Učionica bez granica – „Učenje je deljenje“

Potrebe novog doba zahtevaju od nastavnika da učenike angažuje na drugačiji način koji bi ih motivisao, pružio šira znanja i iskustva i postavio ih u centar procesa učenja. Dobar način da to postignemo je uz primenu projektne nastave i povezivanja učionice sa svetom, drugim učionicama i školama. Dostupnost novih tehnologija u mnogome olakšava ovakav pristup nastavi i učenju i dozvoljava pre svega nastavniku da se usavršava, deli iskustva i primere dobre prakse koje će kasnije primeniti sa svojim učenicima. 

Naša škola je već četiri godine uz pomoć primene projektne i medjupredmetne nastave uključena u brojne medjunarodne projekte koje obradjuju različite teme kao što je ekologija, bezbedno korišćenje intereta, kreativno pisanje, očuvanje kulturne baštine, kreiranje interakativnih materijala kao što su turistički vodič, kolekcije narodnih priča iz mnogih zemalja, intenacionalnog kuvara, rekreiranja umetničkih dela, kreiranjenje online rečnika, podizanje svesti o važnosti tolerancije i empatije, važnosti negovanja maternjeg  i poznavanja stranih jezika, projekti vezani za vršnjačko nasilje, korišćenje muzike u svrhu učenja i mnogih drugih tema. 

Učenici se kroz primenu ovakve vrste rada aktivno angažuju u procesu učenja i nisu samo pasivni posmatrači. Razvijaju mnogobrojne veštine kao što su komunikacija, saradnja, rad u timu, kritičko mišljenje, rešavanje problemskih zadataka, kreativnost, stiču praktična znanja i poboljšavaju svoje digitalne veštine. Projektna nastava pruža priliku za individualizaciju nastave i pruža mogućnost svakom učeniku da radi svojim tempom i da bude odličan u nekoj od aktivnosti.

Kroz virtuelnu učionicu naši učenici su posetili puno zemalja sveta kao što je Brazil, Indija, Engleska, Amerika, Belgija, Italija, Španija, Turska i mnoge druge. Kroz dovodjenje eksperata putem skypa u našu učionicu obišli su mnoga znamenita mesta i razgovarali sa stručnjacima iz raznih oblasti. Ono što je značajno je da prilikom ovakvog rada učenici stiču samopuzdanje da veoma dobro mogu voditi online sastanak i pozitivna povratna informacija koju ne dobijaju samo od svog nastavnika im puno znači. Ovakva vrsta sastanaka otvara mogućnost kasnije debate i evaluacije što je za učenike takodje značajno. 

Projektna nastava i virtualno povezivanje učionice dovodi do sticanja trajnih prijateljstava što saradnju vodi na viši nivo a to su posete partnerima i njihovim školama u realnom vremenu što je takodje izuzetno iskustvo za učenike a i za nas nastavnike. Stvaranje mreže partnera kroz virtuelne projekte dovodi do trajne saradnje i razmene škola i nastavnika i daljem unapredjenju nastave.

Zadatak nastavnika je da osmisli srž projekta , bude mentor i podrška a učenici sami svojim idejama mogu projekat učiniti još zanimljivijim.  Ono što je prava vrednost i dobrobit ovakvog načina rada je akcenat na istraživanju, promišljanju, analizi što pospešuje funcionalno znanje  i mogućnost primene naučenog. Učenici stiču osećaj pripadnost jednoj široj zajednici i naviku da saradjuju i kreiraju postepeno stičući neophodne veštine i strategije.

Komentari su onemogućeni.