NAJBOLJI EDUKATORI SRBIJE 2015

Mislite da je Vaš nastavnik najbolji, najkreativniji i najposvećeniji svom poslu?
Pokažite to celoj Srbiji!

Nagrađeni
edukatori

Prijave zaNajbolje edukatore

Blog
edukatora

#787e7e#3f4747#67cdda#ffffff#ffffff#ffffff

POBEDNICI

Violeta Miletić
Nastavnik prehrambene grupe predmeta u Poljoprivrednoj školi „Šumatovac“, Aleksinac
close
Violeta Miletić
Nastavnik prehrambene grupe predmeta u Poljoprivrednoj školi „Šumatovac“, Aleksinac

Visok stepen ulaganja sopstvenog rada rezultira izvarednim uspesima koje postiže u radu sa učenicima.

Na časovima primenjuje nove tehnike rada kojima postiže visok stepen znanja učenika, ali i razvoj zajedništva, inovativnosti, kreativnosti, organizovanosti, strpljivosti, motivisanosti i entuzijazma.

Ove, ali i mnoge druge osobine razvija kod učenika i u toku vannastavnih aktivnosti. Deo se može videti na sajtu mladipreduzetnici.weebly.com

 

Široko primenjuje IKT u nastavi, na predavanjima, radionicama, za ocenjivanje učenika. Realizovala je pet uglednih časova sa najvišim ocenama. Najviše ulaže u sticanje znanja učenika o značaju preduzetništva, sa kojima je osnovala učenicku kompaniju “Eko De”, koja je učestvovala na takmičenju u organizaciji Junior Achievement Worldwide.

 

Sa učenicima se zalaže za zaštitu životne sredine i zajedno učestvuju u mnogobrojnim akcijama i projektima (učešće u akcijama Svetskog fonda za prirodu i sl.). Takođe, zajednički su učestvovali na Svetskom danu knjige, Festivalu meda itd, a sa svojim učenicima učestvuje i u organizaciji međunarodne manifestacije “Pekarski dani”. Samo u toku školske 2013/2014.godine imala je 53 vannastavne aktivnosti. Organizator je na desetine stručnih poseta učenika drugim gradovima i pogonima prehrambene industrije.

 

Njeni radovi se nalaze u svetskoj bazi  Microsoft-a Partners in Learning i u bazi znanja ZUOV-a. Objavila je desetine radova u lokalnim, nacionalnim i stručnim časopisima, od kojih neke i u inostranstvu, a više puta je izlagala svoje radove na stručnim nacionalnim i međunarodnim skupovima (“Innovations and best practices in teaching” itd.). Autor je dva akreditovana seminara “Ideja-prva stepenica uspešnog preduzetništva” i “Ideja – prvi korak učenika ka budućnosti”. Koordinator je I učesnik više međunarodnih i nacionalnih projekata, a svoja iskustva deli na blogu mscmiletic.weebly.com

 

Suzana Miljković
Učiteljica u OŠ „Kralj Petar I“ u Nišu
close
Suzana Miljković
Učiteljica u OŠ „Kralj Petar I“ u Nišu

Učiteljica Suzana Miljković se od samog početka izdvajala od ostalih učitelja, prvenstveno po odnosu sa svojim učenicima, saradnji sa njihovim roditeljima, metodama i tehnikama koje je primenjivala i primenjuje u vaspitno-obrazovnom radu sa učenicima, sposobnosti da prenese znanje i savetima upućenim roditeljima kako da njihova deca pruže svoj maksimum. Časovi su veoma zanimljivi učenicima, jer nijedan ne liči na prethodni. Učenici su istovremeno i učesnici, a ne pasivni posmatrači za vreme časa. Kod učenika je razvila pozitivan takmičarski duh, a ujedno i veliku međusobnu pomoć i saradnju. Časovi su prepuni aktivnosti koje se nadovezuju jedna na drugu, a izuzetno su posećeni od strane drugih učitelja, roditelja i stručne službe.

Autor je bloga „Oblak znanja za učitelje“ koji je namenjen stručnom usavršavanju kolega i koji je izuzetno posećen. Duži niz godina razvija mape uma, održava vebinare i populariše ovaj način učenja. Radi na angažovanju kolega za učešće na Međunarodnom takmičenju „Dabar“ i aktivno učestvuje sa svojim učenicima. Populariše sadržaje o inkluzivnom obrazovanju, radi na promociji i usvajanju medijske pismenosti kod kolega i učenika. Član je Udruženja „NiMat“ i organizator prvog festivala matematike u Nišu „Matematika u maju“. Aktivan je učesnik na platformi e-Twinning i međunarodnom projektu Erasmus +K2 Project „Children games“.

Radi na edukaciji učenika o bezbednosti na internetu, iz čega su nastali mnogi filmovi, kvizovi, prezentacije, mape uma i karikature koje se nalaze na grupi „Internet je moj prijatelj“. Administrator je više Facebook grupa koje okupljaju prosvetne radnike sa svih prostora bivše Jugoslavije. Zahvaljujući njenom angažovanju, njeni učenici su učesnici mnogobrojnih akcija, tamičenja i konkursa na kojima osvajaju nagrade i zauzimaju značajna mesta.

 

Gabriela Potrebić Težer
Učiteljica u OŠ „Sever Đurkić“, Bečej
close
Gabriela Potrebić Težer
Učiteljica u OŠ „Sever Đurkić“, Bečej

Njeno radno okruženje je laboratorija u kojoj se stalno eksperimentiše, stvara, otkriva i inovira. Njen moto je da u svakom deteti leži nešto vredno, samo to treba otkriti, negovati i razvijati. Svestrana je, inovativna i kreativna: njeni časovi ne nose odlike šablona ili dosade. Permanentno razvija svoje profesionalne kompetencije. Aktivno učestvuje na raznim seminarima, predavanjima i forumima. Bila je koordinator međunarodnog projekta „Multiplikacija – živeti tolerantno“, uz podršku i saradnju sa Pestalozzi fondacijom iz Švajcarske. Vodi bilingualne radionice za srednjoškolce o dečijim i ljudskim pravima, o veštinama za rešavanje konflikata, oblicima nenasilne komunikacije, o neophodnosti prihvatanja i razumevanja drugačijeg. Edukator je u višemesečnom projektu za socijalno ugroženu decu „Pruži mi ruku, budi mi drug, da zajedno nađemo pravi put“.

Organizuje pripremne radionice za predškolce, kako bi im polazak u školi učinila manje stresnim. Klupe u njenoj učionici su poredane u krug, postoji kutak za lutkarstvo, eko-ćoše, mesto za rad po grupama, pano „Pod reflektorima“ (gde se kače fotografije učenika koji su se po nečemu istakli, pomogli nekome, rešili neki problem), pano „Bravo ti si car“ (gde se kače kontrolni zadaci bez greške, dečije pesme, sastavi…). Primenjuje kooperativnu metodu učenja koja pomaže razvijanju sposobnosti rešavanja problema i sposobnosti zaključivanja, ali i poboljšava odnose među članovima grupe i samopoštovanje. Njen pristup menja poziciju učenika na času, pretvara ga u aktivnog učesnika i saradnika. Učenici i sami jedni drugima postaju izvor znanja, kombinovanjem više poznatih metoda i oblika. Prostor je najčešće učionica, ali koristi svaku priliku da se nastavna jedinica realizuje van škole, u autentičnom prostoru za obradu određene tematike (park, muzej, biblioteka, zanatske radionice, pekara itd.)

