NAJBOLJI EDUKATORI SRBIJE 2018

Prijave za Najbolje edukatore

Blog edukatora

O PROJEKTU

Nastavnički poziv je jedan od najodgovornijih, jer nastavnik ima težak i značajan zadatak, da prenosi znanje i time direktno utiče na formiranje, razvoj i budućnost svojih učenika.

Danas, njihov cilj je da stvore uspešne građane sveta, koji će biti potpuno spremni da prihvate znanja i veštine 21. veka.

Kroz ovaj projekat želimo da ohrabrimo i nagradimo edukatore koji prave razliku u svom poslu i koji sa učenicima postižu izvanredne rezultate.

Nastavnik koji je generator novina i promena, koji je uzor i inspiracija svojim učenicima i kolegama, koji podstiče intelektualnu radoznalost kod učenika i temeljno ih angažuje u usvajanju novih znanja ima doživotan uticaj na njih.

Svake godine, biće odabrano i nagrađeno između 10 i 20 učitelja, nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Potencijalne najbolje edukatore mogu prijaviti učenici, roditelji, kolege ili bilo ko ko smatra da poznaje izuzetnog edukatora, preko prijavne forme na našem sajtu, a prijave su otvorene u drugoj četvrtini kalendarske godine.

Izbor najboljih edukatora se vrši u nekoliko selekcionih krugova, a objavljivanje najboljih i svečana dodela nagrada se očekuju krajem godine.

Za sve izabrane edukatore obezbeđena je novčana nagrada, čiji veći deo može biti utrošen isključivo na aktivnosti sa učenicima, čime podržavamo njihov rad i poboljšavamo kvalitet i obim njihovih aktivnosti.

Nagrađivanje najboljih edukatora Srbije je mnogo više od individualnog prepoznavanja i isticanja najboljih.

Cilj nam je da kroz ovaj projekat osvestimo i podsetimo učitelje, nastavnike i profesore koliko je njihova profesija i kvalitet u radu važan za celo društvo i budućnost zemlje.

Želimo da isticanjem najboljih skrenemo pažnju na prave vrednosti u nastavi i da ostalima damo primer ili ideju čemu treba da teže.

Želimo da se zahvalimo svim onim edukatorima koji pokušavaju da unaprede društvo u kome živimo, ne samo tako što će i sami biti bolji ljudi, nego što će generacije koje dolaze usmeravati ka pravim vrednostima i biti im inspiracija za napredak.

Zašto?

Zato što su upravo oni edukatori koji uvek idu korak napred i uvek rade nešto drugačije,
više i bolje preduzetnici u svom poslu!

Upravo oni su najveći uzori i najbolji primeri đacima, i u najmlađima podstiču preduzetnički duh,
koji će im sutra omogućiti da budu uspešni privrednici, naučnici ili umetnici.

Nagrade

Svi najbolji edukatori, pored ličnog dela nagrade dobijaju i određena finansijska sredstva za unapređenje svog rada, a novac može biti potrošen na realizaciju raznih projekata sa učenicima ili opremu.

Na ovaj način, želimo da im omogućimo da već postojeće ideje sprovedu u delo, ali i da podstaknemo nove ideje i projekte.

kriterijumi

Naši najbolji edukatori su inovativni i proaktivni, inspirativni i pokretači pozitivnih promena u svom poslu i svojoj okolini.

Vrednuje se koliko su na času, u okviru redovne nastave i svojih predmeta kreativni, zanimljivi i drugačiji, koliko su dobri primeri deci, ali i koliko se u sklopu nastave ili vannastavnih aktivnosti dodatno zalažu za razvijanje učenika, njihovih talenata, znanja i sposobnosti, koliko podstiču na razmišljanje i istraživanje, na aktivizam, rad i trud.

kako biramo

Nakon zatvaranja prijava koje pristižu od učenika, roditelja ili kolega, svi kandidati prolaze kroz više krugova selekcije.

Prve krugove sprovode Udruženje i prošlogodišnji nagrađeni edukatori, dok u finalnom i poslednjem krugu učestvuju razne obrazovne institucije i pojedinci koji daju svoj predlog najboljih.

Ko su bili članovi komisije do sada, možete pogledati po godinama ovde.

OSOBINE NAJBOLJIH

inovativan i kreativan

Stalno primenjuje nešto novo i drugačije u nastavi, što će zainteresovati učenike i doprineti boljem razumevanju gradiva.

majstor svog zanata

On savršeno vlada materijom svog predmeta i spreman je da odgovori na sva pitanja ili ako odgovor u tom trenutku nema, da ga potraži.

motivisan
i pozitivan

Posvećen je, radi sa voljom i entuzijazmom, voli svoj posao. Samo tako, interesovanje i lepota predmeta će se preneti i na učenike.

Spreman na
doživotno učenje

Konstantno se usavršava, prati promene u obrazovanju, odgovara na potrebe novih generacija učenika i u toku je sa trendovima.

komunikativan
i elokventan

Izražava se jasno, precizno i tačno, poseduje jezičku kulturu, nadahnuto govori, ume da prenese znanje. Lako privlači pažnju svojih učenika, ostvaruje interakciju i interesovanje za gradivo.

organizovan

Zna da organizuje rad na času, u svakom trenutku zna koji mu je cilj, ume da uspostavi radnu disciplinu, ima jasan sistem rada.

pravedan

On je pricipijelan, objektivan i realan
u ocenjivanju, ima jednak odnos prema svima, dosledan je, drži datu reč.

Ohrabrujući

Učenici će pogrešiti mnogo puta pre nego što nešto nauče. Najbolji edukator mora biti spreman da im pomaže i da ih ohrabruje bezbroj puta. On će svakom učeniku posvetiti onoliko pažnje koliko je njemu potrebno da savlada gradivo.

prijave-icon

Prijave za najbolje edukatore Srbije

Prijave za 2018. godinu za Najbolje edukatore su zatvorene.

2017

Najbolji edukatori Srbije

2016

Najbolji edukatori Srbije

2015

Najbolji edukatori Srbije

2014

Najbolji edukatori Srbije

Vrati me na vrh