NAJBOLJI EDUKATORI SRBIJE 2014

Mislite da je Vaš predavač najbolji, najkreativniji i najposvećeniji svom poslu?
Pokažite to celoj Srbiji!

Nagrađeni
edukatori

Prijave zaNajbolje edukatore

Blog edukatora

#787e7e#3f4747#67cdda#ffffff#ffffff#ffffff

pobednici

Suzana Veljković
Učiteljica u OŠ “Branko Miljković”, Niš
close
Suzana Veljković
Učiteljica u OŠ “Branko Miljković”, Niš

Suzana Veljković je učiteljica u OŠ „Branko Miljković“ u Nišu. Autor je bloga R iznica zlatnih ideja , preko koga komunicira sa svojim učenicima i njihovim roditeljima. Objavljivala je članake u „Prosvetnom pregledu“, a više njenih radova se nalazi u bazi znanja „Kreativne škole“ i „Dobrodošlice“, koja je postala sastavni deo škole i koja se dodeljuje učenicima prvog razreda povodom prijema u Dečiji savez. Organizator je priredbi i izložbi u školi, realizator predavanja za roditelje i kolege na teme koje su date u okviru prioritetnih oblasti stručnog usavršavanja od značaja za razvoj obrazovanja i vaspitanja. Koordinator je programa ogleda na nivou škole – elektronsko testiranje učenika 4. razreda. Sarađuje na evaluaciji udžbenika Izdavačke kuće „Klett“ i radi sa učenicima 3. i 4. razreda u školi M ladih matematičara . Nosilac je Plakete za izuzetne rezultate u profesionalnom radu i afirmaciji Učiteljskog društva i profesije u školskoj 2013/2014. godini koju dodeljuje Učiteljsko društvo Niš. Roditelji za nju kažu da je profesionalna i objektivna, brižna i strpljiva, ohrabrujuća, pozitivna i inovativna. Časovi su zanimljivi i uvek drugačiji, a učenici su aktivni. Razvija pozitivan takmičarski duh kod dece i uči ih da se međusobno pomažu. Izdvaja se od ostalih učitelja prvenstveno po odnosu prema svojim učenicima, saradnji sa roditeljima, metodama i tehnikama koje primenjuje u radu, sposobnosti da prenese znanje i savetima koje upućuje roditeljima kako da deca pruže svoj maksimum. Učiteljica sa decom radi i kroz vanškolske aktivnosti u gradu, a jedan je od edukatora u programu Crvenog krsta „Promocija humanih vrednosti“.

Biljana Živković
Nastavnica u OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”, Kragujevac
close
Biljana Živković
Nastavnica u OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”, Kragujevac

Biljana Živković je nastavnica fizike u OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ u Kragujevcu. Član je Udruženja fizičara O mega , Društva fizičara Srbije i ima zvanje pedagoškog savetnika. Njeni radovi nalaze se u bazi znanja „Kreativne škole“, „Digitalnom času“, „Saznali smo na seminaru primenili u praksi“, a piše i objavljuje radove u „Pedagoškoj praksi“ i „Obrazovnoj tehnologiji“. Objavila je i radove u zbornicima radova sa Republičkih seminara, a mnogi od njih su nastali kao rezultat timskog rada sa kolegama iz Srbije. Vrlo je posvećena svom poslu, ozbiljna i vredna, kreativna i neumorna. U okviru svoje sekcije organizuje različite manifestacije, kao što su Dan fizike i Mini festival nauke, a sa učenicima učestvuje i posećuje i druge manifestacije, kao što je Festival nauke u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Koautor je i realizator akreditovanih tribina „Novi trendovi u nastavi prirodnih nauka 1 i 2“, rukovodilac je projekta „Greenwave“ i saradnik u Centru za talente. Zagovornik je mišljenja da suštinske promene u obrazovanju treba da poteknu od nastavnika, te se u skladu sa tim trudi da svoju kreativnost konstantno nadograđuje i primenjuje kako u učionici, tako i van nje. U nastavnom procesu primenjuje savremene metode i oblike rada, kao što su aktivno učenje, obrnuta učionica, vršnjačko učenje, a van njega vodi učenike na zimski kamp fizike, priprema ih za takmičenja i uključuje u onlajn sistem dodatne nastave Fizika u oblaku – Skajfi .

