SAMO INOVACIJE OBEZBEĐUJU OPSTANAK NA TRŽIŠTU

Zajednički projekat Societe Generale banke, Ekonomskog fakulteta u Nišu i ekonomskih škola u Srbiji  Inovacije u bankarstvu za cilj je imao povezivanje privrednih subjekata i obrazovnih ustanova ekonomskog usmerenja radi razvijanja menadžerskih i liderskih kompetencija kod učenika i povezivanje teorije i prakse.

Ovo je samo jedna od uspešnih priča koja je bila nagrađena na nacionalnom nivou sa izvanrednim inovacionim idejama u bankarstvu koje su prepoznali članovi žirija. Ovo je priča tima koji je osvojio prvo mesto na regionalnom i treće mesto na nacionalnom nivou, a koja se nalazi u bazi Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i koja je poslata Evropskoj trening fondaciji po osnovu njihovog konkursa koji još nije završen. Mentori nagrađenom timu učenika bile su Slađana Radojlović, Olivera Arizanović i Olgica Krstić.

Na sledećem linku se nalazi prezentacija.

Učenici su u cilju kreiranja novih bankarskih proizvoda morali da prođu nekoliko koraka, od ispitivanja postojeće prakse Societe generale banke i njene konkurencije, ali i istraživanje tržišta, odnosno anketiranje malog uzorka u cilju dobijanja povratnih informacija da li će tržište prihvatiti te nove proizvode. Tri nove ideje pobedničkog tima regionalnog takmičenja su uspele da podignu na noge prepun amfiteatar Ekonomskog fakulteta u Nišu, uz ovacije, jer su proizvodi izuzetno visoko ocenjeni, potkrepljeni zanimljivim animiranim i tradicionalnim reklamama, flajerima, plakatima. U tradicionalnim reklamima glumili smo svi – učenici, nastavnici, rođaci, prijatelji… Prvi proizvod – TRAJNI PLUS je ustvari trajni nalog kao sredstvo kreditiranja, bankarski proizvod koji je namenjen klijentima koji svoje mesečne troškove ne mogu da izmire na vreme i gde banka troškove izmiruje umesto njih u obliku kreditiranja uz povoljnu kamatu. Na taj način banka privlači nove klijente koji kreditne obaveze mogu podeliti i u više rata.

Na sledećim linkovima možete pogledati reklamu i animaciju.

Drugi proizvod ONLINE BENEFIT  je kupovina preko interneta kod poslovnih partnera banke gde se popust pri kupovini usmerava na štednju i koristi u budućem periodu. Proizvod privlači nove klijente u banku zbog mogućnosti da se uštedi i vreme i novac, a bio bi po ispitivanju rado prihvaćen od zaposlenih  žena koje imaju sve manje vremena. 

Video o ovom proizvodu pogledajte ovde, kao i animaciju.

Treći proizvod PORODIČNI ŠTEK 2 U 1 je namenjen mladim roditeljima i njihovim roditeljima i povezuje štednju i osiguranje, gde se životno mešovito osiguranje vezuje za roditelje, a štednja vrši kroz tzv. Mojbonusi isplaćuje detetu nakon punoletstva, odnosno 18. godine života. Ovaj porodični paket bi privukao nove klijente banke jer obezbeđuje sigurnost i egzistenciju njihovoj deci uz vrlo povoljne uslove osiguranja.

Video koji su priredili učenici možete pogledati ovde, a sjajnu animaciju za ovaj proizvod pogledajte na sledećem linku.

Radionice i predavanja koja su pomogla đacima u kreiranju nivih bankarskih proizvoda, istraživanju međubankarskog tržišta, izradi SWOT analize organizovane su u našoj školi i na Ekonomskom fakultetu u Nišu, ali i u samoj banci gde su đaci  imali pomoć menadžera banke.

Učenici su pokazali kreativnost, inovativnost, shvatili značaj naučenog za posao i svakodnevni život, ali i shvatili potrebu doživotnog učenja i stručnog usavršavanja. Na ovaj način stekla su se funkcionalna, primenljiva znanja i veštine koje će poslodavci tražiti od njih prilikom zasnivanja radnog odnosa. Učenici su shvatili da na tržištu opstaju samo kompanije koje nude inovacije, jer je konkurencija  među bankama žestoka, a kreiranjem novih bankarskih proizvoda prošli su kroz sve faze kreiranja istih i stekli znanje za primenu u praksi u oblasti bankarskog menadžmenta. 

Takođe,  na ovaj način učenici su ohrabreni da donose odluke, da vežbaju strategijsko kritičko razmišljanje, da budu originalni, inovativni i autentični, jer to su veštine 21. veka, a mi nastavnici smo uspeli da otključamo njihove potencijale. Na taj način smo đake pripremili za vreme koje dolazi, za sve zahtevnije tržište rada.

Projekat je imao edukativnu, kreativnu, inovativnu, preduzetničku i kulturnu dimenziju podrške i osnaživanja mladih.

 Isto tako i vaspitni aspekt cilja bio je razvijanje liderskih potencijala učenika kroz sticanje i primenu znanja o tome kako nastaje bankarski proizvod, od ideje do realizacije, kao i unapređivanje kulture komunikacije i estetskih načela  kod učenika.

Komentari su onemogućeni.