Udruženje ,,Živojin Mišić“ i škole za 21.vek

Pobedivši na konkursu „Živojin Mišić“ dobio sam novčanu nagradu koja je namenjena za unapređenje nastave. Razmišljao sam kako da izvučem maksimum iz te nagrade i izbor je pao na Rozberi Paj mini računare. Ovi računari su dosta jeftiniji od desktop računara i oni omogućavaju da po ceni jednog desktop računara nabavite 5 mini računara sa mogućnostima koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe nastave robotike. Rozberi Paj računar je veličine dlana. On se povezuje sa monitorom i na njega se povezuju tastatura i miš. Na Rozberi Paj se instalira Linuks operativni sistem. Od korisničkih programa za programiranje robota se koristi Arduino IDE koji je besplatan i može da se skine sa interneta. Da bi mBot roboti mogli da se programiraju pomoću ovog računara potrebno je povezati ih USB kablom i instalirati programsku biblioteku za rad sa mBotima.

Hardverske komponente

Od softverske podrške na raspolaganju imamo biblioteku koja može da se skine sa linka: https://github.com/Makeblock-official/Makeblock-Libraries i koja se raspakuje u okviru programa Arudino IDE. (slika ispod)

Na sledećoj slici se vidi način dodavanja zip biblioteke u programu Arduino IDE:

  1. Sledeći program prikazuje primenu senzora za boju:

Ovaj program ispisuje boju koju vidi senzor. Najbolje je koristiti kartice u boji. Kada prislonimo karticu na serijskom portu se prikaže naziv boje.

 

  1. Sledeći program prikazuje primenu upravljanja jednosmernim motorima:

Kod ovog primera jednosmerni motori se okreću u jednom smeru određeno vreme a potom u drugom smeru. Ovaj program nalazi primenu kod robota.

  1. Program za testiranje senzora za praćenje linije:

Ovaj program se koristi za praćenje linije kod mbota. Potrebno je dopuniti komande za aktiviranje motora. Trenutno se koristi samo kod za očitavanje sa senzora.

Biblioteke koje su na raspolaganju:

Prednosti rada sa Rozberi Paj računarima

Rozberi Paj računari pružaju mogućnost učeniku da instalira i da radi na svim aplikacijama čije verzije postoje za linuks operativni sistem. Taj računar omogućava učenicima da rade u konzoli kao i u prozorima. Računar je kompaktan tako da nam je bilo dovoljno malo prostora da bismo u okviru kabineta za tehničko odvojili kutak i povezali ove računare sa monitorima, mišem i tastaturom. Učenici rade u C++ jeziku i uče da programiraju robote u istom tom programskom jeziku.

Pre je bilo teže organizovati nastavu robotike, jer smo bili vezani za informatički kabinet, dok je sada lakše jer smo u kabinetu za tehničko i imamo više prostora.
Rozberi Paj računari se povezuju na internet i učenici pristupaju portalu Petlja i uče programiranje. Rozberi Paj računari se povezuju sa senzorima i dobijaju još veće mogućnosti. Ovo je jedinstven primer primene ovih računara u praksi koja objedinjuje robotiku i programiranje.

Dakle, vidimo da se pomoću najnovije tehnologije, a to je Rozberi Paj, može formirati povoljno (uz manja ulaganja) informatička i robotička učionica sa većinom mogućnosti koje pružaju znatno skuplji desktop računari. Ovim opremanjem idemo korak bliže ka školama za 21.vek – savremenim nastavnim sredstvima i podsticanjem učenika ka rešavanju problema i razvijanju kritičkog mišljenja.

Komentari su onemogućeni.