Kako koristiti mikrobitove u nastavi?

Značaj mikrobitova u nastavi se ogleda u razvijanju digitalnih veština i veština programiranja kod učenika što je neophodno za napredak u 21.veku

Mikrobitovi su stigli u naše škole. Smatram da je sada važno omogućiti nastavnicima dobru podršku za njihovo korišćenje i u tom cilju sam osmislio priručnik pod nazivom:,,Upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću mikrobit uređaja“ koji se nalazi na sajtu petlja.org i koji prati program za tehniku i tehnologiju za osmi razred osnovne škole. Ceo projekat je vodila Fondacija Petlja pod pokroviteljstvom British Council-a.

Izgled korica priručnika

Kada sam počeo rad na priručniku držao sam se programa za osmi razred za tehniku i tehnologiju s jedne strane, a sa druge strane sam priručniku dao lični pečat, lični doprinos u vidu toga da skrenem pažnju šta je to što nedostaje da bi se uloga mikrobita shvatila i dovela u vezu sa pametnim, povezanim uređajima koje koristimo i kojima smo okruženi. Skrenuo sam pažnju da je širi kontekst zapravo kibernetika koja predstavlja logiku upravljanja i mehatroniku koja objedinjuje znanja iz elektronike, mehanike, računarstva i robotike.

Mikrobit je u suštini mikrokontroler koji predstavlja um pametnih uređaja. Mikrobit pločica na sebi ima nekoliko senzora, ali je pored njih moguće dodati još senzora. Mikrobit se programira u mikropajtonu, koji je skriptni jezik, ali je moguće programirati ga i u blokovskim jezicima.

Rad sa mikrobitom omogućava, pored sticanja tehničkog znanja, razvoj motivacije učenika za tehniku i tehnologiju, kao i za informatiku. Mikrobit je nastavno sredstvo koje vas, ako ga dobro isprogramirate nagradi, tako što uređaj funkcioniše po vašoj zamisli. Ukoliko ga ne isprogramirate dobro, on neće raditi onako kako ste želeli, ali vam daje mogućnost da ga korigujete. Ohrabrujući učenika u toku rada sa mikrobitom nastavnik izgrađuje istrajnost kod učenika, dok pohvaljujući krajnji rezultat nastavnik izgrađuje upornost i želju da učenik taj rezultat ponovi.
Priručnik za mikrobit za tehniku i tehnologiju, koji se nalazi na sajtu petlje obuhvata oblast „Tehnička i Digitalna pismenost“ i „Konstruktosko modelovanje“.

Sadržaj priručnika je sledeći:
1. Teorijski deo koji se odnosi na koncipiranje pametnih uređaja
2. Osnovne komponente IKT uređaja
3. Osnovni simboli u elektrotehnici
4. Računarski softver za simulaciju rada električnih i elektronskih kola
5. Upravljanje procesima i stvarima na daljinu uz pomoć IKT-a
6. Izrada i upravljanje elektromehaničkim modelom
7. Modelovanje električnih mašina i uređaja
8. Ogledi sa solarnim panelima
9. Korišćenje interfejsa za upravljanje pomoću računara
10. Izrada jednostavnog školskog robota
11. Rad na projektu

Priručnik obiluje animacijama rada IKT uređaja, i neke od njih možete pogledati na ovom i sledećem linku, kao i koracima kako se od ideje dolazi do njihove reallizacije. Osnovni koraci su pravljenje logičke tabele, crtanje elektronske šeme, realizacija na protobordu, demonstracija rada sa video snimka i programski kod u mikropajtonu. Takođe, priručnik predstavlja veliki iskorak u pravcu primene novih tehnologija u obrazovanju sa teorijsko-praktičnog stanovišta.

Komentari su onemogućeni.