Neguje lep govor i svake godine ima recitatora na smotri „Pesniče naroda mog“. Učestvovala je sa decom u projektu „Pričaj mi o sebi“, gde su deca glumila u kratkom filmu. Njeni učenici učestvuju na raznim takmičenjima: međunarodno matematičko takmičenje „Kengur bez granica“, literarno takmičenje „Dani Evropske unije“, sportsko takmičenje „Igre bez granica“, likovni konkurs „Najjelka“ (učenici su svojim ukrasima od reciklirane pet ambalaže okitili jelku i osvojili prvu nagradu). Učešćem u raznim projektima i akcijama uspevaju da zajedno obogate i osavremene svoju učionicu: učestvovali su na Novogodišnjem vašaru gde su prodavali pravljeni nakit; zajedničkim projektom su učestvovali na likovnom konkursu „Dani helios boje u Domeni“, čime su osvojili materijal za krečenje učionice; farbanjem i prodavanjem vaskršnjih jaja sakupili su sredstva za belu tablu; izvode predstave u Gradskom pozorištu, lokalnim školama i drugim opštinama i tako prikupljaju novac za savremena nastavna sredstva. Koordinator je Dečije nedelje, radi na izgradnji ekološke svesti kod dece.

Goran Jovišić
Nastavnik računarstva i informatike u Karlovačkoj gimnaziji, Sremski Karlovci
close
Goran Jovišić
Nastavnik računarstva i informatike u Karlovačkoj gimnaziji, Sremski Karlovci

Goran Jovišić je jedan od osnivača i predsednik Udruženja profesora informatike Srbije. Odlikuje ga nesebičan i predan rad, odličan je organizator i pokretač novih inovativnih i kreativnih ideja, upotrebe novih tehnologija i softvera u nastavi. Goran Jovišić je ličnost sa kojom se učenici identifikuju. Vrsan je zanalac svog posla, poseduje ekspertska znanja, moralno stabilna ličnost, pedagoški entuzijasta, čime pozitivno deluje na razvoj i ponašanje dece u školi. Njegovi učenici učestvuju na različitim takmičenjima i projektima i osvajaju zavidne rezultate. Samo neki od njih su „Zagrizi budućnost“, takmičenje iz oblasti grafičkog dizajna, zatim „Biznis koji menja svet“, pisanje eseja na zadate teme, „Euromath“, međunarodna matematička konferencija, „Karlovački uzori“ projekat obuke znanja i veština neophodnih u savremenom preduzetništvu i mnogi drugi. Učesnik je i pokretač raznih aktivnosti u školi: predavanje o digitalnom nasilju „Uloga škole u prevenciji i zaustavljanju digitalnog nasilja“, „Maj mesec matematike“, „Dan broja PI u Karlovačkoj gimnaziji“, ’’Primena softvera u inkluzivnoj nastavi’’ i republičko takmičenje ’’Sajt za bezbedan internet’’.takmičenje . Organizovao je međunarodnu nedelju programiranja ’’Code Week’’ u svojoj školi.

Primenom inovativnih metoda u nastavi omogućava učenicima da samostalno rade, da rešavaju probleme na sebi svojstven način, svojim tempom i da na taj način uče. Trudi se da stvori prijatnu, radnu atmosferu u odelјenju, da učenike vodi i usmerava. Daje realne, interesantne, životne primere. Učenici uvek mogu da iznesu svoje mišlјenje. Primenjuje korelaciju različitih predmeta, pa su tako učenici u okviru informatike i nemačkog jezika digitalizovali knjige na nemačkom jeziku, koje su kasnije prevodili i izradili rečnik IT pojmova.

Autor je i saradnik u mnogobrojnim istraživanjima i radovima, učesnik velikog broja seminara, domaćih i međunarodnih konferencija. Član je nekoliko domaćih i stranih strukovnih organizacija: ’’ CSTA, Computer science teacher association’’, Nјujork, SAD; ’’Internet Society IOC’’, Ženeva, Švajcarska; ’’ACM, Association for Computer Machinery for K-12 computer science education’’, Nјujork, SAD; ’’European Mathematical Society’’, Helsinki, Finska.

Svetlana Radlovački
Nastavnik programiranja u Školskom centru „Nikola Tesla“, Vršac
close
Svetlana Radlovački
Nastavnik programiranja u Školskom centru „Nikola Tesla“, Vršac

Iako predaje stručne elektrotehničke predmete i programiranje, znanja koja prenosi učenicima daleko su šira. Ona svoje učenike podučava na prvom mestu praktičnim veštinama, osnovnim životnim vrednostima i snalaženju u određenim situacijama. Svoju kreativnost, želju za učenjem, novim saznanjima, istraživanjima uspešno prenosi na svoje učenike i podstiče ih na temeljni rad i kreativnost.

Konstantno se usavršava, ali je često i predavač na raznim događajima, kao što su zimski seminar Matematičkog društva „Arhimedes“, konferencija „Nove tehnologije u obrazovanju“, video konferencija organizovana povodom akcije „Sat programiranja“, MARCH radionica itd. Redovno drži sekciju programiranja Arduino&C# i uređuje istoimeni blog Arduino&C#, preko koga deli propratne materijale i tako kolege širom regiona upućuje u ovakav način rada.

Neretko, časovi programiranja se koriste za izradu programa i igara koje se koriste prilikom organizacije različitih kvizova, kako na nivou škole, tako i na gradskom nivou. Svoje iskustvo je predstavila na međunarodnoj video-konferenciji Beograd-Zagreb „Primena video igara u nastavi“.

Svetlana ostvaruje odličnu saradnju sa kolegama sa kojima veoma često sprovodi zajedničke projekte, sa motom „svi predmeti kroz programiranje“. Jedan od uspešnih primera je korelacija programiranja i nemačkog jezika, na temu „Da li je čokolada povrće“, gde su učenici sproveli opsežno istraživanje, izradili filmove, video igre sa temom zdrave ishrane i sajt „Ist Schokolade ein Gemuse?“.

Na njenim časovima učenici često izrađuju i aplikacije koje naredne generacije koriste kao nastavne materijale. ( „Da kec bude pet!“)

U elektronskom časopisu „Partners in Learning“ objavila je serijal članaka o primeni zanimljivih igara na časovima bilo kog predmeta (igre asocijacija, memorije, pravljenje slagalice, test znanja itd).

Dvostruka je dobitnica druge nagrade Kreativne škole. Izabrana je među 20 polaznika programa Ugledni nastavnik 2014.

Aktivna je u organizovanju školskih manifestacija i akademija. U okviru manifestacije „Noć muzeja“, zajedno sa svojim kolegama, organizovala je izložbu radova učenika i tom prilikom je njihovu školu posetilo preko 1000 sugrađana.

U cilju zaštite i očuvanja životne sredine, pokrenula je akciju „STOP najlon kesama“, u okviru koje su učenici fotografisali prirodne lepote svog kraja, ali i okolinu zatrpanu smećem i najlon kesama, pravili video igre sa temom ekologije, pano, pokrenuli sajt.

 

Dijana Malidža
Učiteljica u OŠ „Đorđe Natošević“ u Novom Sadu
close
Dijana Malidža
Učiteljica u OŠ „Đorđe Natošević“ u Novom Sadu

Roditelji učenika učiteljice Dijane kažu da je iskrena, objektivna, pravedna i dosledna i da je deci uzor pozitivnog i humanog ponašanja. Stvara osećaj zajedništva i pripadnosti u odeljenju, a njen osnovni cilj je izgrađivanje dobrog karaktera i zdrave ličnosti kod učenika. Postavlja visoka, ali realna očekivanja od učenika i posebno radi sa učenicima koji imaju poteškoća u učenju. Dobar je predavač, podstiče učenika na rad i ohrabruje ga. Voli i ceni rad. Povremeno časovima prisustvuju roditelji koji preuzimaju ulogu edukatora, a ponekad su to i sami učenici.

U radu vrlo često kombinuje različite nastavne metode i oblike rada. Često primenjuje grupni i istraživački način rada, projektnu nastavu, izvodi eksperimente prilikom proučavanja fizičkih pojava. Pojedine časove realizuje na primarnim izvorima znanja na otvorenom, u muzejima ili galerijama. Po uzoru na Arhimedesovu školi matematike, učiteljica organizuje dodatnu nastavu iz matematike od 1. razreda, što je rezultiralo dobrim plasmanima njenih učenika na opštinskim i okružnim takmičenjima.

