20190402_081123

(U)čitaj knjigu

Čitanje je veoma važno u procesu usvajanja znanja, u svakodnevnoj komunikaciji, prikupljanju i razmeni informacija. Sve je manje dece koja vole da čitaju. Nisu motivisani, iako rado slušaju kada im neko čita. Svakog dana, na početku prvog časa, svoji ...