From Puppet to Knowledge

Kad počnete da radite kao učitelj, morate uvek raditi na sebi i usavršavati se kako bi poboljšali odnos sa decom. Na fakultetu smo učili koje metode i tehnike da koristimo pri podučavanju, ali kada počente aktivno da radite sa decom potrebno je nešto viš ...

Children to children

Inkluzija treba da bude uključena u svakodnevni život dece i odraslih Učiteljica Marija Bastić iz Osnovne škole „Janko Veselinović“ gostovala je sa svojim đacima u Osnovnoj školi „Boško Buha“, koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece sa sme ...