Tatjana Marković Topalović
Nastavnica u Medicinskoj školi “Dr Andra Jovanović”, Šabac
close
Tatjana Marković Topalović
Nastavnica u Medicinskoj školi “Dr Andra Jovanović”, Šabac

Tatjana Marković Topalović je profesorka fizike u srednjoj Medicinskoj školi u Šapcu. Jedan je od autora Parka nauke u Šapcu, koji je otvoren u martu 2013. godine u dvorištu Centra za stručno usavršavanje. Ovaj park predstavlja svojevrsnu školsku laboratoriju na otvorenom, odnosno 3D udžbenik, koja je ove godine proširena periodnim sistemom elemenata, grafenskom učionicom, piramidom koju je inspirisala Talesova nedoumica, optičkim iluzijama, modelima atoma, Njutnovim klatnom itd. Već osam godina, ova profesorka je promoterka nauke u Mačvanskom okrugu i koordinator projekta „Zasuči rukave“ za svoj okrug. Angažovana je i na realizaciji radionica Kancelarije za mlade. Vodi već tradicionalnu školicu nauke za decu mlađeg uzrasta grada Šapca, gde promoviše eksperimente koji su česte nedoumice kod dece i njihovih roditelja, podstičući tako kreativnost i kritično mišljenje kod dece. Predaje uz puno entuzijazma i volje, a zakone fizike i prirode uopšte prenosi putem inovativnih postupaka. Autor je većeg broja stručnih radova objavljenih u zborniku radova sa seminara o nastavi fizike. Učesnik je nekoliko međunarodnih konferencija (CERN, Austrija) i velikog broja u našoj zemlji koje se tiču unapređenja predmetnih didaktika. Osnivač je Društva ljubitelja fizike, FIZIXA u svojoj školi, koje se već 11 godina bavi promocijom i prezentacijom nauke kroz interesantne i aktuelne teme. Smatra da je potrebno podsticati decu, pružati im nove izvore informacija van učionice, omogućiti im da čuju, osete i dodirnu nauku, kako bi bili naučno pismeni i spremni da se uhvate u koštac sa novim tehnologijama 21. veka.

Snežana Radivojša
Učiteljica u OŠ “Đuro Strugar”, Beograd
close
Snežana Radivojša
Učiteljica u OŠ “Đuro Strugar”, Beograd

Snežana Radivojša je učiteljica u OŠ „Đuro Strugar“ u Beogradu. U nastavi kombinuje NTC sistem (program razvijen u ogranku udruženja MENSA za Srbiju, koji medicinska saznanja ukršta sa problemima i saznanjima iz vaspitačke i učiteljske prakse) sa holističkim pristupom i na taj način razvija funkcionalno znanje kod dece, brzinu razmišljanja, zaključivanja i koncentraciju. Vizuelizuje časove, sve pretvara u igru, mozgalicu ili zagonetku. Gradi timski duh kod dece, uči ih da prepoznaju probleme jedni kod drugih i da ih rešavaju. Podstiče individualni razvoj i kreativnost svakog pojedinca. Njeni učenici učestvuju na brojnim literarnim i likovnim konkursima, takmičenjima i drugim smotrama, a u prethodnoj školskoj godini njeni učenici su dobili blizu 100 priznanja. Ceo razred učestvuje u dramskoj sekciji, a prihvatajući svoju ulogu u predstavi, dete se priprema da prihvati buduću životnu ulogu u društvu i stvarnosti koja ga okružuje. Učiteljica Snežana neretko organizuje radionice (psihološke, edukativne, vaspitne, putujuće, umetničke…) na kojima učestvuju i roditelji i deca – te zajedno uče, prave kostime, muziku, tekstove… Koordinatorka je zimske i letnje škole za darovitu decu koja radi po NTC sistemu učenja na Novom Beogradu.

Gordana Petrović
Nastavnica u Mašinskoj tehničkoj školi “14. oktobar”, Kraljevo
close
Gordana Petrović
Nastavnica u Mašinskoj tehničkoj školi “14. oktobar”, Kraljevo

Gordana Petrović je nastavnik stručnih predmeta u Mašinskoj tehničkoj školi „14. oktobar“ u Kraljevu. Preko svojih blogova Gocin blog i Tolerancije pomaže učenicima da više nauče i lakše savladaju gradivo. Naročito se trudi da svoje učenike osposobi da pravilno koriste računar i internet i stiču digitalnu pismenost. Učenici sa njom učestvuju u različitim projektima i takmičenjima: Dan po dan – Školski kalendar sećanja , Blog za bezbedan internet 2013 , „Zanimaju me zanimanja“, „Smotra đačkog filmića“, „Energiju štedim, ja više vredim“ itd. Njeni učenici su samo za projekat „ Igraj bezbedno“ predali oko 50tak radova. Takođe, a napravljen je i blog o Holokaustu . Više njenih radova je uvršteno u bazu znanja „Kreativne škole“ i „Saznali smo na seminaru primenili u praksi“. Konstantno se usavršava na različitim seminarima i skupovima i stečeno znanje primenjuje u nastavi. Nagrade na takmičenjima ne izostaju, a učestvujući na mnogobrojnim konkursima, nastavnica Gordana motiviše i inspiriše decu na rad i kreativnost, te utiče na talentovanu decu da napreduju i nauče više.

