Why are teachers important to us?

Ljudsko biće ne dostiže svoju punu visinu dok nije obrazovano. – Horas Man Danas biti nastavnik nije lako. U moru pritisaka sa različitih strana, potrebno je mnogo snage, volje i strpljenja da se ostane dosledan sebi. Nastavnik nije puki prenosilac i ...