Najbolji edukatori Srbije na obuci za mentore

Najbolji edukatori Srbije, Tatjana Marković – Topalović, Marina Dorocki i Marinko Petković učestvovali su na programu disemenacije projekta „Obuka mentora“ na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru evropskog Erazmus projekta.

Na poziv Univerziteta u Novom Sadu, 20. 11. 2021. na Prirodno – matematičkom fakultetu održan je program disemenacije projekta „Obuka mentora“ br. 2020 – 1 – SK01 – KA201 – 078250. Ovom značajnom skupu kojem je prisustvovalo oko 40 nastavnika iz cele Srbije, prisustvovalo je i troje naših najboljih edukatora Srbije, nastavnika fizike, Tatjana Marković – Topalović, Marina Dorocki i Marinko Petković. Pomenuti projekat predstavlja Erazmus projekat i usmerava saradnju šest univerziteta: Konstatin Filozofski u Nitri – Slovačka, Janoš Seli, Komarno – Slovačka, Univerzitet u Ostravi – Češka, Karoli Eesterhazi, Eger – Mađarska i Univerzitet u Novom Sadu. 

Seminar u formi jednodnevnih razgovora, konsultacija i radionica je održan 20. 11. 2021. u amfiteatru „Mihajlo Pupin“, Prirodno – matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Grupa profesora sa Univerziteta, sastavila je tim fizičara, matematičara, geografa, biologa, hemičara i psihologa koja se bavila osnovnim postavkama i obavezama mentorskog rada sa pripravnicima (najčešće tek svršenim studentima) koji tek ulaze u proces nastave i obrazovanja. Konferencija je trajala od 10.00 do 16.00. Nastavnici su pokazali visok stepen zainteresovanosti, uz izražene aktivnosti, smatrajući predloženu teme izuzetnim važnim za regrutovanje mladih nastavnika za proces obrazovanja. 

Jedan od najvećih problema kod mladih nastavnika je nedostatak samopouzdanja, saradnja sa roditeljima i kolegama, objektivnost ocenjivanja, autoritet i dignitet ličnosti u saradnji sa učenicima. Značajno je pomenuti da trenutno u srpskom obrazovnom sistemu ne postoje jasne i precizne instrukcije, strategija rada, praćenje i objektivna evaluacija rada mentora, ali ni precizan, niti objektivan način praćenja vrednovanja napretka pripravnika. Na ovom savetovanju značajno su se se istakli naša tri najbolja edukatora: Tatjana Marković – Topalović, Marina Dorocki i Marinko Petković. Oni su uzeli aktivno učešće u svim diskusijama, koje su se otovrile, sa posebnim akcentom na to kako se gradi samopouzdanje u prosveti i kako bi trebalo birati saradnike u radu i na projektima. Učesnici skupa su se aktivno bavili kolegijalnom saradnjom, različitih psiholoških profila nastavnika, struke i generacija. Navedeni skup, prvi takve vrste u našoj zemlji ima dva prioritetna cilja:

  1. Strateška obuka mentora nastavnika u Srbiji (usklađena sa evropskim standardima) koji će uvoditie mlade nastavnike (ali i kolege koje se posle nekih drugih poslova odluče da rade u školi) u obrazovni sistem naše zemlje i olakšati ima adaptaciju na odgovoran posao kojim će se  u budućnosti baviti.
  2. Artikulacija i akreditacija seminara pod okriljem ZUOV – a, koji će biti dragocena baza za uređen i sinhronizovan rad mentora u različitim tipovima škola u našoj zemlji.

Opšti zaključak svih učesnika seminara je da je ova konferencija i sistematizovano vođenje nastavnika koji ulaze u obrazovni sistem preko potrebna i korisna i pripravnicima i učenicima i njihovim roditeljima. Veoma je vašno istaći da je zahvaljujući preduzimljivosti i otvorenosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija deo savremenog obrazovnog kretanja i evropskih obrazovnih vrednosti, kroz Erazmus projekat koji u ovom slučaju premrežava i umerava saradnju šest obrazovnih institucija u Evropi i Srbiji.

Komentari su onemogućeni.