Veliku pažnju pridaje i dramskom stvaralaštvu u nastavi i van nje. Sa poslednjom generacijom ucenika istovremeno je pripremala dve predstave: „Zmaj golubijeg srca“ i „Kraljevski festival“, od kojih je jedna bila među najboljima na završnoj Smotri učiteljskog scenskog stvaralaštva u Leskovcu. U okviru projekta „Evropa u srcu grada“ sa učenicima je snimljen filmić „Kako je nastao naziv Nemačka“, a film o istoriji Novog Sada je bio proglašen za Najbolji obrazovni film na Vaškršnjem saboru u Mionici.

Od 2. razreda sa učenicima realizuje projekat „Čitalački dnevnik“, čime deca stiču čitalačku kulturu i naviku da samostalno iznose svoja mišljenja o pročitanim delima.

Vera Milićević
Nastavnik građevinske grupe predmeta u Tehničkoj školi u Loznici
close
Vera Milićević
Nastavnik građevinske grupe predmeta u Tehničkoj školi u Loznici

Generacijama učenika ostaće u pamćenju kao „izuzetan profesor“, sa zanimljivim časovima kojima stimuliše učenike. Ona je primer i uzor svojim učenicima, kreator dobre klime i energije, strpljiva je, uvek spremna da sasluša i zna kako da ih inspiriše i motiviše. Uči ih da ciljeve treba visoko postavljati, jer su svi dostižni. Svojim radom profesorka Vera omogućava svojim učenicima veštine neophodne za 21. vek: da nauče kako da uče, pamte, pretražuju i koriste znanje; koristi koncept obrnute učionice, metodu šest šešira, sa učenicima izrađuje veb panoe, mape uma, stripove, makete, prezentacije, video materijale… Obučava ih kako da koriste metode prikupljanja i analiza potrebnih stručnih informacija, što doprinosi razvijanju samostalnosti u procesu učenja i intelektualnom radu, kao i umešnosti korišćenja raznovrsnih izvora i medija učenja.

Autor je bloga za srednjoškolce „Nadgradnja“, koji je u bazi edukativnih blogova na sajtu „Zato što znanje pokreće svet“. Njeni učenici osvajaju nagrade kako na Republičkim takmičenjima, tako i na oba konkursa Francuskog instituta u Srbiji, na temu Osmislite danas sutrašnji svet zahvaljujući i autorskom i timskom radu sa kolegama. Vođa je kreativne radionice u školi i sekcije iz maketarstva, u okviru koje organizuje različite manifestacije i izložbe. Rezultat toga je i izlaganje maketa na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu zelene kulture “ Green Fest” u Beogradu.

Veliku pažnju posvećuje svom učenju i usavršavanju. Učesnik je Globalne debate o klimatskim promenama i energetici, Međunarodne konferencije u organizaciji Francuske ambasade i mnogih drugih seminara. U okviru škole organizuje stručno usavršavanje, organizuje predavanja, radionice i prezentacije, drži ogledne i ugledne časove i tako stvara tim i zajednicu kolega koji rade zajedno i dele to znanje. Angažovana je i na realizaciji programa profesionalne orijentacije i promociji škole i građevinkse struke u osnovnim školama i lokalnoj sredini.

Ivana Krulj
Nastavnica fizike u OŠ „Đura Jakšić“ u Ćupriji
close
Ivana Krulj
Nastavnica fizike u OŠ „Đura Jakšić“ u Ćupriji

Ispred svih osobina, Ivanine kolege za nju kažu da je uverljiva u nastupu, sposobna da motiviše učenike i predana i istrajna u razvijanju vere učenika u njihove lične sposobnosti i razvijanju osećaja potrebe za razvojem. U nastavi redovno primenjuje praksu da stariji učenici uvode mlađe u fiziku, demonstrirajući svoja znanja na različite načine i pozivajući mlađe da ispitaju prirodu izvodeći oglede zajedno sa njima. Vrlo uspešno pored analognih nastavnih sredstava koristi i IKT, a inicijator je mnogih časova gde se ostvaruje korelacija između fizike i drugih predmeta.

Kreator je određenog broja veb lekcija, među kojima je i prvonagrađena na konkursu „Digitalni čas 2012/2013“ u kategoriji prirodnih nauka. Njeni učenici na takmičenjima na svim nivoima postižu značajne, vrlo često najbolje plasmane, medju kojima su i prve nagrade na državnim takmičenjima iz fizike i plasman na Srpsku fizičku olimpijadu.

Autor je bloga „Fizika sa nama“, gde deli svoja iskustva i primere časova. Čest je izlagač na Republičkim seminarima o nastavi fizike i mnogim drugim. Dobitnik je više nagrada Društva fizičara Srbije u kategoriji poster prezentacija radova na republičkim seminarima o nastavi fizike, u okviru kojih je prikazivala realizovane časove. Inicijator je i organizator popularnih naučnih predavanja koja su se održala u njenoj matičnoj školi, kao i festivala fizike u saradnji sa Fizičkim fakultetom iz Beograda i Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša. Neki od školskih festivala i radionica su Dan pomorandže, Zvezdani sat, 60 minuta fizike, Odredi težište Srije, Putanja do znanja, Festival svetlosti- Aurora, Fizika rođendanske žurke itd. Sa grupom učenika je učestvovala u međuškolskom projektu Dan po dan – Školski kalendar sećanja.

Ivana je inicirala formiranje školskog sajta za koji su učenici administratori, a obuku učenika je preuzela na sebe. Upućuje ih na korišćenje platformi za učenje i obučava ih za korišćenje raznih web alata namenjenih učenju i prezentovanju znanja.

Gordana Rackov
Učiteljica u OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi
close
Gordana Rackov
Učiteljica u OŠ „Sveti Sava“ u Kikindi

Učiteljica Gordana je izuzetno profesionalna i organizovana, vredna i posvećena učenicima, ohrabruje ih i trudi se da iz svakog izvuče maksimum. Ličnim primerom uči decu da budu pravedni, mudri, čestiti, borbeni i snalažljivi ljudi. Koristi različite metode rada, NTC sistem učenja, a nastavu obogaćuje redovnim posetama muzeju, gradskoj biblioteci i raznim radionicama. Primenjuje inovacije u nastavi koristeći savremena sredstva, multimedijalne prezentacije, interaktivnu tablu, elektronsko učenje preko Moodle mreže, obrazovne softvere uz pomoć tablet računara (Interaktivni bukvar).

Ambiciozna je i svoju ambicioznost prenosi na učenike. Veoma kreativna i inspiriše decu podstičući ih da učestvuju u vannastavnim aktivnostima i na konkursima, kako bi ukazala na uočene talente. Sa učenicima učestvuje na međunarodnom onlajn takmičenju “Dabar”, iz računarske i informatičke pismenosti, “Kengur bez granica”, Opštinskim i Okružnim takmičenjima iz matematike, smotrama “Pod istim nebom našeg doma” i “Čitalići” i postiže zapažene rezultate.

Više puta je objavila naučne radove u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja i učestvovala na međunarodnim naučnim skupovima u Srbiji i Hrvatskoj. Dobitnik je nagrade “Dr Đorđe Natošević” i ”Godišnje nagrade opštine Kikinda” 2014. godine za izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu. Član je novinarske redakcije elektronskog školskog časopisa R@stko i autor blogova na sajtu „Bezbedni na netu“.

Nekoliko puta je bila mentor koleginicama pripravnicama u svojoj školi i u projektu „Stručna praksa 2011“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Kao koordinator učestvovala je u istraživačkom radu TIMSS 2011. u organizaciji Instituta za pedagoška istraživanja. Učesnik je u projektima u svojoj školi “Letnji kamp” i “Sportski boomerang”, zatim u projektima Open Discovery Space, “Energija je svuda oko nas”, kao i u međunarodnim projektima “Banat na evropskom putu” i “Most radosti”.

