ОПШТИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ:

Име и презиме кандидата

Школа у којој ради

Место школе

Општина школе

Узраст којем предаје

Предмет који предаје

Телефон кандидата

Имејл кандидата

РАД СА УЧЕНИЦИМА:

Зашто мислите да је Ваш наставник најбољи?

По чему је Ваш наставник специфичан?

Занимљиви часови - опишите нам до два часа која су другачија и по Вашим критетијумима бољи од осталих

Кратак опис часа

Које су активности деце и шта подстичу? Како су ученици укључени у наставни процес?

Линкови ка материјалима:

Резултати ученика кандидата на конкурсима и такмичењима, уколико је освојено једно од прва 3 места

Ваннаставне активности и пројекти које наставник реализује са ученицима

Сарадња са родитељимa - на који начин су родитељи укључени у наставни процес и друге активности?

Утицај наставника на средину у којој ради - да ли и како активности кандидата утичу на друштвену заједницу, да ли утиче на ширење друштвене одговорности, буђење свести код ученика и родитеља?

Интернет сајтови кандидата

О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ:

Име и презиме

Година рођења

Контакт телефон

Мејл адреса

У ком сте односу са кандидатом:

Уколико сте колега или директор, навести установу у којој радите

Описати вас однос са кандидатом

Како сте чули за конкурс?

Vrati me na vrh