnazije od 2008.godine. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pre toga učenik Matematičke gimnazije u kojoj sada rada.

Predvodi prestižnu srednju školu, za talentovane učenike u oblasti matematike, informatike i prirodnih nauka. Tradicionalno uspešni u svetskim razmerama, učenici ove gimnazije osvajali su brojne medalje na međunarodnim olimpijadama znanja. Kvalitet nastave ove ustanove neprestano dokazuju njeni učenici, koji upisuju svetski priznate i prestižne fakultete i koji se zapošljavaju i kod nas i širom sveta u najvećim svetskim firmama, laboratorijama i fakultetima.

Srđan Verbić
Bivši ministar prosvete
close
Srđan Verbić
Bivši ministar prosvete

Bio je polaznik prvih programa Istraživačke stanice Petnica, učesnik istraživačkih akcija i stipendista SANU i Republičkog fonda za talente. U oktobru 1986. dobio je Oktobarsku nagradu Grada Beograda za najbolji srednjoškolski istraživački rad. Diplomirao je teorijsku fiziku na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvih desetak godina je radio u Petnici, a kasnije je, do dolaska na funkciju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u aprilu 2014, radio u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Danas je zaposlen na fakultetu FEFA i predaje nauku o podacima.

Udruženje Živojin Mišić
Vigor Majić
Direktor istraživačke stanice Petnica
close
Vigor Majić
Direktor istraživačke stanice Petnica

Od 1982. bio je direktor Naučnog centra Petnica u Srbiji, čiji je jedan od osnivača. Naučni centar Petnica je nevladina, neprofitna i nezavisna obrazovna institucija osnovana da pomogne i podrži mlade ljude koji pokazuju izuzetan interes za nauku izvan školskih programa.Prioritetni cilj obrazovnih aktivnosti u Petnici nije proširivanje faktografskog znanja, već unapređivanje racionalnog i logičkog mišljenja, sposobnosti uočavanja i rešavanja problema, planiranja, zaključivanja, pronalaženja kvalitetnih izvora informacija, procesa zaključivanja itd.

 

 

O PROJEKTU

Cilj projekta

Projekat „National Teacher Prize” deo je projekta „Global Teacher Prize” koje organizuje Varkey Fondacija. Kako je Udruženje Živojin Mišić partner Varkey Fondacije, to znači da je projekat „Najbolji edukatori Srbije” postao prekvalifikaciono takmičenje za „National Teacher Prize”. Cilj nam je da od već nagrađenih Najboljih edukatora Srbije izaberemo do petoro najboljih, koliko je propisano od strane Varkey Foundation-a. Pobednici nacionalnog takmičenja (do petoro pobednika) plasiraće se na „Global Teacher Prize” koji dalje funkcioniše prema pravilima Varkey Fondacije.
Kroz ovaj projekat želimo još jednom da pohvalimo, nagradimo i ohrabrimo izuzetne nastavnike u Srbiji, i damo im mogućnost da se nađu na jednom od najvećih svetskih takmičenja u sferi obrazovanja, „Global Teacher Prize”.

Ko ima pravo učešća?

Pravo učešća na konkursu za „National Teacher Prize” imaju svi učitelji, nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola koji su dobitnici nagrade „Najbolji edukatori Srbije”, koji aktivno rade u nastavi, i planiraju da rade u nastavi još minimum 5 godina.
Pravo učešća na konkursu za „National Teacher Prize” imaju i kandidati koji su učestvovali u izboru i prethodnih godina, a u skladu sa Pravilnikom Varkey Fondacije.

Način prijavljivanja

Kandidati koji su nosioci titule „Najbolji edukatori Srbije” mogu se prijaviti za nagradu „National Teacher Prize” i to preko forme koju dobijaju od Udruženja Živojin Mišić, a koja je u skladu sa formom dobijenom od Varkey Fondacije.
Kandidati se mogu prijaviti sami, ili ih može nominovati neko od kolega „Najboljih edukatora Srbije”.

KRITERIJUMI

Ono što su kriterijumi Varkey Fondacije, u skladu sa kojima se biraju pobednici takmičenja „Global Teacher Prize” su:
1. Upotreba efektivnih nastavnih praksi koje utiču na kvalitet obrazovanja na globalnom nivou

2. Upotreba inovativnog nastavnog programa koji utiče na rad škole, okruženja i države, i koji se
pokazao kao dobra metoda za rešavanje novih izazova u budućnosti

3. Postignuća učenika nominovanog nastavnika

4. Uticaj na zajednicu

5. Razvijanje učenika kao građanina sveta kroz pružanje obrazovanja zasnovanog na vrednostima
koje će ih pripremiti za svet u kom će živeti i raditi sa ljudima različitih nacionalnosti, kultura i religija

6. Unapređivanje nastavničke profesije putem podizanja nivoa nastave, razmene dobrih praksi i
saradnje sa kolegama

7. Prepoznavanje rada nastavnika od strane učenika, kolega, direktora škole ili drugih članova

Vrati me na vrh