Biljana Veselinovič
Nastavnica u OŠ “Smeh i suza”, Aleksinac
close
Biljana Veselinovič
Nastavnica u OŠ “Smeh i suza”, Aleksinac

Biljana Veselinović je nastavnica matematike u Osnovnoj školi za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju „Smeh i suza“ u Aleksincu. Koristi različite pedagoške metode, stilove i postupke podučavanja prilagođene učenicima sa smetnjama u razvoju. U radu uspešno primenjuje informacionokomunikacione tehnologije i multimediju, kao i Montesori metodu. Konstantno se usavršava u oblasti matematike, informatike i inkluzije. Često podstiče timski rad među decom i učestvuje u raznim projektima u školi i gradu sa svojim učenicima. Ima svoj b log preko koga deli sa decom svoje radove i pripremu za nastavu, a njeni radovi su osvajali nagrade i nalaze se u bazi znanja „Kreativne škole“ i „Kreativnog časa“. Takođe, nastavnica Biljana je proglašena za Majkrosoftovog uglednog nastavnika, a mnogi njeni radovi su prezentovani na brojnim stručnim skupovima koji su posvećeni inovacijama u nastavi (npr. „Innovations and Best Practices in Teaching“ na forumu prekogranične saradnje Srbije i Bugarske). Ume da motiviše i organizuje učenike, pa deca rado idu na njene časove. Uvek prijatna i ljubazna, profesionalna i posvećena radu uspeva da postigne odlične rezultate sa decom kojoj je potrebna dodatna pomoć i podrška.

Katarina Ivanović
Nastavnik u OŠ “Stevan Dukić”, Beograd
close
Katarina Ivanović
Nastavnik u OŠ “Stevan Dukić”, Beograd

Katarina Ivanović je nastavnica matematike u OŠ „Stevan Dukić“ u Beogradu. U nastavi koristi razne metode pomoću kojih objašnjava različite oblasti matematike, kao što su kreativne radionice (npr. učenje razlomaka pomoću slamčica, plastelina i štapića), digitalna učionica, Power Point prezentacije, plakat i panoi koje deca prave sama, projektni radovi (piramida Sijeprinskog, Čudesna prizma koja prelama svetlost, Prizmograd) i mnoge druge. Ima svoj blog kome svako dete ima pristup i na kome objavljuje svoje radove, prezentacije, zadatke i tako pomaže deci u učenju. Koautor je rada nagrađenog u sklopu „Kreativne škole“, a osvojila je i nagradu za najbolje predavanje nastavnika u okviru međunarodnog Tempus projekta „Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities”. Decu vodi na razne manifestacije, kao što su Maj mesec matematike, promocija robota Asima, manifestacija CERN u Beogradu, Zlatni presek i mnoge izložbe. Redovno učestvuje na Državnim takmičenjima iz matematike i ostvaruje izvanredne rezultate (učešće i na Srpskoj matematičkoj olimpijadi). Nastavnica Katarina je nasmejana i uvek pozitivna, kreativna i omiljena kako među učenicima, tako i među kolegama. Učenici kažu da je zahtevna, ali da svim učenicima uspeva da približi matematiku na zanimljiv način tako da učenicima nije dosadno na njenim časovima.

Saša Porubski
Nastavnik u Zemunskoj gimnaziji, Beograd
close
Saša Porubski
Nastavnik u Zemunskoj gimnaziji, Beograd

Saša Porubski je profesor fizičkog vaspitanja u Zemunskoj gimnaziji. Aktivno vodi razne sportske sekcije u školi i priprema timove za takmičenja, a jedna od najvećih stvari koje je pokrenuo je sekcija „Maturanti maratonci“. Prve godine postojanja, maturanti ove škole su učestvovali na Beogradskom maratonu, da bi se kasnije priključile i druge škole. Prvih godina, učenici su trčali polumaraton, dok ih u 2015. godini čeka najveći izazov – maraton. Danas, sportska sekcija Zemunske gimnazije je prerasla u sportsko udruženje „Maturanti maratonci“ (s ajt , Facebook strana , Youtube kanal ) čija je misija da se širi ideologija zdravog i aktivnog načina života. Njegovi članovi, odnosno učenici srednjih škola učestvuju na brojnim trkama, ali i realizuju humanitarne akcije i projekte kojima promovišu zdrav život. Njegovi učenici za njega kažu da je uporan, stručan i pravičan. „Moja prva pomisao na čas fizičkog vaspitanja kod profesora Porubskog je – prvi put je nekoga briga šta ja radim. Nikada do sada nisam videla nekoga kome je više stalo do učenika, a opet se sa svakim odnosi jednako. Uvek je dostupan i spreman da pomogne i učini dodatan trud.“

