Nauka na otvorenom

Park nauke je svoj život počeo u Velikom Parku u Šapcu 2011. godine, ali zbog nemogućnosti očuvanja jedne od najvrednijih instalacija u Parku (Globusa-DING-a), preseljen je u dvorište Centra za stručno usavršavanje. Na novoj lokaciji uz blagoslov Direktora Centra nastavio je svoj život. Park je nastao po idejama mr Tatjane Marković Topalović, mr Gorana Stojićevića i prof. dr Mirjane Božić Popović uz saradnju naučnih ustanova, Instituta za fiziku u Zemunu i Matematičke gimnazije u Beogradu. Park je jedini takve vrste i vrednosti u našem gradu, Srbiji i jugoistočnoj Evropi uopšte. Od decembra 2016. godine mr Tatjana Marković Topalović je i direktor Centra za stučno usavršavanje u Šapcu.

Ideja Parka je unikatana za našu zemlju. Slični parkovi postoje u Izraelu (The Clore Garden of Science) i Rimu (na Trey-univerzitetu). Zamišljen je kao trodimenzionalan udžbenik za učenike osnovnih i srednjih škola, ali ga mogu koristiti i polaznici predškolskih ustanova. Svaka mala ulica u kojoj su instalacije, nosi ime po naučniku koji je vezan za naučnu oblast iz koje su dizajnirane instalacije.Ulica Isaka Njutna, Milutina Milankovića, Mendeljejeva… Po ugledu na ovaj Park nauke otvorena su još dva, jedan u Kikindi a drugi u Čačku u novembru mesecu. Time se ideja trodimenzionalnog udžbenika polako širi po Srbiji i pravi lepu liniju obrazovnog turizma.

Naučna vrednost i ideja Parka je da učenici konačno izađu iz „skučenih“ učioničkih prostora i da na otvorenom osete, čuju, dodirnu nauku, da kritički promišljaju, istražuju, pitaju, uočavaju naučne nedoumice i zajedno sa svojim nastavnicima dolaze do rešenja. Ideja Parka nauke u Šapcu je da učenici prođu isti ili sličan misaoni proces koji je prošao naučnik kada je dolazio do rešenja ili postavljanja zakona. Posebna vrednost Parka je što je svaka instalacija, ali i koncepcija Parka usmerena ka nastavnim jedinicama koje se obrađuju u redovnom obrazovanju.

Park danas ima 26 instalacija koje su okrenute istraživanju, pre svega u prirodnim naukama. U Parku postoji neverovatan niz jedinstvenih instalacija koje olakšavaju učenje i izučavanje hemije, novih materijala, zakona fizike, merenja vremena, optičke iluzije… Autori Parka vas toplo pozivaju da dođete i osetite ukus nauke!

Ono na čemu se još radi, jeste da se u 2017. godini u saradnji sa Centrom za promociju nauke planira otvaranje ili započinjanje parkova nauke u ostalih 9 Centara za stručno usavršavanje ili na javnim površinama u blizini tih Centara. Sve je to krenulo od ideje i autora šabačkog Parka nauke, i to je konkretan i opipljiv uticaj koji šabački Park nauke ima na obrazovanje u zemlji.

Takođe, svi centri, odnosno Mreža regionalnih centara planira liniju ili rutu obrazovnog ili edukativnog turizma. Ono što je moja želja, jeste da se parkovi razlikuju po tematici.

Uskoro očekujemo otvaranje ovakvog parka i u dvorištu 6. beogradske gimnazije.

Komentari su onemogućeni.