Mirjana Rašić Mitić
Nastavnik matematike u OŠ „Sveti Sava“, Niš
close
Mirjana Rašić Mitić
Nastavnik matematike u OŠ „Sveti Sava“, Niš

Nastavnica Mirjana je maštovit i kreativan nastavnik matematike. Na njenim časovima se mogu sresti najrazličitije metode. Često kreira zanimljive zadatke, matematičke radionice ili prezentacije, osmišljava razne modele i didaktička sredstva. Njeni učenici su često u ulozi istraživača, nekada prolaze kroz lavirinte, nekada su u potrazi za blagom, prave 3D-blokove uz koje savladavaju prostor, a matematičke procedure se na njenim časovima često uvežbavaju kroz igre koje sama osmišljava. Decu veoma često ohrabruje i pokušava da iz svakog pojedinca izvuče maksimum. Podstiče decu da slobodno iznose ideje, komentarišu i razmišljaju. Uči ih da je sve u životu moguće i dostižno, samo je za neke stvari potreban veći trud. Učenicima je ličnost za ugled i poštovanje, a u svim akcijama koje osmisli, deca je rado slede. Svojim ličnim stavom, predanim radom i ličnim primerom pokazuje kako se treba odnositi prema poslu, pa su joj i učenici takvi: marljivi, uredni i vredni.

Održava blog Matiš za svakog. Svake godine učestvuje na takmičenjima najvišeg ranga. U svojoj školi je pokrenula takmičenje Misliša i inicirala učešće škole na matematičkom ekipnom takmičenju osnovnih škola u organizaciji MD Arhimedes, gde je njena škola više puta osvajala prva mesta. Njeni učenici rado učestvuju na dopisnim i internet olimpijadama. Organizovala je učešće škole na festivalu „Nauk nije bauk“, a jedan je od osnivača Udruženja za promociju matematike NiMat. Zajedno sa učenicima, autor je izložbe „Inspirisani Pitagorom“, koja je okupila učenike, roditelje i nastavnike, ali i prolaznike i novinare. Sa svojim đacima je učestvovala u evropskom projektu „Sijerpisnki tepih“.Učestvala je na Letnjoj školi vizuelne matematike, a čest je predavač na raznim tribinama i konferencijama.

 

Ena Horvat
Nastavnica biologije u OŠ „Nikola Vukićević“ u Somboru
close
Ena Horvat
Nastavnica biologije u OŠ „Nikola Vukićević“ u Somboru

Ena Horvat je pravi primer izreke „Ukoliko u životu pronađeš posao koji voliš, nikada u životu nećeš raditi“. Biti nastavnik za nju je način života, ispunjenje, pokretač, motivacija i prirodni tok. Kao nastavnica biologije postigla je da spoji dve svoje velike ljubavi-prema prirodi i prema radu sa decom. Za Enu kažu da je pravi primer savremenog i aktivnog nastavnika, koji u svom radu, kako u okviru redovne nastave, tako i vannastavnih i vanškolskih aktivnosti, koristi svoje znanje i sve svoje potencijale kako bi aktivirala učenike, naučila ih kako da uče i kako da vole i čuvaju prirodu oko sebe. Ona je nastavnik koji prati sve trendove u obrazovanju, što je čini nastavnikom čiji se rad izdvaja i po kom je prepoznatljiva među kolegama, učenicima i roditeljima. Reči koje opisuju njen rad kako u učionici tako i van nje, jesu kreativnost, motivacija i energija. Na času se koriste računar, projektor, mikroskop, herbarijum i druge prirodne zbirke, nastavni listići i razni drugi rekviziti. Na časovima se posmatraju slike, prirodni materijali, gledaju se video snimci i dokumentarci, interaktivne prezentacije, slažu se slagalice, otkrivaju nove vrste i još mnogo toga. Njen kabinet je prepun zidnih panoa koje su učenici napravili, radova od reciklažnih materijala i raznih zbirki. Da rad donosi rezultate, potvrđuju i brojne diplome i uspesi učenika na različitim nivoima takmičenja.

Ena Horvat je autor bloga „Nauči me da učim i zavolim biologiju“, a na svom portfoliju deli brojne primere rada. Vodi biološku sekciju, u sklopu koje učenici prave raznorazne materijale za nastavu (zoorigami, humani insektarijum, eko-pitalice, ekološke video materijale), i obeležavaju važne datume („Sat za našu planetu“, „Dan planete Zemlje“, „Right to be(e)“, “Dan zaštite životne sredine“, “Evropski dan posmatranja ptica“ itd). Biološka sekcija je među omiljenim i najposećenijim, jer aktivnosti uključuju reciklažu papira, reciklažu čepova, izolovanje DNK, analizu otisaka prstiju, sađenje lekovitih i začinskih biljaka, akcije čišćenja okoline itd. Sa učenicima organizuje izložbe, posećuje predavanja i tribine na temu zaštite prirode, organizuje različite radionice za učenike i multidisciplinarne kvizove, posećuje sa njima festivale nauke, gde je često i predavač. Jedan je od organizatora prvog gradskog festivala nauke u Somboru. Više godina volontira u programima namenjenim deci i mladima, a i sama je autor i realizator brojnih edukativnih projekata.

Zorica Ivanović
Nastavnik srpskog jezika i književnosti u Tehnološkoj školi u Paraćinu
close
Zorica Ivanović
Nastavnik srpskog jezika i književnosti u Tehnološkoj školi u Paraćinu

Ona je otvorena za saradnju, iskrena, komunikativna, puna entuzijazma ‒ spiritus movens svoje škole i šire. Uvek je u toku sa najnovijim dostignućima, unapređuje nastavu rukovođena principom doživotnog učenja. Nova saznanja primenjuje u nastavi i deli sa kolegama i učenicima.

Bavi se primenom informacionih tehnologija u nastavi, režijom predstava i izradom frekvencijskih rečnika. Njenih sedam priprema je u Bazi Kreativne škole, a tri rada u Bazi konkursa Saznali na seminaru i primenili u praksi. Zoričin kabinet je najlepši u školi, a bio je jedan od prvih sa internetom i projektorom. Na njenim časovima učenici dolaze do znanja koristeći prezentacije, stripove, filmove, ukrštenice i plakate. Utvrđuje gradivo kroz dramatizacije, mape uma, posete pozorištu, biblioteci, muzejima i izlete. Zahvaljujući energiji, znanju i ljubavi prema svom poslu, njena učionica odavno nema zidove, a učenje književnosti je postalo učenje humanosti i životnih vrednosti. Iako radi u srednjoj stručnoj školi, njeni učenici se opredeljuju da studiraju književnost , a lep odnos sa njima neguje i kada postanu studenti, potom i kolege. Autor je nekoliko zbirki pesama, dramskih tekstova, naučnih radova , dokumentarnog filma, a u štampi je priručnik Pismeni zadatak u srednjoj školi. Dobitnik je 1. nagrade na Festivalu dečijih scena. Otkriva talente i daje im mogućnost da igraju Mitketa ili Koštanu. Pokretač je mnogobrojnih humanitarnih akcija, a prihod od svoje knjige namenila je obnovi svoje poplavljene škole.

Seminarske radove učenika objedinila je u Zborniku seminarskih radova učenika Tehnološke škole. Sa učenicima je izdala Rečnik stranih reči iz oblasti farmacije i ekologije, kojim su se predstavili na takmičenju preduzetnika. Autor je četiri bloga, čiji je sadžaj namenjen učenicima, ali i nastavnicima: Jezik naš nasušni, sa radovima i materijalima za nastavu; Napiši, pročitaj!, sa učeničkim radovima; Evropska unija, blog nastao iz projekta razmene sa nemačkim gimnazijalcima i blog Ubi me prejaka reč!. Svoje radove postavlja i na Jutjub kanal. Zorica uspešno vodi dramsku sekciju i autor je desetak predstava, od kojih su neke izvođene na raznim manifestacijama. Analizu književnih dela radi i kroz snimanje filmića po motivima Božanstvene komedije i Antigone. Negovanje lepe reči podstiče kroz učešće na literarnim konkursima Artija i Flert 2015 i smotrama recitatora. Saradnik je lokalne televizije u vezi sa problemima jezičke kulture. Predavač je na seminarima Istraživačke stanice „Jelašnica“.

