Školska organska bašta

Školska bašta
obezbeđuje osnovu
da spoznamo svet
u kojem živimo.

Bašta OŠ “Ivan Gundulić“, Čenej, 2017.

Mnogi veruju da se učenje u školi odvija samo u učionici. Danas uočavamo da je celokupno školsko okruženje uključeno u razvoj dece.
Pre četiri godine primila sam svoju prvu generaciju prvaka. Bio je pravi izazov za mene usmeriti na pravi put pačurliju zbunjenu novim školskim obavezama i izazovima.
Analizirajući njihove navike, način razmišljanja, interesovanja započela sam projekat „Zdrava užina“. Zajedno sa roditeljima napravili smo malu baštu na jednom neuređenom delu dvorišta škole. Deo dvorišta koji je bio zabranjen za decu, iz bezbednosnih razloga, na kraju je postao mala oaza i najposećeniji deo škole.
Često me kolege pitaju zašto sam se opredelila baš za baštu u školskom dvorištu.
Prvenstveno želela sam za svoje učenike učionicu koja će im biti dostupna sedam dana u nedelji. Kroz aktivnosti u bašti učenici na praktičan način shvataju povezanost živog i neživog sveta i postaju aktivni učesnici nastavnog procesa. Stiču veštine i što je najvažnije znaju da ih primene.

Školska bašta, kao mogući deo okruženja, veoma je važna u ostvarivanju nekoliko ciljeva.


Dobra je za razvoj dobrih prehrambenih navika kod dece kao i za edukaciju
Deca koja ne jedu hranu bogatu vitaminima i mineralima ne mogu pravilno da se razvijaju. Ona su veoma često bolesna, propuštaju gradivo u školi a ponekad su i prinuđeni na školovanje kod kuće.
Bašta u školi nije samo izvor hrane već opcija bolje ishrane. Može da obezbedi hranu, voće i povrće bogato vitaminima i mineralima i na taj način poboljša školsku užinu neophodnim nutritientima. Međutim, deca ne treba samo da jedu bolje, već da znaju kako da jedu kvalitetnije obroke. Škola tu preuzima ulogu edukatora učeći decu da koriste benefite bašte na najbolji mogući način, hraneći svoje telo biljkama koje sami uzgajaju.

Školska bašta je dobro mesto za učenje
Školska bašta mi je omogućila da ugradim praktične aktivnosti u standardno zasnovane časove.
Bašta angažuje učenike zato što je dinamično okruženje u kojem će posmatrati, otkriti, eksperimentisati, negovati živi svet i konstantno učiti.
To je živa laboratorija gde se lekcije usvajaju kroz realno životno iskustvo a ne samo kroz udžbenike, dozvoljavajući učenicima da postaju aktivni učesnici u procesu učenja.
Kroz organsku baštu, učenici nastoje da razumeju ekosistem, praktične hortikulturne veštine prirodno okruženje i nauče odgovorno da se ponašaju prema sredini u kojoj žive.
Zamislite učenika koji uči lekciju iz istorije Velika istorijsko-geografska otkrića u bašti. Otkriva kakve su biljke Srbi gajili u doba Nemanjića, a kakve će gajiti u Srbiji nakon velikih otkrića ili računa površinu plastenika i površinu ostatka dvorišta.
Kako bi realizovali sve aktivnosti vrlo je važan timski rad kroz koji svaki učenik ulaže svoje veštine i znanja. Iako su međusobno različiti, različito razmišljaju svaka ideja se koristi za pronalaženje rešenja problema.
Stvaranje uslova u kojima svaki učenik, u skladu sa svojim mogućnostima, doživi da je uspešan u onome što radi, oko čega se trudi i istrajava je cilj koji za krajnji ishod ima učenika sa izgrađenim samopouzdanjem.

Školska bašta uči poslovnim veštinama
Bašta može biti odlična za razvoj preduzetničkih kompetencija i stvaranje školskih prihoda. Ovo je širom Evrope opšte prihvaćena aktivnost, vrlo često i veoma važna za školu i decu.
Deca se usmeravaju na razvoj novih veština koje primenjuju u praktičnom radu, ispoljavaju inicijativu i preduzimljivost, prepoznaju sopstvene prednosti i mogućnosti u odnosu na buduće obrazovanje.
Moji učenici su kroz projekat organske bašte naučili da urade istraživanje tržišta, kreiraju dizajn pakovanja, osmisle logo znak, vrše promociju i prodaju svojih proizvoda i osmisle strateški plan o ulaganju u neke nove investicije.
Neki učenici iz ruralnih područja će možda živeti od poljoprivrede. Kroz aktivnosti u školskog bašti imaju priliku da učestvuju u poljoprivrednoj proizvodnji kroz koju će shvati sopstveni uticaj na zamljište i prinose. Neki učenici će osnovati mala preduzeća koja nisu povezana sa poljoprivredom. Svi oni imaju potrebu za osnovnim poslovnim veštinama i posedovanjem poslovnog iskustva. Za njih to može biti proces realizovan kroz aktivnosti u školskoj bašti, što je odličan praktični uvod za dalje obrazovanje.

Školska bašta unapređuje okolinu

Poštovanje okoline počinje kod kuće ali i u školi. Kad deca aktivno učestvuju u kreiranju školskog okruženja onda i više poštuju taj prostor.
Sama bašta zahteva svakodnevnu negu a svakodnevne obaveze podstiču učenike da razvijaju osećaj odgovornosti.

Školska bašta povezuje roditelje i zajednicu sa školom
Roditelji i zajednica mogu biti aktivno uključeni u planiranje, savetovanje, edukaciju i sve aktivnosti u školskoj bašti. Mogu pružiti podršku kroz praktične aktivnosti ili kroz sponzorstvo.
Podrška i prisutnost roditelja su veoma važna stavka za uspešnu realizaciju dobre ideje.

Školske bašte su dobre za planetu Zemlju
Organska poljoprivreda treba da održi i poveća zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete u celosti.
Osnova ovog principa jeste: Zdravlje je celina.
Zdravlje ekosistema se ne može razdvojiti od zdravlja pojedinca i zajednice pa samim tim organska proizvodnja treba da podrži, poboljša i održi zdravlje biljaka, životinja, ljudi, zemljišta i planete.
Srce naše organske bašte je Kompostarnik.
Kompostiranjem se rešava problem otpada organskog porekla i time se smanjuje za 50% ukupna količina otpada .
Kompost je takođe izuzetno prirodno đubrivo .
Programi za baštu u školi su dovoljno fleksibilni da odgovaraju potrebama i resursima skoro svake škole.
Sama bašta može biti mala, u vidu nekoliko saksija sa biljkama koje rastu na prozoru ili velike parcele sa povrćem u školskom dvorištu.
Bez obzira na veličinu, benefiti nisu zanemarljivi. Deca kroz svakodnevan praktičan rad i igru uče o značaju saradnje i strpljenja i stiču životne navike koje će im biti važne za budući samostalan život.

BAŠTA KAO OPCIJA BOLJE ISHRANE


BAŠTA KAO PODSTICAJNO MESTO ZA UČENJE

BAŠTA UČI POSLOVNIM VEŠTINAMA

BAŠTA UNAPREĐUJE OKOLINU

BAŠTA POVEZUJE RODITELJE SA ŠKOLOM

BAŠTA ŠTITI ŽIVOTNU SREDINU

Komentari su onemogućeni.