Podrška Školi poslovnih veština

Studentska unija Elektrotehničkog fakulteta je u oktobru 2013. godine počela sa realizacijom projekta koji studentima Univerziteta u Beogradu pruža znanja i veštine koje studenti ne uče na fakultetu. Projekat pod nazivom „Škola poslovnih veština“ namenjen je svim studentima Univerziteta u Beogradu. Cilj projekta je da se kroz niz predavanja obrade teme koje su popularne među mladima i koje se ne obrađuju u sklopu fakultetskog štiva, ali su itekako potrebne budućim uspešnim intelektualcima.
„Odličila sam da realizujemo projekat koji će doprineti da se više cene određene vrednosti u našem društvu, koje trenutno nisu dovoljno uvažavane. To su prvenstveno dobro fakultetsko obrazovanje, ali i određena širina, odnosno obrazovanje u smislu stalnog usavršavanja ličnosti. Zato naša škola obuhvata teme liderstva, psihologije uspeha, motivacije, timskog rada, preduzetništva, marketinga i javnog nastupa. Imamo predavanja iz oblasti kulture, umetnosti, filozofije i nauke jer smatramo da je to neophodno svakom čoveku koji želi da bude i predstavlja se kao mladi intelektualac“, kaže Marija Jelić, direktorka Škole poslovnih veština.
Škola organizuje predavanja tri puta mesečno, a neki od predavača koji su do sada održali predavanja su prof. dr Džon Lenoks, sa Univerziteta Oxford, Tony O’Brien, direktor British Council-a, Ivan Tasovac, ministar za kulturu Republike Srbije, Srđan Janićijević, direktor Mokrogorske škole menadžmenta, Nele Karajlić, glumac, scenarista i kompozitor i mnogi drugi.

Udruženje „Živojin Mišić“ je kao neko ko želi da ulaze u obrazovanje i mlade ljude sa zadovoljstvom podržalo i pomoglo ovaj projekat. Smatramo da je kvalitetno i sveobuhvatno obrazovanje mladih ljudi ključan faktor za napredak srpskog društva u budućnosti, i da su motivisani i entuzijastični ljudi pokretači društva i temelj uspeha. Želimo da pohvalimo Studentsku uniju Elektrotehničkog fakulteta i Organizacioni tim Škole poslovnih veština na jedinstvenoj ideji, uspešnom startu i energičnosti pri organizaciji sadržaja. Nadamo se da će do kraja ovogodišnjeg ciklusa veliki broj studenata proći kroz Školu i da će ih stečena iskustva odvesti barem jedan korak bliže ostvarenju svojih ideja.
Aktivnosti Škole možete pratiti na Facebook strani ili na sajtu http://suetf.org/skola-vestina/.

Comments are closed.