Slavica Gomilanović
Učiteljica u OŠ „Đura Jakšić“, Oreškovica, Petrovac na Mlavi
close
Slavica Gomilanović
Učiteljica u OŠ „Đura Jakšić“, Oreškovica, Petrovac na Mlavi

Slavica Gomilanović radi u kombinovanom odeljenju u maloj seoskoj školi. U nastavi dosta koristi IKT kako bi učenicima približila nastavne sadržaje i povezala ih sa vršnjacima iz drugih krajeva Srbije i Evrope. Uključuje se u međuškolske i međunarodne projekte, od kojih su mnogi nagrađivani na nacionalnom i na evropskom nivou. Radovi „Seoskim sokacima, gradskim bulevarima“ i „My students from little village are global citizens“ najbolje govore koliko joj je važno da njeni učenici budu deo modernog sveta. Aktivno učestvuje u e-Twinning projektima, gde učenike povezuje sa vršnjacima iz različitih delova Evrope, podstiče razvoj njihove kreativnosti i kritičkog mišljenja, unapređuje njihove IKT kompetencije i doprinosi razvoju jezičkih znanja i veština komunikacije.

Veliku pažnju posvećuje profesionalnom razvoju, u kome važno mesto zauzimaju elektronsko učenje i obrazovna tehnologija. Sve što je naučila i uspešno primenjuje u praksi, trudi se da podeli sa kolegama. Realizuje akreditovane seminare stručnog usavršavanja, koji imaju za cilj da osnaže nastavnike za primenu IKT u nastavi. Odabrana je za Majkrosoftovog uglednog nastavnika, bila je moderator nekoliko elektronskih seminara u okviru Majkrosoftovog programa „Partner u učenju“ i pisala o svojim iskustvima i mogućnostima povezivanja nastavnika u Majkrosoftovom časopisu za nastavnike. U projektu Razvionica učestvovala je kao IKT trener i kao deo osmočlanog tima Moodle mreže Srbije koji je dizajnirao onlajn obuku „Osnove učenja i nastave“ za više hiljada nastavnika.

Odgovorna je, pravedna i kreativna, i trudi se da te osobine razvije i kod učenika. Sa njima se dogovara o načinu rada, uvažava njihovo mišljenje, podstiče ih da ono što misle argumentovano i slobodno iskažu. Podstiče samostalni i istraživački rad kod učenika, vršnjačko učenje i učenje kroz igru, i teži povezivanju nastavnih sadržaja iz različitih predmeta. Učenike, a neretko i druge nastavnike iz škole, uključuje u različite vannastavne aktivnosti, od kojih su mnoge realizovane kao međuškolski projekti (elektronski kursevi Medijska pismenost i Kreativno pisanje, lingvistička radionica Deca govore, Školski kalendar sećanja Dan po dan, Igraj bezbedno). Naročito se ističe rad njene muzičke sekcije, koja je započeta kao učenički projekat „Raspevana učionica“. Organizovala je Onlajn nedelju u svojoj školi, kao i Evropsku nedelju programiranja, a od ove školske godine autor je eTwining projekta „The postcard of my place“.

Dejan Kreculj
Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Kovin
close
Dejan Kreculj
Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Kovin

Kolege za njega kažu da u zbornicu, seminar, neformalno druženje ili ekskurziju uvek unosi vedrinu i pozitivan duh. Uvek spreman za inovaciju, istaživanje, iznalaženje novog u radu sa učenicima, permanentno se usavršava prateći kako domaće seminare, tako i kurseve stranih univerziteta. Njegova učionica je prava pedagoška laboratorija, bilo da je to sa decom među računarima, u obilasku auto-servisa, gradske toplane ili na pristaništu. Učenik mu je iznas svega – polazeći od različitosti pojedinca on ih motiviše da žele, hoće i mogu i to vodi ka uspehu. Njegova „uobičajena“ predavanja bi se mogla svrstati u ugledne časove, a kroz stalne novoosmišljene aktivnosti i aktivnu nastavu učenike priprema za marljiv i samouveren korak u život.

Na časovima se trudi da kroz eksperimente i oglede deca više nauče, jer su dodirnuli, čuli i videli. Autor je udžbeničkih kompleta za svoj predmet, kao i mnogih metodskih priloga i drugog nastavnog materijala u štampanoj i elektronskoj formi. Bio je višegodišnji saradnik u obrazovnom programu Televizije Vojvodina i lokalnog radija. Vrsni je poznavalac kulturnog i prosvetnog nasleđa svog kraja, a naročito istorije škole, pa je godinama njen PR. Učesnik je projekta Open Discovery Space, Moskovske pedagoške olimpijade, konferencije IC Teachers i mnogih drugih projekata. Takođe, i jedan je od omiljenih prezentera u kovinskom Društvu učitelja, naročito na temu inkluzije.

Učenike angažuje na raznolike načine, pa su tako nakon poplava izradili spot za pomoć poplavljenim područjima, obeležavali Dan planete Zemlje, Dan astronomije i Dan broja PI sa mlađim razredima i njihovom učiteljicom. Vodi i novinarsku sekciju, a pored svog bloga, održava i blog sa basnama posvećen mlađoj deci Pčelica Milica.

Slađana Trajković
Nastavnik matematike u Tehničkoj školi „15. maj“, Prokuplje
close
Slađana Trajković
Nastavnik matematike u Tehničkoj školi „15. maj“, Prokuplje

Slađana nije nastavnik koji predaje samo matematiku. Sa njom učenici uče i informatiku, ekologiju, arheologiju, metereologiju, seizmologiju, hemiju, astronomiju… Primenjuje razne inovativne metode u nastavi, čime uspeva da aktivira sve učenike: skajp časovi sa učenicima drugih škola u Srbiji; kvizovi; čas matematike na arheološkom lokalitetu, predstavlja primenu matematike u forenzici sa forenzičarima, i još mnogo toga. U sklopu manifestacije „Maj mesec matematike“, tokom godina organizovala je različite poduhvate: prvi konferencijski čas triju škola, online predavanje njenih učenika putem skajpa, itd. Na takmičenju „Kreiranje nastavnih materijala pomoću slobodnog softvera“ nagradu za korišćenje slobodnog softvera dobile su 2 njene učenice, a u kategoriji nastavnika, nagradu je dobila Slađana. Bila je koordinator projekta „Open Discovery Space“ u svojoj školi, čiji je jedan od pobednika prošle godine bila na takmičenju za najbolji scenario učenja. Proglašena je i za Majkrosoftovog uglednog nastavnika. Njeni učenici su učestvovali u međunarodnom projektu Tepih Sijerpinskog, i uspešno rade na još dva međunarodna projekta.

Učenici kažu da ih osvaja svojim entuzijazmom, pozitivnim stavom prema životu, radu i obrazovanju. „Ona je neko ko ima toliko originalnih ideja, da smo svi mi oduševljeni i sa zadovoljstvom učestvujemo i očekujemo nove.“ Autor je više sajtova: Savremena nastava, Eh, ta matematika, Geogebra učionica. Svojim učenicima je omogućila učešće na radionicama „Matematika, strukture i umetnost“ holandskog matematičara Rinusa Rulofsa, gde su učenici radeći sa ovim umetnikom stvarali nove oblike zasnovane na ideji Platonovih tela. Jedan je od osnivača udruženja za popularizaciju matematike „Niška matematika“ i jedan od organizatora festivala posvećenog ovoj nauci „Matematika u maju“.