Dragan Kuveljić
Učitelj u OŠ “M. Stiković”, Prijepolje
close
Dragan Kuveljić
Učitelj u OŠ “M. Stiković”, Prijepolje

Dragan Kuveljić je učitelj u OŠ „M. Stiković“ u Prijepolju i pedagoški savetnik. Zajedno sa učenicima i njihovim roditeljima je osnovao grupu „Mašta“, koja ima za cilj da školu učini prijatnim mestom za učenje. Često sa decom pravi različite priredbe ili manifestacije, od kojih neke izvode i na Gradskom trgu. U takvim prilikama, često dovedu nekog poznatog pisca, muzičara ili glumca, koji se druži sa decom. Vodi svoje đake u Dom kulture, Gradsku biblioteku ili muzej, a ponekad organizuju i posete đacima u drugim školama i gradovima. Ni humanitarne akcije nisu retke, a majice grupe Mašta sa inspirativnim porukama su im omiljeni rekvizit. Učitelj Kuveljić je autor članaka u „Prosvetnom pregledu“ i stručnom časopisu „Učitelj“, a koautor je više knjiga za nastavnike – „Kako stvarati prijatnu atmosferu za učenje“, „ 101 odgovor na 101 pitanje koje svaki nastavnik treba da zna“, čitanki itd. Učitelj Kuveljić učenje pretvara u igru i trudi se da deca uče kroz praktičan rad i angažovanje. Uče u prirodi, biblioteci ili na pozornici, a učitelj se trudi da stalno uvodi novine u nastavu. Najveće priznanje mu je to što njegovi đaci sa radošću dolaze u školu, i što je dva puta iznedrio đaka generacije.

Gordana Janevska
Učiteljica u OŠ “Dimitrije Todorović Kaplar”, Knjaževac
close
Gordana Janevska
Učiteljica u OŠ “Dimitrije Todorović Kaplar”, Knjaževac

Gordana Janevska je učiteljica u OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar“ u Knjaževcu i ima zvanje pedagoškog savetnika. Vedra, nasmejana, puna elana i energije koju prenosi na svoje učenike. Skoro svi njeni časovi su multimedijalni, aktivni, ambijentalni i istraživački. Način rada je raznovrstan, primenjuje grupni i timski rad. Na časovima su zastupljene raznovrsne igre, lutke, pitanja sa podstrekom za razmišljanje, ogledi i testovi. Svoje pripreme i obrade sa časova deli preko svog bloga G ocini radoznalci , preko sajta S lideshare.net ili preko Y outube k anala . Njeni radovi se nalaze u bazi znanja „Kreativne škole“, „Digitalnog časa“ i „Saznali na seminaru primenili u praksi“. Specifična je i zbog ogromnih mogućnosti koje pruža svojim učenicima kroz veliki broj različitih vannastavnih aktivnosti i konkursa u koje uključuje sve zainteresovane učenike. Njeni đaci, a i njihovi roditelji je uvažavaju za najboljeg ne samo učitelja, već i režisera, umetnika, scenografa, kostimografa i sve što za priredbu ili konkurs potrebno. Deca učestvuju na raznim konkursima i takmičenjima, kreativnim radionicama, sportskim aktivnostima, nastupima i raznim istraživačkim akcijama.

Lucija Tasić
Učiteljica u OŠ “Dragoljub Ilić”, Valjevo (Dračić)
close
Lucija Tasić
Učiteljica u OŠ “Dragoljub Ilić”, Valjevo (Dračić)

