Edukacija u vozu

Učenici su imali priliku da kroz prozore voza gledaju pejzaže i da slikaju na licu mesta kao impresionisti XIX veka

Želja za edukacijom u vozu se javila jako davno. Kada sam dobila titulu i nagradu Najbolji edukator Srbije koje dodeljuje Udruženje “Živojin Mišić” dobila sam i priliku da ostvarim tu svoju ideju.

Prvi čas održan je krajem aprila ove godine sa 24 učenika odeljenja VII-4 iz OŠ ,,Petefi Šandor” iz Novog Sada.

Nastava je bila realizovala na redovnoj postojećoj liniji koji prevozi putnike na relaciji od Novog Sada do Ođžaka. Polazak iz Novog Sada je bio prepodne u 10:10h sa dolaskom u Ođžake u 11:10h. Vraćali smo se vozom iz Ođžaka polazkom u 11:40h sa dolaskom u Novi Sad u 12:40h.

Zbog raspoloživog vremena i broja učenika nastavu smo realizovali iz dva predmeta likovnog i građanskog vaspitanja.U polasku u prednjem delu vagona je bila smeštena A grupa i imala je građansko vaspitanje a u zadnjem delu vagona B grupa je imala čas likovne kulture. Povratkom u Novi Sad  grupe su rotirane.

Nastavnica građanskog vaspitanja i ja dogovorile smo se oko korelacije predmeta i zato smo izabrale nastavni sadržaj : Iz Likovne kulture to je lepota pejsaža ( učenici su stekli prethodna znanja iz svih vrsta perspektive) a iz građanskog vaspitanja su učenici stekli znanje iz prava na zdravu životnu sredinu. Vodile smo se ishodima koje učenici treba da steknu tokom ovog časa kao što su vrednosti na kojima počiva pravo na život u zdravoj sredini, da umetničko izražavanje može da doprinese očuvanju životne sredine, da budu svesni koje aktivnosti doprinose zaštiti životne sredine i boljeg kvaliteta života ljudi, životinja i biljaka, da diskutuju o odgovornosti različitih društvenih aktera za ekološke probleme, kao i da stvore iluziju prostora uz pomoć kolorističke, vazdušne i linearne perspektive.

U toku nastave koristile smo metode rada rešavanja problema, heuristiku, audio-vizuelne medije kao i manuelna sredstva – hamer i pastel. Učenici su na ovom času imali prilike da nauče tehniku rada sa suvim pastelom kao i da kroz svoj lični doživljaj  pejzaža diskutuju o očuvanju životne okoline. Posmatrajući pejzaže koji se smenjuju kroz prozore voza, učenici su kao impresionisti crtali na licu mesta.

Tokom putovanja učenici su bili veoma raspoloženi i produktivni. Marljivo i motivisano su radili pri čemu su se i međusobno družili, sarađivali sa nastavnicama. Posle dužeg vremena online nastave ovaj održani čas na šinama, učenicima kao i nastavnicama je doneo puno zadovoljstva.

Na kraju putovanja svi su bili zadovoljni, stekli nova iskustva, znanja i nova likovna dela sa lepotom pejsaža koje su usput beležili suvim pastelima na hamerima u boji A3 formata.

Takođe, učenici su kao komentar na ovu vrstu nastave napisali da su imali pozitivna iskustva, istakli su da im je ovo bilo jako lepo putovanje i da su im časovi bili zabavni. Pored toga, veliki broj učenika nije do početka ovih časova putovao vozom, tako da je ovo za njih bilo jedinstveno iskustvo.

Tokom narednih nekoliko nedelja na relaciji Novi Sad – Odžaci- Novi Sad biće održano još časova likovne kulture i umetnosti u korelaciji sa drugim nastavnim predmetima.

Komentari su onemogućeni.