Često organizuje vannastavne aktivnosti za svoje učenike, u koje uključuje i druge nastavnike iz škole. Realizovala je različite tribine (Droga nikad, Bezbednost na internetu, Ne želim da živim sa nasiljem, Pravo na pravo i HIV), a sve tribine su uključivale prethodno istraživanje koje su učenici sproveli. Na dan prolećne ravnodnevnice organizovala je izvođenje Eratostenovog eksperimenta sa još sedam škola iz Evrope. Njeni učenici su učestvovali i na takmičenju „Osmisli danas sutrašnji svet“, gde su pročavali uticaj plastike na ekologiju i izučavali nove izvore koji ne ugrožavaju ljudsku sredinu – bioplastiku i kako je napraviti kod kuće. Zajedno sa njom uče kako da naprave sajt, pa je tako i nastao Hajde da razgovaramo . Pružajuči nove izvore informacija, stalno podstiče učenike da uče sa razumevanjem, radi na njihovim boljim postignućima, ohrabruje i motiviše da zavole nauku i učenje.

Zvonimirka Jovičić
Učiteljica u OŠ „Moša Pijade“ Žagubica, odeljenje u Izvarici
close
Zvonimirka Jovičić
Učiteljica u OŠ „Moša Pijade“ Žagubica, odeljenje u Izvarici

Zvonimirka Jovičić radi u maloj seoskoj školi u Žagubici, odeljenje u Izvarici i sa malim brojem učenika u četvororazrednom kombinovanom odeljenju uspeva da postigne neverovatne rezultate. Razvila je rad u kombinovanom odeljenju, tako da su njeni učenici učitelji jedni drugima, da ne postoji prazan hod i da ne ometaju jedni druge. Zvonimirka važi za vrlo kreativnu učiteljicu, koja sama piše scenarije, dramske komade i pesme za neke od svojih priredbi, na šta podstiče i uči i svoje učenike 3. i 4. razreda. Planira po principu horizontalne i vertikalne integracije. Sklona je individualizovanom načinu rada – često učenicima daje različite zadatke, u zavisnosti od njihovih predznanja i sposobnosti. Podstiče istraživački rad kod učenika, ocenjivanje i samoocenjivanje. Autor je bloga Kreativnost na dar. Stalno se usavršava i modernizuje metode nastave. Na njenim časovima, učenici su aktivni učesnici nastavnog procesa. Ume da kaže da je greška poklon celom odeljenju.

 

U vannastavne aktivnosti nastoji da uključi sve učenike u granicama njihovih mogućnosti. Njeni učenici osvajaju prva mesta na školskim i opštinskim takmičenjima iz matematike. Učestvuju na raznim konkursima, kao što su „Najbolji čitalački dnevnik“, „Neke ptice mogu da polete“ itd. Njeni učenici imaju objavljene pesme u knjizi „Sto mladih talenata“. Organizuje međuodeljenske projekte, a proširenjem projekta „Pohitajte Homolju u zagrljaj“ pokrenula je i međuškolsku saradnju sa školom u Glavincima (okolina Jagodine). Organizuje zanimljiv program za dečiju i sportsku nedelju, gde neretko uključuje i predškolce i roditelje. Takođe, sa učenicima obeležava i dane zaštite životne sredine, zdrave hrane itd. Organizator je i brojnih radionica za roditelje, kao što su „Lepa reč i gvozdena vrata otvara“, „Stilovi vaspitanja“ „Značaj pravilne ishrane“, „Kada i kako pomoći detetu oko domaćeg zadatka“. Za meštane sela u kome radi organizuje okupljanje i druženje povodom Dana žena, kao i povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Autor je više objavljenih radova u „Prosvetnom pregledu“ . Većina tih radova je primer dobre prakse. Ima i dva stručna članka u časopisu „Učitelj“, kao i primer dobre prakse u bazi podataka. Pomenuti projekat i druge primere dobre prakse prezentovala je i na Saboru učitelja. Voditelj je radionice na Zimskim susretima na kojoj je sa kolegama razmenila iskustva o radu u četvororazrednom odeljenju.

 

#787e7e#3f4747#5dc5d2#ffffff#ffffff#ffffff

KOMISIJA

Olga Nikolić
close
Olga Nikolić
Sorry, but you do not have permission to view this content.
Prošlogodišnji Edukatori
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja
Udruženje “Živojin Mišić”
Olivera Todorović
Rukovodilac Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ZUOV
Dragica Pavlović Babić
Koordinator PISA istraživanja u Srbiji i saradnik Institura za psihologiju u oblasti obrazovanja
Srđan Ognjanović
Direktor Matematičke gimnazije

O PROJEKTU

Nastavnički poziv je jedan od najodgovornijih, jer nastavnik ima težak i značajan zadatak, da prenosi znanje i time direktno utiče na formiranje, razvoj i budućnost svojih učenika.

Danas, njihov cilj je da stvore uspešne građane sveta, koji će biti potpuno spremni da prihvate znanja i veštine 21. veka.

Kroz ovaj projekat želimo da ohrabrimo i nagradimo edukatore koji prave razliku u svom poslu i koji sa učenicima postižu izvanredne rezultate.

Nastavnik koji je generator novina i promena, koji je uzor i inspiracija svojim učenicima i kolegama, koji podstiče intelektualnu radoznalost kod učenika i temeljno ih angažuje u usvajanju novih znanja ima doživotan uticaj na njih.

Svake godine, biće odabrano i nagrađeno između 10 i 20 učitelja, nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Potencijalne najbolje edukatore mogu prijaviti učenici, roditelji, kolege ili bilo ko ko smatra da poznaje izuzetnog edukatora, preko prijavne forme na našem sajtu, a prijave su otvorene u drugoj četvrtini kalendarske godine.

Izbor najboljih edukatora se vrši u nekoliko selekcionih krugova, a objavljivanje najboljih i svečana dodela nagrada se očekuju krajem godine.

Za sve izabrane edukatore obezbeđena je novčana nagrada, čiji veći deo može biti utrošen isključivo na aktivnosti sa učenicima, čime podržavamo njihov rad i poboljšavamo kvalitet i obim njihovih aktivnosti.

Nagrađivanje najboljih edukatora Srbije je mnogo više od individualnog prepoznavanja i isticanja najboljih.

Cilj nam je da kroz ovaj projekat osvestimo i podsetimo učitelje, nastavnike i profesore koliko je njihova profesija i kvalitet u radu važan za celo društvo i budućnost zemlje.

Želimo da isticanjem najboljih skrenemo pažnju na prave vrednosti u nastavi i da ostalima damo primer ili ideju čemu treba da teže.

Želimo da se zahvalimo svim onim edukatorima koji pokušavaju da unaprede društvo u kome živimo, ne samo tako što će i sami biti bolji ljudi, nego što će generacije koje dolaze usmeravati ka pravim vrednostima i biti im inspiracija za napredak.

Zašto?

Zato što su upravo oni edukatori koji uvek idu korak napred i uvek rade nešto drugačije,
više i bolje preduzetnici u svom poslu!

Upravo oni su najveći uzori i najbolji primeri đacima, i u najmlađima podstiču preduzetnički duh,
koji će im sutra omogućiti da budu uspešni privrednici, naučnici ili umetnici.

Nagrade

Svi najbolji edukatori, pored ličnog dela nagrade dobijaju i određena finansijska sredstva za unapređenje svog rada, a novac može biti potrošen na realizaciju raznih projekata sa učenicima ili opremu.

Na ovaj način, želimo da im omogućimo da već postojeće ideje sprovedu u delo, ali i da podstaknemo nove ideje i projekte.

kriterijumi

Naši najbolji edukatori su inovativni i proaktivni, inspirativni i pokretači pozitivnih promena u svom poslu i svojoj okolini.

Vrednuje se koliko su na času, u okviru redovne nastave i svojih predmeta kreativni, zanimljivi i drugačiji, koliko su dobri primeri deci, ali i koliko se u sklopu nastave ili vannastavnih aktivnosti dodatno zalažu za razvijanje učenika, njihovih talenata, znanja i sposobnosti, koliko podstiču na razmišljanje i istraživanje, na aktivizam, rad i trud.

kako biramo

Nakon zatvaranja prijava koje pristižu od učenika, roditelja ili kolega, svi kandidati prolaze kroz više krugova selekcije.

Prve krugove sprovode Udruženje i prošlogodišnji nagrađeni edukatori, dok u finalnom i poslednjem krugu učestvuju razne obrazovne institucije i pojedinci koji daju svoj predlog najboljih.