Lucija Tasić je učiteljica i pedagoški savetnik u OŠ „Dragoljub Ilić“ Dračić (Valjevo). Autor je blogova na kojima deli svoja iskustva iz učionice: U čeći druge, učimo se i mi , K reativni učitelj. Autor je i više knjiga za decu: „Lutka iz đačkog kutka“, „Ispod neba deci treba“, „Sreća je u tebi“, kao i monografije škole u kojoj radi. Autor je seminara I ntegracija, korelacija, zanimacija – integrativna nastava , koji je proistekao iz iskustvenog rada u učionici. Autor je brojnih stručnih radova i članaka objavljenih u pedagoškom časopisu „Obrazovna tehnologija“ i „Prosvetnom pregledu“. Podstiče učenike da učestvuju na svim takmičenjima, konkursima i kulturnim dešavanjima gde su osvajali zapažene rezultate i nagrade. Inicirala je niz aktivnosti koje su osavremenile rad matične škole. Zahvaljujući njenim idejama, dugo godina unazad organizuju se ogledni i ugledni časovi, radi se Letopis škole, organizuju tematski dani na nivou Stručnog veća učitelja, brojne priredbe, vašari, maskenbali i radionice u kojima učestvuju i roditelji učenika. Prati savremenu obrazovnu tehnologiju, prati inovacije, ali i sama inovira, istražuje najbolje metode rada i kontinuirano se usavršava. Gradivo deci predstavlja na zanimljiv način, tako da lakše i više nauče. Primenjuje igroliku nastavu, lutkarstvo na časovima srpskog jezika, dramski metod na časovima matematike i sveta oko nas, tehniku Šest šešira za razvoj istraživačkog duha učenika, integrativnu nastavu itd. U okviru slobodnih aktivnosti vodi dramsku, lutkarsku, literarnu, recitatorsku i likovnu sekciju i svi njeni učenici učestvuju bez izuzetka.

Saša Čorboloković
Nastavnik u OŠ “3. oktobar”, Bor
close
Saša Čorboloković
Nastavnik u OŠ “3. oktobar”, Bor

Saša Čorboloković je nastavnik srpskog jezika u OŠ „3. oktobar“ u Boru. Vodi novinarsku sekciju, a autor je i glavni odgovorni urednik školskog lista Osnovac . Inicijator je pokretanja i jedan od priređivača zbornika najuspešnijih učeničkih literarnih radova „Naši mali stvaraoci“ i zbirke učeničkih lapsusa i dosetki „Školski biseri“. Nastavnik Čorboloković je kreativan u nastavi; časove organizuje drugačije, traga za inovacijama u nastavnom procesu, permanentno se usavršava i primenjuje stečeno znanje. Koristi različite nastavne metode, sredstva i oblike rada. Primenjuje stvaralački i istraživački pristup u nastavi jezika i književnosti (kvizovi, igre, projekti, ilustracije, filološka šetnja, album, izrada đačkih rečnika, strip itd.) Kroz svoje časove nastoji da uspostavi unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju. Takođe, i učenike podstiče na kreativno izražavanje, kritičko i logičko razmišljanje. Najbolje časove iz prakse objavljuje u metodičkim časopisima (Školski čas srpskog jezika i književnosti, Metodički vidici), a neki od radova se nalaze u bazi znanja „Kreativne škole“ i „Digitalnog časa“. Svoje ideje izlaže i na naučnim skupovima. Sa učenicima redovno ostvaruje zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja, smotrama talenata i literarnim konkursima na kojima učestvuje. Već dve godine učestvuje u kreiranju zimskih radionica na Republičkom zimskom seminaru na Filološkom fakultetu u Beogradu. Koautor je priručnika za nastavnike „Asocijacije u nastavi srpskog jezika u književnosti“ (Klett, 2014). Zajedno sa koleginicom iz škole, jedan je od pokretača Kreativnog tima „Misija“, koji realizuje edukativne i kreativne radionice za učenike sedmog i osmog razreda, čiji je cilj prepoznavanje talenata kod đaka, postepeno i pravilno razvijanje i usmeravanje.

Biljana Vučković
Nastavnica u OŠ “Dositej Obradović”, Ćićevac
close
Biljana Vučković
Nastavnica u OŠ “Dositej Obradović”, Ćićevac

Biljana Vučković je nastavnica tehničkog i informatičkog obrazovanja u OŠ „Dositej Obradović“ u Ćićevcu. Vodi školski sajt i Facebook grupu, a takođe je autor s ajta na kome postavlja prezentacije sa časova i dodatne materijale za učenje. Vodi b log svog odeljanja. Učenici za nju kažu da je pozitivna i vedra osoba, „stalno u pokretu i akciji, smišlja nove stvari i stalno nas aktivira u različitim konkursima i na različitim takmičenjima.“ Vodi saobraćajnu sekciju i modelare. Naročito se zalaže za edukovanje i dece i roditelja o bezbednom korišćenju interneta. Njeni đaci su osvojili više nagrada na takmičenju „Igraj bezbedno“, od kojih je jedna za snimljeni filmić na tu temu bezbednosti na internetu. Takođe, ne izostaju ni nagrade na Republičkim takmičenjima, a jedan od nagrađivanih sajtova je i M i na netu . Vodi decu na razne priredbe, kao što su Festival nauke u Beogradu ili Info Tesla kup, a neretko organizuje i humanitarne akcije sa decom.

