Naši projekti

Lista uspešno realizovanih projekata

Šta radimo

Želimo da inspirišemo i ohrabrimo mlade da se upuste u preduzetništvo
i da podignemo svest o njegovom značaju.

Vrati me na vrh