edukator22

EDUCATION TODAY

Šta danas predstavlja obrazovanje? Da li je to tema za neiscrpnu kritiku sa svih strana? Da li je prevaziđeno u ovom trenutku? Mnogo je pitanja bez konkretnog odgovora, kada se govori o ovoj temi. Ako se osvrnemo na prošle vekove, čini mi se da je nek ...