Rad u kombinovanom odeljenju

Da bi ublažio problem oskudne opremljenosti savremenim nastavnim sredstvima, racionalizovao nastavno vreme i nastavna sredstva, a uz to realizovao istovremeno više nastavnih jedinica sa više razreda, učitelj  koji radi u kombinovanim odeljenjima, mora posedovati znanja iz oblasti savremenog i integrisanog pristupa planiranju nastavnog procesa i biti zaražen klicom kreativnosti koja bi mu omogućila da probleme na koje, u ovom ne baš lakom poslu nailazi, preinači u izazov koji treba maksimalno iskoristiti.

Radeći već trinaest godina u kombinovanom odeljenju uvidela sam da upravo ove škole predstavljaju „plodno tle“ za podsticanje istraživačkog duha kod učenika, za razvijanje samostalnosti i povezivanje sadržaja različitih nastavnih predmeta, a naročito me raduje činjenica da postoje i brojni resursi u okruženju koje svakako treba iskoristiti za učenje.  Mišljenja sam da se sadržaji različitih nastavnih predmeta moraju prožimati, te se tako na mom času o imenicama, pridevima i glagolima govori i na času nastavnog predmeta Matematika kada se rešavaju tekstualni zadaci, na času nastavnog predmeta Muzička kultura kada se analizira i uči tekst pesme koja će se pevati ili pak na času nastave Fizičkog vaspitanja i to u situacijama kada učenici dobiju zaduženja da trčećim korakom dođu do skrivenog objekta u čijem se nazivu najčešće krije određena vrsta imenice.

U mom odeljenju se ne peva samo na času nastavnog predmeta Muzička kultura- muzika nam je način za opuštanje, ali i način za stvaranje radne atmosfere. Muzika nas inspiriše da sastavljamo zadatke  matematičkog karaktera, muziku povezujemo sa jezičkim, književnim i drugim sadržajima. Po tom principu kreirani i realizovani časovi u mom odeljenju mogu se naći na sledećem linku.

Ruralna sredina pruža dosta mogućnosti i za realizaciju izvanučioničke nastave. Bilo je primera aktivnosti realizovanih u povrtnjacima, pored ili u plastenicima, u malinjacima, na livadi, u šumi, pored reke…  Pamtimo i dane kada je svaki učenik imao svoju malu baštu o kojoj je morao da brine-vreća do pola napunjena zemljom sa različitim posađenim usevima. Svako je imao zadatak da svoju baštu plevi, zaliva i prati kako se usevi razvijaju, a još uvek se prepričavaju priče kako smo brali koprive i u školskim uslovima od njih napravili zdrav napitak. Premda su stalno u kontaktu sa domaćim životinjama, zadatak da na osnovu prikupljenog materijala kreiraju neki produkt o životinjama, učenicima se, takođe, učinio vrlo primamljivim. Opširnije informacije o aktivnostima tog tipa nalaze se na sledećem linku.

Posebno sam ponosna na čas nastavnog predmeta Srpski jezik koji sam početkom oktobra meseca ove godine realizovala u školskom dvorištu. Učenici su bili impresionirani svim realizovanim aktivnostima koje su ih stavljale u različite pozicije: morali su da od reči koje se kriju u gumenim balonima sastave odgovarajući tekst, da skaču po modelu slova, otkrivaju skrivene „imenice“ , a potom odrede njihovu vrstu, rod i broj, pogađaju pojam sa neobične krune, prikupljaju kamenčiće koje je kasnije učenik prvog razreda iskoristio da napravi slovo, otkriju šta se nalazi u plastičnoj kesi… Ovako zamišljen čas odličan je primer povezivanja sportskih, jezičkih sadržaja i sadržaja u vezi sa različitim materijalima. Fotografije sa ovog časa dostupne su na ovom linku.

Ovakvi i po sličnom principu organizovani časovi pokazatelj su kako se nastava i u kombinovanim odeljenjima može izdići na jedan viši i kvalitetniji nivo, primer kako se integrisanjem nastavnih sadržaja može uštedeti kada je u pitanju nastavno vreme, ali i kada su u pitanju nastavna sredstva. Trinaest godina provedenih  u četvororazrednom odeljenju pod okriljem Beljanice, borba sa nedaćama na koje sam nailazila i sladak ukus pobede daju mi kredibilitet da javno kažem da seoske škole nisu nešto što treba kritikovati i marginalizovati već pravo blago koje treba iskoristiti.Komentari su onemogućeni.