Scratch za osnovce

Scratch za osnovce – metodika nastave informatike na youtube kanalu.

Došao sam na ideju da pokrenem youtube kanal „Scratch za osnovce“, koji je namenjen i osnovcima i nastavnicima. Teme koje se obrađuju na kanalu su primena linijske strukture, petlji, primena globalnih i lokalnih promenljivih, primena blokova, programiranje putem obrazaca, i objedinjavanje svega prethodno rečenog u projektima. Važna komponenta kanala jeste metodika rada u predmetu Informatika i Tehnika i Tehnologija. Ta metodika koja je izložena na kanalu je primenljiva na sve predmete.

1. Metodika rada koja je prikazana na kanalu se sastoji od pravljenja malih, pa postepeno sve većih i većih inovacija programa koji se piše. To je jedan od načina rada na kome počivaju primeri na ovom kanalu.

2. Drugi način rada jeste deduktivni pristup pri kome idemo od opšte ideje i njenog opisa i krećemo se ka pojedinačnim delovima programa. Prednost ovakvog načina rada je u tome što učenici vide primenu programa koji rade od samog početka i takav način rada deluje motivišuće. Svima nam se desilo na času da nas učenici pitaju, a zašto to učimo i svima nam se desilo da budemo zatečeni ovim pitanjem. Učenici sa razlogom postavljaju to pitanje, jer u datom trenutku ne vide primenu onoga što uče. To je trenutak da zastanemo i da izvšimo kontekstualizaciju predavanja što znači da ona ne budu dekotekstualizovana, a to dalje znači da učenicima bude jasna primena onoga što uče, da razumeju transfer znanja na ostale oblasti ljudskog rada i života.

3. Treći način rada jeste način na koji nastavnik reaguje na svoju grešku i na koji način reaguje kada ne zna odgovor na učenikovo pitanje, što je situacija koja se dešava s vremena na vreme. U oba slučaja učenici mnogo uče od nas. U prvom slučaju kada napravimo grešku važno je da to priznamo kada primetimo i da prihvatimo ukoliko je učenik tja koji nam skrene pažnju na grešku. Sledeći korak je da lociramo gde je došlo do greške i da kroz analizu dođemo do rešenja. S obzirom da su greške relativno česta situacija u programiranju učenici ovde mnogo uče od nas i načina na koji mi kao nastavnici reagujemo na greške. Drugi slučaj jeste takođe važan, a to je kada nešto ne znamo. Oba slučaja su prilika da napredujemo ukoliko ih prihvatimo. U drugom slučaju možemo priznati da ne znamo odgovor i da damo sebi vremena do sledećeg časa pronađemo odgovor na to pitanje. Na taj način učenicima šaljemo poruku da je u redu praviti greške i da su one prilika za napredovanje i sagledavanje onoga što ne znamo i saznavanje istog.

4. Sokratovska metoda rada se sastoji od toga da se u objašnjavanju rada oslanjamo na spontane pojmove koji su učenicima bliski kada želimo da objasnimo neki naučni pojam ili princip i da na njima gradimo razumevanje tih pojmova i principa. Drugi korak sokratovske metode jeste pokretanje razgovora kada želimo da učenik sam dođe do saznanja da nešto nije razumeo, odnosno imao je miskoncepciju nekog pojma ili principa i tada on sam uviđa da nije u pravu, a nije nastavnik taj koji mu kaže: „E vidiš ovo ne znaš ili ovde nisi u pravu.“. Treća komponenta ove metode jeste kada je učenik nešto naučio, ali nije naučio sa razumevanjem i sada dolazi do toga da razume nešto što je naučio i napamet reprodukaovao.

Kanal ima za cilj da pruži podršku novim nastavnicima kao i da bude zajednica i novih i iskusnih nastavnika i da posluži u razmeni ideja.

Komentari su onemogućeni.