Ko su bili članovi komisije do sada, možete pogledati po godinama ovde.

OSOBINE NAJBOLJIH

inovativan i kreativan

Stalno primenjuje nešto novo i drugačije u nastavi, što će zainteresovati učenike i doprineti boljem razumevanju gradiva.

majstor svog zanata

On savršeno vlada materijom svog predmeta i spreman je da odgovori na sva pitanja ili ako odgovor u tom trenutku nema, da ga potraži.

motivisan
i pozitivan

Posvećen je, radi sa voljom i entuzijazmom, voli svoj posao. Samo tako, interesovanje i lepota predmeta će se preneti i na učenike.

Spreman na
doživotno učenje

Konstantno se usavršava, prati promene u obrazovanju, odgovara na potrebe novih generacija učenika i u toku je sa trendovima.

komunikativan
i elokventan

Izražava se jasno, precizno i tačno, poseduje jezičku kulturu, nadahnuto govori, ume da prenese znanje. Lako privlači pažnju svojih učenika, ostvaruje interakciju i interesovanje za gradivo.

organizovan

Zna da organizuje rad na času, u svakom trenutku zna koji mu je cilj, ume da uspostavi radnu disciplinu, ima jasan sistem rada.

pravedan

On je pricipijelan, objektivan i realan
u ocenjivanju, ima jednak odnos prema svima, dosledan je, drži datu reč.

Ohrabrujući

Učenici će pogrešiti mnogo puta pre nego što nešto nauče. Najbolji edukator mora biti spreman da im pomaže i da ih ohrabruje bezbroj puta. On će svakom učeniku posvetiti onoliko pažnje koliko je njemu potrebno da savlada gradivo.

prijave-icon

Prijave za najbolje edukatore Srbije 2016

Prijave za najbolje edukatore u Srbiji su otvorene do 1. jula. Srećno!

Iskustva pobednika

 • Lucija Tasić

  OŠ “Dragoljub Ilić”, Valjevo

  “Naviknuta da radim bez nagrada i priznanja, bez podrške i lovorika, do svega sam stizala težim putem, onim, koji ne poznaje prečice. Hodala sam sitnim, ali sigurnim koracima bez spoticanja i preskakanja stepenika. Ljubav prema profesiji i strpljenje moja su vodilja, a kreativnost je moja nasušna potreba. Nagrada "Najbolji edukatori Srbije" bila je putokaz na kojem je samo jedan smer – NAPRED! Osvetlila mi je put i ohrabrila da nastavim da koračam dobro znanim i utabanim stazama, stazama znanja i inovacija. Hvala Udruženju ''Živojin Mišić'' koje vraća veru u u budućnost naše profesije, koje ume da prepozna i motiviše vredan i predan rad.”

 • Katarina Ivanović

  OŠ “Stevan Dukić”, Beograd

  “Volim posao kojim se bavim, dajem sve od sebe da učenike zainteresujem, inspirišem, motivišem. Da im pokažem lepotu matematike i da ih bodrim da budu vredni i uporni na svom putu. Projekat "Najbolji edukatori Srbije" je ta vrsta nadahnića za mene. On je potvrda da nema stajanja, da uvek moramo da idemo napred, a da postoje oni koji će tu posvećenost i ljubav prepoznati i nagraditi.”

 • Suzana Veljković

  OŠ “Branko Miljković”, Niš

  “Udruženje “Živojin Mišić” je jedan od dokaza da se čuda događaju kada ih najmanje očekujemo. Dogodilo mi se “čudo”! Moj dvadesetdvogodišnji rad prepoznat je prvo od strane roditelja učenika, a zatim potvrđen od strane stručne komisije za izbor Najboljeg edukatora Srbije 2014. Posao prosvetnog radnika je najteži, a ujedno i najlakši.  Najlepši, ali i najodgovorniji. Radimo sa dijamantima koje treba pojedinačno oblikovati, pažljivo izbrusiti neošteteći ih,  čuvati, pratiti i otvarati vrata znanja kako bi ih osposobili za život i od njih stvorili dobre i poštene ljude. Na putu prosvetnog radnika, koji  liči na ogroman lavirint u kome  često nailazimo na zid ili vrtimo se u krug, svetlo nade da smo ipak na pravom putu u izboru profesije upalilo je Udruženje “Živojin Mišić”. Nagrada koju sam dobila je od velikog značaja za lični profesionalni napredak. Ohrabrila me, ojačala, dala “vetar u leđa” i krunisala dosadašnji profesionalni rad. Hvala Udruženju “Živojin Mišić” na ovom impozantnom projektu i laskavoj tituli!”

 • Tatjana Marković Topalović

  Medicinska škola “Dr Andra Jovanović”, Šabac

  “Među pametnim, mudrim i posvećenim ljudima koji misle zajedno o istoj temi, razmenjuju se pogledi, umesto reči. Teško je nešto napisati o „našem katapultiranju“ u javnost, a biti drugačiji, novi, inspirativniji. Projekat "Najbolji edukatori Srbije" 2014. je možda jedna od najboljih stvari koja mi se desila u prošloj godini, ali i u profesionalnoj karijeri, uopšte. Pomogao mi je da prihvatim svoju različitost, da ponovo počnem da verujem u izuzetnost svoje struke i potvrdio moju nadu da nisam izgubljena u prosvetarkom moru prosečnosti. Saznanje da postoji jedno ostrvo na kojem vlada poseban odnos prema učenju i podučavanju, učvrstilo je moj stav da se borim za „zidanje“ intelektulca, jer intelektualac se zida, on ne postaje. Zahvalna sam i obavezna prema ovom sjajnom projektu i Uduruženju i nosim se u skladu sa svojom dalekosežnom odgovornošću."

 • Dragan Kuveljić

  OŠ “M. Stiković”, Prijepolje

  Projekat “Najbolji edukatori Srbije” je nešto najbolje što se desilo vrednim, odgovornim, inovativnim, čestitim i poštenim prosvetnim radnicima Srbije. Onima koji su spremni da grade svet u kome će naša deca živeti. Onima koji su u vreme velikih promena spremni da uče. Projekat je prilika da se nastavnici koji prave razliku odvoje od onih koji misle da više nemaju šta da nauče, rade po inerciji, ukalupljeni u kolotečinu svakodnevnice, bez želje, snage i hrabrosti da nešto promene u vremenu sveopštih promena. Poruka kolegama je da neko ceni i vrednuje to što neki nastavnici poznaju i razumeju način na koji deca uče, kreiraju okruženje i proces učenja koji uvažava i polazi od mogućnosti, interesovanja, potreba i drugih karakteristika svakog deteta i što veruju da se svako dete može razvijati i učiti.

 • Saša Porubski

  Zemunska gimnazija, Zemun

  "Ko hoće nešto da učini nađe način, ko neće ništa da učini nađe opravdanje. (Pikaso) Kao što sam ja pronašao način da motivišem veliki broj dece da urade nešto veliko za sebe, tako je i Udruženje "Živojin Mišić" pronašlo način da kroz nas edukatore pomogne deci da postanu bolji ljudi koji će učiniti svet boljim. Kvalitetan krug bolje budućnosti. Udruženje "Živojin Mišić" nas motiviše da budemo bolji, mi učimo decu da budu bolji, a ta deca zatim prave svet boljim i stvaraju priliku za još mnogo takvih udruženja koja će gajiti prave vrednosti. Izgovora nema, svetlo se nazire, budućnost nas čeka. Budimo spremni jer izazovi nam tek predstoje."

 • Gordana Petrović

  Mašinska tehnička škola “14. oktobar”, Kraljevo

  “Vreme u kom živimo degradiralo je nažalost mnoge vrednosti, pa i profesiju nastavnika. Vaš projekat je nešto što vraća nadu da neko ipak vrednuje i ceni rad nastavnika. Ova nagrada me je motivisala da nastavim da se trudim da učenici, ali i ja uživamo u sticanju novih znanja. Hvala vam što vraćate nadu.”