Vukašin Vasić
Nastavnik u Ekonomskoj školi “Nada Dimić”, Beograd
close
Vukašin Vasić
Nastavnik u Ekonomskoj školi “Nada Dimić”, Beograd

Vukašin B. Vasić je profesor u srednjoj ekonomskoj školi „Nada Dimić“ u Beogradu i predaje kancelarijsko poslovanje. Njegovi učenici za njega kažu da je kreativan, inovativan, komunikativan i empatičan. Njegovi učenici učestvovali su na mnogobrojnim takmičenjima, među kojima su „Etička dilema“ i „Poslovni izazov“ u organizaciji „Dostignuća mladih“, zatim takmičenju za najbolju sociopreduzetničku ideju, kreiranje Zelene škole (Svetski fond za prirodu), kreiranje bloga o bezbednosti na internetu (UPIS), stvaranje fronta za borbu protiv nasilja u školi (UNICEF) itd. Dobitnik je više nagrada i priznanja, od kojih se naročito ističe međunarodno priznanje za W ikiedukatora u decembru 2012. Osnivač je školskog udruženja „Misli plavo, misli zeleno“ sa ciljem da, zajedno sa učenicima podigne svest o značaju zaštite životne sredine i održivog razvoja (magazin , FB grupa ). U školi, zajedno sa učenicima organizuje priredbe, radionice i tribine za nastavnike i učenike na značajne datume – Dan planete, Dan zaštite ekološke sredine itd. Autor je blogova o e konomiji i o brazovanju , uređuje stranice o M ilenijumskim razvojnim ciljevima, obrazovanju i biznisu. Njegovi đaci su rekli: „Smatram da je profesor Vasić jedan od najinspirativnijih profesora koje sam do sada upoznala. Biti na njegovim časovima je pravo zadovoljstvo. To je zato što ume učenike da podstakne da razmišljaju izvan okvira, da nas motiviše da zaista počnemo ozbiljno da razmišljamo o našoj budućnosti i ciljevima.“ „Kada sam čula za ovaj projekat, nije bilo dvoumljenja o kom profesoru bih pričala, odmah sam znala da profesor Vukašin ovo zaslužuje. U moru profesora čiji se rad zasniva jedino na odrađivanju nastavnog plana i programa, on se izdvojio količinom znanja koju nam pruža pored školskog programa.“

Slavoljub Mitić
Nastavnik u OŠ “Bubanjski heroji” i Gimnaziji “Svetozar Marković”, Niš
close
Slavoljub Mitić
Nastavnik u OŠ “Bubanjski heroji” i Gimnaziji “Svetozar Marković”, Niš

Slavoljub Mitić je nastavnik fizike u OŠ „Bubanjski heroji“ i Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu. Autor je sajtova o nastavi fizike za o snovnu školu i g imnazije. Rukovodilac je A ktiva nastavnika fizike u nišavskom okrugu. Aktivan član u Udruženju fizičara Omega Niš, u okviru koga je autor i realizator brojnih projekata, od kojih je najznačajniji „ Fizika u oblaku – SkajFi“ – Onljan dodatna nastava i priprema za takmičenja učenika osnovnih škola sa teritorije cele Srbije. Skenirao je sve brojeve časopisa „ Mladi fizičar“ i tako omogućio svojim kolegama da ga više koriste. Jedan je od autora i realizator 8 zimskih kampova fizike za talentovane učenike u Sokobanji. Promoviše i primenjuje nove tehnologije u nastavi, ali i tradicionalan način predavanja fizike u školi. Postigao je mnogobrojne uspehe sa učenicima na takmičenjima, smotrama i festivalima, a više puta je nagrađivan na Republičkom seminaru o nastavi fizike. Član je autorskog tima Kreativnog centra za pripremu udžbenika, autor više priručnika i zbirki zadataka. Autor i realizator mnogobrojnih seminara za nastavnike, među kojima su Savremene metode nastave fizike, Primena računara u pripremi i realizaciji nastave, Ogledom do znanja – od predškolskog obrazovanja do predmetne nastave prirodnih nauka, Nauka za sve – savremene i tradicionalne metode predavanja nauka u starijim i mlađim razredima itd.

