Dobar način za učenje matematike?

Mislimo-Da li postoji? Pitamo se-Koji je? Tražimo-Gde je? Misle, pitaju, traže -deca, roditelji,nastavnici-dobar način za učenje matematike. Ja sam pokušala, deca su prihvatila. Može da bude zanimljiv način za učenje matematike  u školi, u kući i na moru.

Igre se mogu primeniti na razne načine i biti korisne u nastavi mnogih predmeta, pa i u matematici.Postoji više načina kako je moguće prići temi učenja i znanja matematike.Evo jednog primera:

Namera mi je  bila da napravimo izlet u prošlost matematike, da se upoznaju neki istorijski(„stari zadaci“), stare igre i oseti lepota drevne matematičke riznice. Stari matematički zadaci i igre su iz raznih epoha i od raznih autora, čuvenih matematičara. Zadaci i igre su za razonodu, za obnavljanje, vežbanje gradiva i osposobljavanje učenika za primenu usvojenih znanja. Ja sam ih primenila u drugom razredu, sa zadatkom da učenici kroz praktične i primenjene matematičke zadatke i igre obogaćuju znanja, veštine i sposobnosti, a sa druge strane razvijaju rasprostranjene predrasude da je matematika teška, dosadna, nerazumljiva i uglavnom nekorisna.

Za sve to poslužili su nam kamenčići. Kamenčići na času matematike-prava retkost, a donosi učenicima mnogo radosti. Kamenčiće smo sakupili na izletu (bliža okolina-pored reke), a na času likovne kulture ih bojili u crveno i plavo.

Motivaciona igra-Moj kamenčić

Na stolu su papirići na kojima su ispisani neki brojevi do 100 i na njima se nalaze kamenčići, tako da brojevi nisu vidljivi. Svaki učenik uzima po jedan kamenčić i treba da odgovori koji broj je pokriven kamenčićem, kojoj desetici pripada taj broj i da li je paran ili neparan broj.

Zadatak-Tri kamenčića

Na tri kamena treba da sednu dva oca i dva sina, ali tako da svaki sedne na jedan kamen. Da li je to moguće? (Povratna informacija: Moguće je ako su to deda,njegov sin i njegov unuk ).

Zadatak: Sedam kamenčića

Na papiru je nacrtano “sedam kamenčića”, stavi na njih prave kamenčiće. Treba trima slamčicama podeliti taj papir na 7 delova, ali tako da svaki sadrži po jedan kamenčić.

Zadatak: „LO-ŠU“ (najstariji magični kvadrat)

Popunite prazna polja kamenčićima tako da u svakom polju bude različit broj kamenčića (najmanje 1, a najviše 9 kamenčića) i da zbir  kamenčića u svim vrstama, kolonama i dijagonalama bude 15.


Magnickov zadatak –TRI POLICE

36 kamenčića treba rasporediti na tri police, tako da na prvoj ima 6 puta više nego na drugoj, a na drugoj 5 puta više nego na trećoj. Koliko ima kamenčića na svakoj polici?             

3. polica __________________________________________

2. polica __________________________________________

1. polica__________________________________________

Igra “ NIM”

   A) Dvoje naizmenično stavljaju kamenčiće  od 1 do 3 i svaki igrač broj kamenčića sabira sa sumom svih  kamenčića koje su do tada igrači stavili . Pobeđuje onaj ko prvi  dođe do zbira 10 kamenčića .

   B) Na gomili se nalazi  10 kamenčića. Igrači naizmenično uzimaju  kamenčiće sa gomile : najmanje 1, a najviše 3 kamenčića.  Pobednik je onaj igrač koji uzme poslednji kamenčić sa gomile.

Uspešniji, veštiji učenici mogu koristiti  i 100 kamenčića za igru. Koristeći ista pravila uzimanja kamenčića.

Igra “NIM” ( na još jedan način)

 Raspored kamenčića izgleda ovako :

Dva igrača naizmenično uzimaju kamenčiće. Igrač koji je na potezu ima pravo da uzima  kamenčiće samo iz jednog reda. U jednom potezu mogu da se uzmu i svi kamenčići iz jednog reda. Pobeđuje igrač koji uzme poslednji kamenčić.

Igra “CRVENO –PLAVO”

  U tablici 3×3 igrači naizmenično postavljaju  svoje znakove ( jedan koristi crvene,a drugi plave kamenčiće) u slobodna polja. Cilj igre je spojiti tri znaka vodoravno,uspravno ili dijagonalno.

   Primer u kome je plavi pobedio.

Deca su uživala, na licima nisu krila radost.

Komentari su onemogućeni.