Edukacija u vozu – treći deo

Potera za pejzažima vojvođanske ravnice

Sredinom prošlog meseca, 19.maja se odeljenje VII-1 iz OŠ ,,Petefi Šandor“ iz Novog Sada koji broji 29 učenika uputilo na putovanje vozom na relaciji Novi Sad- Odžaci -Novi Sad.

Nastava se izvodila iz dva predmeta likovne kulture i umetnosti koju je držala Marta Kiš Buterer i iz srpskog jezika i književnosti koju je držala njena koleginica Slađana Knežević.

Pre polaska na put nastavnice su se dogovorile da ne menjaju temu obrađenog nastavnog sadržaja i da iz likovnog po osnovu viđenog pejsaža iz voza uvežbavaju vazdušnu i centralnu perspektivu. Iz srpskog jezika je nastavnica sa učenicima radila pripremu za pismeni zadatak na temu istoimenog eseja „Potera za pejzažima“ od pisca Peđe Milosavljevića.

Razred se ulaskom u voz podelio na dve grupe, na A i B grupu. U prednjem delu voza se odvijala nastava sa A grupom iz likovne kulture dok se u zadnjem delu voza sa B grupom realizovala nastava iz srpskog jezika. Pri povratku za Novi Sad grupe su se rotirale.

Iz likovnog predmeta učenici su online dobili nastavni sadržaj koji se odnosio na način prikazivanja pejzaža za vreme impresionizma kao i tehnička uputsva za likovnu tehniku, crtanje suvim pastelima. Nastavnica im je odmah pri ulasku podelila materijal, papire u boji i pastele.

Usledio je kratak uvod kao motivacija za čas gde je nastavnica ukazala na činjenicu da sada i oni mogu da iskuse doživljalj kakav su imali slikari impresionizma. Slikari su odlazili iz svojih ateljea u njive za potragama motiva pejzaža a sada oni putuju vozom i svojim kamerama mogu da fotografišu željeni motiv.

Nastavnica im je pokazivala i par reprodukcija. Na osnovu željenih krajolika učenici su pomoću suvih pastela stvarali svoja dela.U toku rada nastavnica ih je individualno usmeravala i vršila individualnu korekturu.

Sat vremena koliko je trajalo putovanje od Novog Sada do Ođžaka je bilo dovoljno da učenici urade svoje likovne radove.

Učenici su bili veoma motivisani za rad i u vagonu je vladala divna atmosfera stvaranja. Dok je A grupa do Ođžaka crtala, B grupa je obrađivala nastavni sadržaj iz Srpskog jezika.

Nakon nedelju dana učenici su pisali pismeni zadatak iz srpskog jezika. Motivisanost učenika kao i njihov doživljalj svedoče odlično napisani pismeni zadaci. Njihovi pismeni zadaci su odisali nadahnutošću vojvođanskim pejzažima i željom da se ovakavi projekti dešavaju češće.

Izdvajamo jedan pismeni zadatak koji možete pročitati ovde.

Nastaviće se…

Komentari su onemogućeni.