Na koji način GO promoviše Srbiju?

Play GO – Train The Brain

EGCC, poznatiji kao Evropski GO kulturni centar, svake treće godine raspisuje konkurs za promotere GO-a. Mirjana Rašić Mitić, jedna od Najboljih edukatora Srbije, sa svojim timom kandidat je za prestižnu svetsku nagradu.

“Kada se konkurs ove godine pojavio, moj tim i ja smo razmišljali i shvatili da smo u protekle tri godine puno toga uradili i da imamo šta da kažemo o našim dosadašnjim rezultatima o promociji GO-a. Takođe, imamo projekat koji u kontinuitetu traje i nastavlja se i u sledećoj školskoj godini kroz još jednom odobren od CPN-a projekat: Play go – train the brain.

Šta je go?

GO je kineska igra slična šahu, koja je nastala pre 4000 godina. Igraju dva igrača, a pravila su vrlo jednostavna. Igrači naizmenično postavljaju figure (koje se nazivaju kamenovi) na preseke linija na tabli. Imaju na raspolaganju 19×19 preseka. Cilj igre je ograditi što je moguće veću teritoriju na tabli i tako steći poene. Strategija je veoma bitan aspekt ove konstruktivne igre kroz koju deca razvijaju i logiku i kreativnost.

Počeci igre GO u školi iz Mirjaninog ugla.

„Prilikom pokretanja GO sekcije, nisam razmišljala o tome da li sam prvi nastavnik koji se time bavi. Ali ideja je svakako bila da se deci ponudi neka nova aktivnost, koja će im neosetno, uz igru, pomoći u savladavanju školskih obaveza, osnažiti ih, ali i delovati vaspitno. Kasnije sam postala svesna činjenice da se to radi samo u mojoj školi, a ta činjenica je istovremeno ukazala i na put širenja ideje o učenju GO-a i u drugim školama u Srbiji.“

Mirjanina GO deca.

„Kroz našu školu GO-a je do sada prošlo oko 200 dece, uzrasta od 6 do 18 godina, a među njima su se izdvojili talenti kao što su Sara Đorđević, Vuk Dušanić, Nikola Ilić  i naša najmlađa nada Kosta Ilić. Sva deca koja su učestvovala na projektu su imala priliku da se oprobaju na nekom takmičenju. Podstičemo ih na učešće na takmičenjima, jer tako postaju bolji i jačaju svoje kategorije. U tom cilju smo organizovali kategorizacione turnire, Sretenjski turnir, Niš Open – veliki međunarodni GO turnir u Nišu, na kome je učešće za našu decu besplatno.“

Sa kojim preprekama se Mirjana susrela na početku?

„Prva prepreka sa kojom smo se susreli u radu bila je nabavka sopstvene opreme. Želja da nabavim svoje garniture inicirala je dalje akcije i iznalaženje mogućnosti i sredstava za nabavku neophodnog materijala za rad. Nakon odobrenog projekta od strane CPN-a (Centar za promociju nauke), koji je shvatio moje napore, kao i dobrobit koju deci donosi bavljenje ovim misaonim sportom, dobijena su sredstva koja smo upotrebili za nabavku garnitura itime obezbedili uslove da se naš projekat nesmetano razvija.

Naredna prepreka je bila obezbeđenje sredstva za uključivanje dece u sistem takmičenja u okviru Go saveza Srbije, što je neophodno za njihovo dalje napredovanje, koju nam je takođe omogućio CPN.“

Podrška škole

S obzirom da je za većinu uspešno realizovanih projekata neophodan timski rad, Mirjana je imala sreću da okupim odličan tim saradnika koji su bili spremni da svoja znanja vezana za igru GO prenesu deci.

Tako su Željko Veselinović, Dragan Ilić, Mladen Lilić Lilić i Ivan Todorovićiz Go kluba Pro Go obezbedili sve uslove za formiranje sekcije u OŠ “Sveti Sava” u Nišu (go garniture i stručni rad).  Takođe, ističem da je od početka imala razumevanje i punu podršku rukovodstva i kolega u školi, koji su prepoznali  i na pravi način podržali njenu ideju.

Šta ova kandidatura predstavlja za obrazovanje u našoj zemlji?

„Ovo je prvi put da bilo ko iz naše zemlje ima dovoljno kredibiliteta da se pojavi na jednom ovakvom takmičenju.

Osim promocije GO-a i našeg projekta, ovo je ujedno u prilika za promociju Srbije i njenog obrazovnog sistema u svetu kao naprednog, kreativnog i inovativnog.

Nakon ulaska Željane Radojičić Lukiću grupu od 50 najboljih nastavnika sveta, kada su mnogi bili u prilici da upoznaju kreativnost naših učitelja, smatram da je ovo druga prilika da se na sličan način promoviše naša zemlja.“

Kakva mogu biti očekivanja od takmičenja?

Mirjana nije sklona predviđanjima i zadovoljna je samom nominacijum. Čitajući druge projekte, među kojima ima onih koji su mnogo uradili na promociji GO-a, kao što je na primer projekat sa Tajlanda, shvatila je da naša kandidatura nije preuranjena i da su naši rezultati zaista vredni i konkurentni sa ostalima.  

Komentari su onemogućeni.