Sizifova borba za pravopis

Borba za pravopis je neprestana borba. Borba za pravopis je kao Sizifova borba- neprekidna i kontinuirana.

Naišavši na karikature Bojana Jokanovića odlučila sam da ih iskoristim na času i započnem borbu za pravopis. Dugo sam razmišljala na koj način da ih upotrebim. Smatram da su veoma zanimljive i da se mnogo može naučiti iz njih.

Kako su deca vizuelna bića i imaju fotografsko pamćenje, odlučila sam da prekopiram određene karikature, one koje su najprimerenije njihovom uzrastu i najprikladnije u odnosu na nastavni plan i program. 

Za potrebe časa napravila sam igru „Rulet“ čija su polja ispisana rečenicama koje su napisane pravilno i nepreavilno, a s ciljem da učenici primene i prošire već postojeća znanja iz pravopisa.

Takođe, kako je danas sve prisutnija digitalizacija nastavnih sadržaja, uradila sam igricu u programu Scratch radi provere naučenog na samom času.  Kako školu u kojoj radim pohađaju tri učenika u redovnoj nastavi i dva predškolca, odlučila sam da ovu „borbu za pravopis“ podelim sa koleginicom i sa njenim učenicima u susednom selu.

Čas je održan sa učenicima OŠ „M.R. Mirko“ IO Donje Kordince i Balinovac.

U uvodnom delu časa, a kao motivaciju za rad, pogledali smo crtani film o Sizifu ( https://www.youtube.com/watch?v=8A533FVQo_Y ). 

Pitala sam učenike da li znaju ko je Sizif. Kako nisu znali ko je Sizif, zaista, bio, ispričala sam im „Mit o Sizifu“ i kroz razgovor smo, a na osnovu pogledanog crtanog filma, zaključili zašto se neki uzaludan posao naziva „Sizifov posao“ 

Najavljena je nastavna jedinica o objašnjen je način rada- učenicima je objašnjeno da ćemo ovaj čas realizovati kroz igru „Rulet“ i ilustracije koje su podeljene u četiri grupe.

Glavni deo: rečenice su ispisane na ruletu na poljima u četiri boje- žuta, zelena, crvena i plava. Tako su podeljene i ilustracije pravopisnih pravila- karikature. Deca okreću rulet i zapisuju rečenicu koja im je pala okretanjem u svojim sveskama. Zapisuju kako smatraju da je ispravno. Čitamo rečenicu iz polja i čitamo nekoliko odgovora. Kroz razgovor dolazimo do tačnog rešenja, a nakon toga nalazimo ilustraciju pravila u grupi i objašnjavamo pravilno pisanje. Zapisujemo na tabli i lepimo karikaturu.

Tako obrađujemo sva polja sa ruleta.

U završnom delu časa, u cilju provere usvojenosti sadržaja koristimo igricu u Skreču ( https://scratch.mit.edu/projects/290788924/ ) Pravopis.

Hvala Bojanu Jokanoviću na saradnji.

Učenje putem otkrića i učenje kroz igru, po meni je najproduktivnije. Deca su sve vreme aktivna i rado učestvuju u aktivnostima. Pri tome, ja kao učitelj vodim proces i usmeravam ih. Na ovaj način deca razvijaju svoju kreativnost i maštovitost, a imaju mogućnost da napreduju u skadu sa svojim mogućnostima. Napreduju, jer su u igri opušteni i igru ne smatraju obavezom. Međutim, deca rade ozbiljan posao kada se igraju, a da nisu ni svesna toga. Oni otkrivaju, isprobavaju se u različitim ulogama, nalaze rešenja za probleme, sarađuju, druže se i nesvesno uče. Na taj način kod njih jača empatija, međusobno poverenje, prijateljstvo, ljubav prema učenju.

Oni uvode inovacije, a da ni sami nisu svesni toga.

Ovde se uči i putem pokušaja i pogrešaka. Nema strogih pravila. Samostalno ili uz pomoć drugova, deca ispravljaju  svoje greške, ali se i trude da sadržajima pristupe ozbiljnije kako bi sledeći put tačno odgovorili.

Ovo je način u kome deca sebi čine logičnim svet koji ih okružuje i zato brže i lakše  napreduju, a mi smo tu da ih u tom precesu vodimo i da im pokažemo pravi put.

U ovom slučaju naša borba nije „Sizifova borba“, već jedno divno zanimanje  na koje smo ponosni.

Komentari su onemogućeni.