EDUKATIVNI STRIPOVI – IZ NASTAVE, ZA NASTAVU

Još u detinjstvu sam bio opčinjen stripovima. Počeo sam kao strastveni čitalac, ali sam, naravno, vremenom poželeo da i ja nešto nacrtam. Moj dečački san je bio da i moji stripovi negde budu objavljeni. Taj san mi se kasnije i ostvario, pa je skoro sve što sam dosad nacrtao (i što se tiče stripova, i što se ilustracija tiče) objavljeno u listovima i časopisima, tako da deca i odrasli te stripove mogu da gledaju i čitaju na moje, a – nadam se – i njihovo zadovoljstvo.

Čim sam postao učitelj u vranjskoj OŠ „Svetozar Marković“, razmišljao sam o tome kako da ljubav prema stripu prenesem na učenike, kako da strip primenim u nastavi. 

Poznato je da deca imaju jaku potrebu da crtaju i bila bi velika šteta da se ta dečja želja da se izražavaju kroz crteže ne iskoristi u savremenoj školi.

Strip u nastavi liči na igru, na zabavu, a u stvari na efektan i efikasan način omogućava da se kroz spoj teksta i crteža ponuđeni nastavni sadržaji brže uče i duže pamte.

Sa učenicima stripove izrađujemo na časovima srpskog jezika, likovne kulture, na časovima slobodnih aktivnosti, u okviru strip-radionica, i to na različite teme: ekologija, dečja prava; prema bajkama, basnama; na osnovu tekstova poznatih pisaca za decu, ili gramatičkih sadržaja koje učenici mnogo lakše usvajaju kroz strip, nego kada im se predaje na klasičan, starinski način.

Strip decu oplemenjuje na zabavan način, jer se kroz strip nenametljivo prenose dragocene životne poruke.

Kada sam od strane Udruženja „Živojin Mišić“ proglašen za jednog od najboljih edukatora Srbije 2017, novčani deo nagrade sam iskoristio da u 2018. godini štampam zbirku dečjih i mojih edukativnih stripova pod naslovom „Da ti nacrtam!“. Tako sam se sa svojim učenicima našao u istoj knjizi.

U uvodnom delu ove zbirke pišem o širokim mogućnostima upotrebe stripa i stripovnog materijala u nastavnom procesu i to potkrepljujem odgovarajućim primerima, a zatim slede učenički i moji stripovi u boji. 

U knjizi se nalaze i učenički stripovi koji su osvojili prva mesta na republičkim likovnim konkursima, a neki od njih su bili izloženi na 20. balkanskoj smotri mladih strip-autora, među radovima autora iz celog sveta.

Zbirka „Da ti nacrtam!“ je nastala u nastavi, ali je i namenjena nastavi, pa verujem da će poslužiti kao korisna literatura, kao nastavno sredstvo u radu sa budućim generacijama učenika.

U želji da knjiga edukativnih stripova dopre do što većeg broja čitalaca, ja sam primerke poklonio učenicima, kolegama u Vranju i po Srbiji, gradskoj biblioteci, bibliotekama škola, vrtića… Ne želim da bogatim sebe, već čitaoce!

Normalno, ni strip nije svemoguć, ali su efekti njegove primene u nastavi nesumnjivo veliki. Može se koristiti u skoro svim predmetima, a njime se ostvaruju brojni i raznovrsni uticaji na decu. Ne zahteva velika ulaganja, niti skupocene tehničke uređaje pri interpretaciji, već samo dobru volju i talenat crtača (talenat nije presudan, jer je moguće koristiti i tuđa pogodna ostvarenja). Zato treba nastojati da se strip što pre izvuče iz senke skupljih, ali svakako ne i moćnijih nastavnih sredstava.

Korišćenje stripa u nastavi (televizijski nastupi):

Komentari su onemogućeni.