Međunarodni samit Ambasadora Varkey fondacije

Na svako pitanje, obrazovanje je odgovor 

Tri Najbolja edukatora Srbije, Ivana Kovačević, Katarina Veljković i Željana Radojičić- Lukić koje su u prethodne tri godine izabrane u Top 50 najboljih nastavnika sveta na takmičenju GTP (Global Teacher Prize) učestvovale su na međunarodnom samitu Varkey Fondacije.

VTA (Varkey Teacher Ambassadors) međunarodni samit, čiji su učesnici bili i naši Najbolji edukatori, ove godine održan je online sa preko 200 nastavnika iz 180 zemalja sveta. Oni su se okupili u ponedeljak, 4. maja, i dalje u jeku pandemije virusa Korona.

Na početku samita, učesnicima su se obratili osnivač Varkey Fondacije, Sunny Varkey, u ime međunarodne organizacije UNESCO-a Stefania Giannini i u ime organizacije ECW (Education cannot wait) Yasmine Sherif. U svojstvu organizatora ove konferencije, poželeli su dobrodošlicu svim nastavnicima širom sveta i poručili da ni u ovoj situaciji obrazovanje ne može da čeka.

Fokus samita je bio na obrazovanju u trenutnoj situaciji izazvanoj pojavom virusa Korona i proglašenom pandemijom. Učesnici su razgovarali o stvaranju novog obrazovnog sistema koji bi bio prilagođen kriznim situacijama. Nastavnici su kroz interakciju imali priliku da podele svoja znanja i iskustva, kao i da predlože modele učenja u narednom periodu. Činjenica oko koje su se složili svi nastavnici je da digitalne tehnologije neće moći da ih zamene.

Ivana Kovačević, Najbolji edukator Srbije prema izboru Udruženja “Živojin Mišić” i ovogodišnji finalista Global Teacher Prize-a, potvrdila je da je velika čast naći se na ovom značajnom samitu sa kolegama iz celog sveta i razmatrati neka od najvažnijih pitanja o obrazovanju današnjice. Naglasila je da je situacija u kojoj smo se našli u prethodnom periodu bila ispit za sve nastavnike i poručila da joj ovo ucešće donosi dragocena poznanstva, saradnju sa kolegama i razmenu praktičnih rešenja i iskustava. 

Ivana ističe da je za nju bilo važno to što je imala priliku da učestvuje u interesantnim diskusijama koje su se odnosile na uticaj prekida školovanja kod učenika. Ivana i sama radi sa decom koja su često u toj situaciji, pošto se nalaze na kućnom ili bolničkom lečenju, i zbog toga zna koliko je važno pružiti im priliku za kontinuirano školovanje. Varkey Ambasadori su se složili da izgubljeni nastavni dani ne bi trebalo loše da utiču na generaciju koja je pogođena prekidom tradicionalnog načina školovanja. 

Ivana se obrazovanjem u kućnim i bolničkim uslovima bavi već dugi niz godina, i zato joj je posebno interesantna bila sesija u kojoj se govorilo o modelima ove nastave. Nastavnici koji rade sa učenicima u otežanim uslovima (zbog njihovog zdravstvenog stanja), svakodnevno se bore sa vremenom i prevazilaze različite prepreke.
Danas, kada je ceo svet zahvaćen virusom Korona, svi nastavnici su se našli u sličnoj situaciji. Značajan deo te pripreme se oslonio i na iskustva nastavnika koji drže onlajn nastavu u bolničkim uslovima već godinama.

U toku ovog prestižnog međunarodnog samita otvarale su se diskusije na različite teme. Katarina Veljković (proglašena za Top 50 2019. godine) naglasila je da se diskutovalo o neravnopravnosti obrazovnog sistema i jazu u tehničkom i materijalnom smislu, koji je porastao zbog trenutne pandemije virusa Korona. Na površinu su isplivali problemi nejednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju zbog učenja na daljinu. Pored toga, diskutovalo se o razlikama između škola u gradu i selu, između siromašnih i bogatih zemalja. Pojedini VTA istakli su pedagoško volontiranje studenta i mladih, koji pomažu nastavnicima u školama prilikom organizacije nastave. Ovaj vid volontiranja se širom sveta pokazao kao veoma značajan i na samitu je potvrđeno mišljenje da sa tom praksom treba nastaviti i kada se pandemija okonča.

Katarina je podelila još jedan aspekt obrazovanja o kojem se diskutovalo, a to je psihološko zdravlje učenika i nastavnika. Neki od učesnika su izneli stav da je značajan broj nastavnika na nivou sveta depresivan i pod stresom zbog pandemije. Jedan od zaključaka samita jeste i važnost negovanja brige o mentalnom i fizičkom zdravlju, kako nastavnika tako i učenika.

Željana Radojičić-Lukić (proglašena za Top 50 2018. godine) je stekla utisak da su svi nastavnici, bez obzira na snađenost njih samih i reakcije obrazovnih sistema njihovih država, shvatili da škola uopšte nije ono što su mislili o njoj pre pandemije. Veruje da nastavnicima i đacima tokom nastave na daljinu nedostaju živi kontakt, bliskost, empatija, podrška i naklonost jednih prema drugima. Smatra da je trenutna situacija sa virusom Korona pokazala nezamenljivost nastavnika u učionicama, i da savremene tehnologije ne mogu da zamene njihovu živu reč, niti interakciju sa njihovim učenicima.   

Zahvaljujući učešću na ovoj konferenciji, nosioci titule Najboljeg edukatora Srbije, Ivana, Katarina i Željana imale su priliku da zajedno sa kolegama širom sveta, utiču na menjanje globalne obrazovne politike, strategije i prakse. Njihovim učešćem, ideje, iskustva i obrazovni stavovi najboljih srpskih nastavnika su dobili na snazi i otvorili prostor za unapređivanje znanja i blisko povezivanje sa svetom.

Posebno ističemo Ivanine reči zahvalnosti, “Zahvaljujem se Udruženju “Živojin Mišić” koje je organizovanjem nacionalnog takmičenja doprinelo tome da se naši nastavnici nađu na svetskoj sceni i utiču na kreiranje novih obrazovnih politika”.

Komentari su onemogućeni.