Željana Radojičić
Učiteljica u OŠ “Milan Rakić”, Mionica
close
Željana Radojičić
Učiteljica u OŠ “Milan Rakić”, Mionica

Željana Radojičić Lukić je učiteljica u OŠ „Milan Rakić“ u Mionici. Osnivač je prvog edukativnog kompleksa za decu Č arobno selo , u kome deca u prirodnom ambijentu uče i podstiču svoju kreativnost i radoznalost. Projekat je sproveden uz podršku UNICEFa, sa ciljem da poboljša kvalitet rekreativnih nastava i promoviše dečiji obrazovni turizam. Autor je bloga Kreativna čarolija , gde demonstrira i dokumentuje rezultate svog rada. Autor i realizator 3 akreditovana seminara (Metodički pristup obradi književnosti u mlađim razredima osnovne škole, Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole, Integrativna nastava u ambijentalnim učionicama). Autor је i organizator dečjeg sabora „Kreativna čarolija“ u Banji Vrujci, koji predstavlja smotru dečjeg stvaralaštva čiji je cilj razmena iskustava dece iz ruralnih i urbanih sredina, kao i afirmacija dečjeg filmskog, dramskog, likovnog i literarnog stvaralastva. Prati inovacije u nastavi i iste primenjuje. Njena učionica je uređena po meri učenika, a svaki kutak je opremljen tako da predstavlja nastavno sredstvo: TV, DVD, video bim, biblioteka, panoi, kuća za lutkarske predstave… Svoje učenike organizuje u sekciju „Kreativno detinjstvo“ koju vodi pri U G Kreativa ciji je osnivač i potpredsednik, a u okviru koje vrši odabir učenika talentovanih za određene discipline: etno pevanje i sviranje, gluma, folklor, likovne radionice. Sve njene generacije su članovi ove grupe, tako da je učiteljica na ovaj način pokrenula vršnjačko učenje koje se pokazalo kao izuzetan primer podsticanja funkcionalnih znanja. Njeni radovi nalaze se u Bazi znanja „Kreativna škola“ i Zborniku radova programa „Digitalni čas 2“. Takođe, autor je većeg broja naučnih, i stručnih radova, dobitnica Svetosavske nagrade 2012.

#787e7e#3f4747#5dc5d2#ffffff#ffffff#ffffff

komisija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja
Udruženje “Živojin Mišić”
Dragica Pavlović Babić
Koordinator PISA istraživanja u Srbiji i saradnik Institura za psihologiju u oblasti obrazovanja
Srđan Ognjanović
Direktor Matematičke gimnazije

Iskustva pobednika

 • Lucija Tasić

  OŠ “Dragoljub Ilić”, Valjevo

  “Naviknuta da radim bez nagrada i priznanja, bez podrške i lovorika, do svega sam stizala težim putem, onim, koji ne poznaje prečice. Hodala sam sitnim, ali sigurnim koracima bez spoticanja i preskakanja stepenika. Ljubav prema profesiji i strpljenje moja su vodilja, a kreativnost je moja nasušna potreba. Nagrada "Najbolji edukatori Srbije" bila je putokaz na kojem je samo jedan smer – NAPRED! Osvetlila mi je put i ohrabrila da nastavim da koračam dobro znanim i utabanim stazama, stazama znanja i inovacija. Hvala Udruženju ''Živojin Mišić'' koje vraća veru u u budućnost naše profesije, koje ume da prepozna i motiviše vredan i predan rad.”

 • Katarina Ivanović

  OŠ “Stevan Dukić”, Beograd

  “Volim posao kojim se bavim, dajem sve od sebe da učenike zainteresujem, inspirišem, motivišem. Da im pokažem lepotu matematike i da ih bodrim da budu vredni i uporni na svom putu. Projekat "Najbolji edukatori Srbije" je ta vrsta nadahnića za mene. On je potvrda da nema stajanja, da uvek moramo da idemo napred, a da postoje oni koji će tu posvećenost i ljubav prepoznati i nagraditi.”

 • Suzana Veljković

  OŠ “Branko Miljković”, Niš

  “Udruženje “Živojin Mišić” je jedan od dokaza da se čuda događaju kada ih najmanje očekujemo. Dogodilo mi se “čudo”! Moj dvadesetdvogodišnji rad prepoznat je prvo od strane roditelja učenika, a zatim potvrđen od strane stručne komisije za izbor Najboljeg edukatora Srbije 2014. Posao prosvetnog radnika je najteži, a ujedno i najlakši.  Najlepši, ali i najodgovorniji. Radimo sa dijamantima koje treba pojedinačno oblikovati, pažljivo izbrusiti neošteteći ih,  čuvati, pratiti i otvarati vrata znanja kako bi ih osposobili za život i od njih stvorili dobre i poštene ljude. Na putu prosvetnog radnika, koji  liči na ogroman lavirint u kome  često nailazimo na zid ili vrtimo se u krug, svetlo nade da smo ipak na pravom putu u izboru profesije upalilo je Udruženje “Živojin Mišić”. Nagrada koju sam dobila je od velikog značaja za lični profesionalni napredak. Ohrabrila me, ojačala, dala “vetar u leđa” i krunisala dosadašnji profesionalni rad. Hvala Udruženju “Živojin Mišić” na ovom impozantnom projektu i laskavoj tituli!”

