Kako će izgledati obrazovanje u svetu nakon pandemije?

,,Obrazovanje je način oslobađanja uma i tela individue da bude ono što želi i da ima mir u sebi“ Nadiem Makarim, ministar obrazovanja i kulture Republike Indonezije

16.septembra održana je onlajn konferencija u organizaciji Yidan Prize fondacije i Centra za azijsku filantropiju i društvo (CAPS). Tema o kojoj se diskutovalo je način obrazovanja u svetu nakon pandemije izazvane Korona virusom sa akcentom na azijsko-pacifički region.

Među mnogobrojnim učesnicima širom sveta bilo je i Udruženje ,,Živojin Mišić“ koje je nacionalni partner Yidan Prize fondacije od kraja 2018. godine.

Na samom početku konferencije učesnicima se obratio Dr Charles Chen, osnivač fondacije Yidan Prize koji je otvorio događaj rečima da i u situaciji dok traje pandemija Korona virusa, učenje ne može i ne sme da stane. Pored toga naglasio je da treba da razmišljamo o tome kakvo obrazovanje želimo za našu decu sutra i za generacije koje dolaze.

Fokus ove konferencije bio je na razmeni iskustava, stavova i ideja eksperata i praktičara sa univerziteta, vladinog i nevladinog sektora, fondacija i filantropskih udruženja. Zahvaljujući različitim učesnicima konferencije, bili smo u prilici da dobijemo sliku obrazovanja iz različitih perspektiva.

Neki od panelista na temu sistemskih izazova i rešenja u pandemiji su bili Profesor Emeritus Kai Ming Cheng sa Univerziteta u Hong Kongu, Dankert Vedeler, predsednik UNESCO Instituta za statistiku i bivši pomoćnik generalnog direktora u norveškom ministarstvu obrazovanja i istraživanja i Li-Kai Chen glavni odgovorni globalnog obrazovanja McKinsey & Company.

Zajedno su izneli podatke da iako, pre pandemije Korona virusa postoji trend povećanog ulaganja u obrazovanje, u svetu i dalje postoji 70 miliona učenika osnovnoškolskog uzrasta koji nemaju pristup obrazovnim ustanovama i 340 miliona dece koja nisu u školskom sistemu, uključujući u taj broj učenike srednjoškolskog uzrasta.

 Nezadovoljni stanjem obrazovanja u svetu, panelisti su videli pandemiju kao jednu od mogućnosti da obrazovni sistemi širom sveta poboljšaju svoje fundamentalne elemente na kojima počivaju. Po njihovom mišljenju, neki od elemenata koji treba da se promene su način shvatanja razvoja deteta, zatim razumevanje upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju ali i formalne izmene kao što je skraćenje letnjeg raspusta jer smatraju da duga pauza u učenju više stvara nedostataka nego učinaka, što je trenutno slučaj sa učenjem u doba pandemije.

Pored njih, jedan od govornika na temu prevazilaženja izazova u obrazovanju, bio je i Nadiem Makarim, ministar obrazovanja i kulture u Republici Indoneziji, koji je govorio o obrazovanju kao ,,alatu“ za prevazilaženje nejednakosti u društvu, sprečavanju ekonomskih kriza i klimatskih promena. Takođe, istakao je da pandemija Korona virusa deluje negativno na sve aktere u obrazovanju kao i to da nastava na daljinu ne može da bude bolji metod podučavanja od nastave koja se odvija u normalnim uslovima sa vršnjacima i nastavnikom.

Zajedno sa osnivačem Centra za azijsku filantropiju i društvo (CAPS), Dr Ruth Shapiro, na temu digitalnih tehnologija u obrazovanju, Nadiem je naveo da iz njegovog dosadašnjeg iskustva na mestu ministra digitalne tehnologije vidi kao prednost a ne kao nedostatak za obrazovni sistem. U svom obraćanju naveo je primer da su uspeli da prikupe statističke podatke o učenicima i nastavnicima za vreme pandemije širom svoje zemlje iako su visoko decentralizovan sistem. Takođe, prednost tehnologije vidi u lakšoj obuci nastavnika putem različitih digitalnih platformi, kao i u mogućnosti da jednostavnije prilagode sadržaje kurikuluma potrebama i mogućnostima različitih škola i učenika.  

Završnu reč konferencije imali su predstavnici nevladinih i filantropskih organizacija čiji su panelisti bili Dr Rukmini Banerji, glavni direktor organizacije Pratham iz Indije, Dr Milwida Guevara, glavni direktor Sinergija fondacije sa Filipina i Chen Shujun predsednik i glavni odgovorni katedre za onlajn obrazovanje u Kini. Oni su tokom svog izlaganja predstavili korake koje su preuzeli u radu sa učenicima i školama kako bi se učenje za vreme pandemije Korona virusa održalo.

Chen Shujun istakao je da je uloga njegove katedre za onlajn obrazovanje u Kini imala dosta teških trenutaka jer se do sada nisu suočili sa ovom situacijom. U svom obraćanju naveo je da su obezbedili onlajn materijale, ali da su zbog velikog broja učenika koji pohađa lekcije u istom trenutku najveći problem imali sa informatičkim sektorom i serverima na kojima su postavljene lekcije.

Nevladine i filantropske organizacije na Filipinima i u Indiji su za vreme pandemije pružale podršku vladinom sektoru u ostvarivanju i održavanju onlajn nastave. Kroz različite aktivnosti koje se odnose na pružanje podrške nastavnicima prilikom korišćenja digitalnih tehnologija pomagali su u izradi sadržaja i vežbi za sve predmete i uzraste dece. Pored toga, zahvaljujući njima održani su mnogobrojni interaktivni seminari na kojima su glavni učesnici bili roditelji i učenici kako bi mogli da uvaže njihovu perspektivu i da bi onlajn nastava bila prijatnije iskustvo za sve.

Učešćem na ovoj konferenciji imali smo prilike da čujemo različita mišljenja i ideje obrazovnih aktera širom sveta i da na taj način budemo deo svetske obrazovne politike.

Hvala Yidan Prize fondaciji na pozivu za učešće na konferenciji.

Komentari su onemogućeni.