Matematika u forenzici

Matematika u forenzici je skup različitih aktivnosti koje već drugu godinu realizujem sa ciljem da učenici obnove i utvrde gradivo iz matematike kroz praktične primere u forenzici, ali i da svoja znanja iz drugih nauka (biologija, hemija, fizika) utvrde i prošire. Naše učenje počeli smo izračunavanjem i rešavanjem konkretnih matematičkih zadataka – odredili vreme smrti neke osobe pomoću logaritama i Njutnovog zakona hlađenja, našli ugao pod kojim je kapljica krvi pala na pod, na osnovu dužine butne i nadlaktične kosti odredili visinu neke osobe… Od samog početka, tema je veoma zainteresovala učenike. Istraživanja radimo u učionici, računarskom kabinetu, školskom dvorištu a naša saznanja često podelimo sa učenicima i nastavnicima naše škole za koje organizujemo predavanja. Kako bi naša znanja bila potpuna, pozovemo stručnjake da potvrdimo i proširimo naša znanja. Zahvaljujući njima, zavirili smo u forenzički kofer, sa balističarima smo se uverili da pomoću našeg znanja iz trigonometrije i kvadratnih funkcija možemo utvrditi koliko važnu ulogu imaju u određivanju putanje projektila, saznali koje su aktivnosti klasične forenzičke ekspertize, naučili o metodu parafinske rukavice.

Naš predavač, forenzičar nam je objasnio kakve veze imaju matematika i daktiloskopska formula, naučili smo da napišemo svoju daktiloskopsku formulu, a na predavanju koje smo organizovali za učenike i nastavnike škole pokazali kako da daktiloskopsku formulu napišemo u binarni zapis i kako pravimo bazu podataka.

Naša saznanja predstavili smo i na festivalu nauke „Nauk nije bauk“.

Ovakav način učenja je veoma zainteresovao učenike, pa smo nastavili sa novim primerima primene matematike u forenzici. Pomoću trigonometrije uspeli smo da još preciznije odredimo ugao pada kapljice krvi, naučili da odredimo tačku konvergencije, i na kraju, da pronađemo i visinu sa koje je kapljica pala na podlogu.

Njutnov zakon hlađenja i primena logaritama su nam pomogli da računski odredimo vreme smrti neke osobe. Ovaj zakon eksperimentalno smo proverili pomoću interaktivnog učila LabKit i temperaturnih senzora, analizirali promenu grafika eksponencijalnih funkcija koje smo dobili a zatim imali razgovor na temu termoregulacije kod čoveka i homeoterma.

Za neka izračunavanja i proveru naših forenzičkih znanja, koristili smo i aplikacije za mobilne telefone: balistički kalkulator, detektor metala, pedometar, goniometar, forenzička UV lampa, termalna kamera.

Sve aktivnosti koje smo realizovali u školi, smo detaljno opisali na sajtu Math in Forensic http://mathinforensic.weebly.com/.
Ovakav pristup učenju predstavljen je na završnoj konferenciji MA.R.C.H. (MAking science Real in sCHools) projekta u Londonu. Izuzetno pozitivni komentari kolega iz različitih zemalja, samo su pokazali da je ideja da se na ovaj način poveže znanje veoma dobro.

Video prezentacija nekih naših aktivnosti: https://www.youtube.com/watch?v=dJtiki1qMVs
Očekuju nas još mnoga pitanja da istražimo: ulogu verovatnoće i statistike u forenzici, digitalna forenzika, i još mnogo, mnogo toga. Matematika može biti zanimljiva ako se predstavi na pravi način!

Komentari su onemogućeni.