bhbk

Interkultura

Kao nastavnik engleskog jezika, znao sam da sa svakim ulaskom u učionicu rizikujem da se suočim sa tom strašnom rečju, naročito u nižim razredima gde su đaci beskrajno ljubopitljivi: “Tičer, da li ste Vi bili tamo i videli to stvarno?” ili “A kako to uži ...