 • Tatjana Marković Topalović

  Medicinska škola “Dr Andra Jovanović”, Šabac

  “Među pametnim, mudrim i posvećenim ljudima koji misle zajedno o istoj temi, razmenjuju se pogledi, umesto reči. Teško je nešto napisati o „našem katapultiranju“ u javnost, a biti drugačiji, novi, inspirativniji. Projekat "Najbolji edukatori Srbije" 2014. je možda jedna od najboljih stvari koja mi se desila u prošloj godini, ali i u profesionalnoj karijeri, uopšte. Pomogao mi je da prihvatim svoju različitost, da ponovo počnem da verujem u izuzetnost svoje struke i potvrdio moju nadu da nisam izgubljena u prosvetarkom moru prosečnosti. Saznanje da postoji jedno ostrvo na kojem vlada poseban odnos prema učenju i podučavanju, učvrstilo je moj stav da se borim za „zidanje“ intelektulca, jer intelektualac se zida, on ne postaje. Zahvalna sam i obavezna prema ovom sjajnom projektu i Uduruženju i nosim se u skladu sa svojom dalekosežnom odgovornošću."

 • Dragan Kuveljić

  OŠ “M. Stiković”, Prijepolje

  Projekat “Najbolji edukatori Srbije” je nešto najbolje što se desilo vrednim, odgovornim, inovativnim, čestitim i poštenim prosvetnim radnicima Srbije. Onima koji su spremni da grade svet u kome će naša deca živeti. Onima koji su u vreme velikih promena spremni da uče. Projekat je prilika da se nastavnici koji prave razliku odvoje od onih koji misle da više nemaju šta da nauče, rade po inerciji, ukalupljeni u kolotečinu svakodnevnice, bez želje, snage i hrabrosti da nešto promene u vremenu sveopštih promena. Poruka kolegama je da neko ceni i vrednuje to što neki nastavnici poznaju i razumeju način na koji deca uče, kreiraju okruženje i proces učenja koji uvažava i polazi od mogućnosti, interesovanja, potreba i drugih karakteristika svakog deteta i što veruju da se svako dete može razvijati i učiti.

 • Saša Porubski

  Zemunska gimnazija, Zemun

  "Ko hoće nešto da učini nađe način, ko neće ništa da učini nađe opravdanje. (Pikaso) Kao što sam ja pronašao način da motivišem veliki broj dece da urade nešto veliko za sebe, tako je i Udruženje "Živojin Mišić" pronašlo način da kroz nas edukatore pomogne deci da postanu bolji ljudi koji će učiniti svet boljim. Kvalitetan krug bolje budućnosti. Udruženje "Živojin Mišić" nas motiviše da budemo bolji, mi učimo decu da budu bolji, a ta deca zatim prave svet boljim i stvaraju priliku za još mnogo takvih udruženja koja će gajiti prave vrednosti. Izgovora nema, svetlo se nazire, budućnost nas čeka. Budimo spremni jer izazovi nam tek predstoje."

 • Gordana Petrović

  Mašinska tehnička škola “14. oktobar”, Kraljevo

  “Vreme u kom živimo degradiralo je nažalost mnoge vrednosti, pa i profesiju nastavnika. Vaš projekat je nešto što vraća nadu da neko ipak vrednuje i ceni rad nastavnika. Ova nagrada me je motivisala da nastavim da se trudim da učenici, ali i ja uživamo u sticanju novih znanja. Hvala vam što vraćate nadu.”

 • Saša Čorboloković

  OŠ „3. oktobar“, Bor

  "U vreme dominacije negativnih komentara o prosveti i prosvetnim radnicima, projekat koji izdvaja, vrednuje rad, angažovanje, posvećenost nastavnika i ostvarene rezultate u radu sa decom zaslužuje svaku pohvalu. Čini mi se da je Udruženje pravilno prepoznalo da je budućnost i prosperitet jednog društva na učenicima koji uče, ali i da je ona jedino moguća uz ljude, koji ih uče. Menjaju se pristupi i način organizacije nastave, ali se ne menja suštinsko: važnost dobrog nastavnika i pedagoga i same profesije nastavnika kao osnove svih drugih, ma koliko to nekim ljudima danas izgledalo neistinito. Nagrada mi je najviše značila jer me ohrabrila pokazavši da sam na pravom putu bez obzira što sam ponekad preispitivao svoj način rada i svoje stavove o prosveti. Istovremeno shvatio sam da, pored svih teškoća koje se javljaju, postoji neko ko još prepoznaje prave vrednosti i podstiče nastavnike da istraju."

2017

Najbolji edukatori Srbije

2016

Najbolji edukatori Srbije

2015

Najbolji edukatori Srbije

Vrati me na vrh