 • Saša Čorboloković

  OŠ „3. oktobar“, Bor

  "U vreme dominacije negativnih komentara o prosveti i prosvetnim radnicima, projekat koji izdvaja, vrednuje rad, angažovanje, posvećenost nastavnika i ostvarene rezultate u radu sa decom zaslužuje svaku pohvalu. Čini mi se da je Udruženje pravilno prepoznalo da je budućnost i prosperitet jednog društva na učenicima koji uče, ali i da je ona jedino moguća uz ljude, koji ih uče. Menjaju se pristupi i način organizacije nastave, ali se ne menja suštinsko: važnost dobrog nastavnika i pedagoga i same profesije nastavnika kao osnove svih drugih, ma koliko to nekim ljudima danas izgledalo neistinito. Nagrada mi je najviše značila jer me ohrabrila pokazavši da sam na pravom putu bez obzira što sam ponekad preispitivao svoj način rada i svoje stavove o prosveti. Istovremeno shvatio sam da, pored svih teškoća koje se javljaju, postoji neko ko još prepoznaje prave vrednosti i podstiče nastavnike da istraju."

 • Gordana Janevska

  OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar“, Knjaževac

  "U sivilu svakodnevnice, uspona i padova, nadi za bolje dane svih prosvetara... Tiho i nečujno u moj život uđe Udruženje „Živojin Mišić“. Vrati mi veru za bistvovanje u moje već poljuljane odluke da odustanem od svega, da postanem prosečna... Hvala Udruženju koje je u pravo vreme prepoznalo šta se dešava sa prosvetom i koje je učitelja diglo na pijedastal, tamo gde mu je i mesto."

 • Slavoljub Mitić

  Gimnazija “Svetozar Marković” i OŠ “Bubanjski heroji”, Niš

  “Ovakvi projekti koji pokušavaju da objektivno i nepristrasno procene neke vrednosti nedostaju. Kada sam počeo da se bavim ovim poslom, odlučio sam da radim što je bolje moguće, ne obazirući se mnogo na to kako i da li drugi rade ili ne rade. Zato mi je drago kada to bar neko ume da ceni. Ova nagrada je svakako značajan podsticaj i vetar u leđa.”

 • Biljana Veselinović

  OŠ “Smeh i suza”, Aleksinac

  “U našem društvu  nije ustaljena praksa da se rad pojedinaca ističe, pohvaljuje, a kamoli nagrađuje. Pogotovu u tzv. državnom sektoru gde smo “za rezultate zaslužni svi, a za neuspeh su krive objektivne okolnosti i pojedinci”. Zbog toga izbor najboljih koji vrši Udruženje „Živojin Mišić“ predstavlja neku vrstu presedana. Novčanu nagradu sam upotrebila  za nabavku učila i opremanje učionice namenjene provođenju Montesori programa. To predstavlja ostvarenje jedne  moje želje. Naime, pre nekoliko  godina pohađala sam osnovni i napredni Montesori program, a nismo imali sredstava da opremimo učionicu za njegovu primenu. Škola je obezbedila prostor, a sredstva od nagrade su dobrodošla da se program zaokruži i time je ostvaren moj cilj. Program i učenje  “na malo drugačiji način” pohađaju učenici i mlađih i starijih uzrasta naše škole, kao i učenici drugih škola. Malo i skromno. Zar ne? Ali baš te „male stvari“ čine život i rad u školi lakšim, lepšim, zanimljivijim. To već nije malo. Hvala.”

 • Željana Lukić Radojičić

  OŠ “Milan Rakić”, Mionica (trenutno pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

  “Sjajan projekat Udruženja “Živojin Mišić”! Konkurs “Najbolji edukatori Srbije” je konkurs koji prepoznaje najbolje, daje im vetar u leđa, krila samopouzdanja koja ih vode ka vrhu njihovog profesionalnog uspeha. “Nagrada “Najbolji edukatori Srbije” krunisala je moj profesionalni razvoj, jer se, sticajem okolnosti, ukazala kao krajnja stepenica koja me je odvela ka vrhu profesionalne piramide. Hvala Udruženju “Živojin Mišić” što je pokrenulo ovja značajan obrazovni projekat, projekat koji će iz godine u godinu podgrevati entuzijazam najboljih prosvetnih radnika Srbije I pokazati im da nisu sami, da postoje organizacije koje uočavaju i vrednuju njihov rad.”

 • Biljana Živković

  OŠ “Vuk Stefanović Karadžić”, Kragujevac

  „Čovek je putnik u vremenu i prostoru, a taj put možete preći sa manje ili više zadovoljstva“ Ali ako vam posao kojim se bavite predstavlja zadovoljstvo, onda ovakva nagrada predstavlja  samo vetar u leđa za nove akcije. A moje nove akcije su bile dva učenika na Republičkom takmičenju iz fizike, radionica i rad koji je osvojio prvu nagradu u poster sekciji na Republičkm seminaru o nastavi fizike, rad na Saboru učitelja, dva objavljena rada u Pedagoškoj praksi, organizacija i realizacija mini festivala nauke u školi, i na kraju kao deo projekta  “Najbolji edukatori Srbije” – realizacija akreditovane tribine  “I pedagogija u tehnologija u klasičnoj i „izokrenutoj“ učionici”, za kolege sa regiona. Naravno, ništa od toga nisam uradila sama, već u saradnji sa kolegama iz škole, grada i Srbije. Hvala svima koji su sarađivali sa mnom!”

 • Snežana Radivojša

  OŠ “Đuro Strugar”, Beograd

  "Čovek prolazeći kroz šumu, ma kako ona bila uređena, uvek mora da raskrči put - da se odluči kako će je preći. Da li će to biti utabana staza, prečicom preko žbunja, lijanama kao Tarzan, sa dužim boravcima u gustim krošnjama, da li će sagraditi kućicu na drvetu, preplašiti veverice, koliko će biti pažljiv i brižan da ne naruši biodiverzitet ili ne zapali šumu… Ako se neko svojski trudi da ne načini štetu ni mravu  ni medvedu, ne protera sove i namnoži pacove, ne poseče stabla u snazi ni ugrozi mladice da do sunca dođu, ubere toliko kupina, da ostane dovoljno za sve iza njega, hodajući i na rukama – da bi sinergiju šumskog sveta usmerio za dobrobit cele šume... onda to i jeste za pohvalu, za pažnju i priznanje. Šuma je gusta, mračna i hladna, puna trulih stabala, čudnih žbunova, bodljikavih biljaka, ljutih i glavatih zveri... Treba kroz sito i rešeto proći i imati hrabro srce za sve nedaće na putu… Zato  nagrada "Najbolji edukatori Srbije" izuzetno motiviše… miriše na vanilu i borovnice, pa će mnoge dobre i uporne akrobate, pronalaziti “svoje” puteve, prateći svoju ideju, usput  verujući da će doći do “pite”…”

 • Vukašin Vasić

  Ekonomska škola „Nada Dimić“, Zemun

  “Nagrade su mnogo lepa stvar, ali u vremenu u kojem se rad, obrazovanje i profesionalna etika veoma malo respektuju, nagrade obavezuju na mnogo veća ulaganja i odricanja do samosagorevanja. Kada se osvrnem na svoj rad u proteklih godinu dana, siguran sam da je neuporedivo kvalitetniji upravo kao posledica nagrade “Najbolji edukatori Srbije” Udruženja “Živojin Mišić”. Da sam ja kao nastavnik "racionalan agent" ne bi mi više palo na pamet da sebi poželim nagradu takvog renomea. Ali, valjda na sreću svojih učenika, nisam "racional agent" i u ovim godinama me još uvek neizmerno raduje proces učenja i saznanja, radost intelektualnih i empatičnih igara. Čovek, međutim, ne može sam, te su ovakva udruženja uslov održivog razvoja i sveopšteg društvenog napretka. “

2017

Najbolji edukatori Srbije

2016

Najbolji edukatori Srbije

2014

Najbolji edukatori Srbije

Vrati me na vrh