(U)čitaj knjigu

Čitanje je veoma važno u procesu usvajanja znanja, u svakodnevnoj komunikaciji, prikupljanju i razmeni informacija. Sve je manje dece koja vole da čitaju.

Nisu motivisani, iako rado slušaju kada im neko čita. Svakog dana, na početku prvog časa, svojim prvacima čitam pesme ili priče koje sam u početku ja birala, a sada oni odlučuju koju priču da čitam. Svako dobije dva odlomka iz nekih bajki ili priča i nakon samostalnog čitanja u sebi glasaju za priču koju žele da čuju. To je naš svakodnevni  ritual. Polako prelazimo u drugu etapu: oni čitaju drugarima. Dakle, postoji interesovanje za pisanu reč, ali izostaje motivacija da samostalno čitaju.

U okviru projektne nastave u prvom razredu, učenicima i roditeljima sam predložila projekat „Čitamo s mamama, tatama, tetkama…“ Na času projektne nastave su se smenjivale mame (u većoj meri) i čitale su slikovnice koje su odabrale. 

Pre nekoliko godina je nastao projekat „(U)čitaj knjigu“ čiji je cilj promovisanje čitanja i razvijanje ljubavi prema knjizi. Naziv je dobio od reči učitaj koju deca koriste kada dobiju novu kompjutersku igricu. Polazeći od interesovanja dece za igricama, nastala je knjiga Igrica lavirint o dečaku Vasiliju koji se nalazi u igrici i prelazi s jednog nivoa na sledeći nivo rešavajući zagonetke, mozgalice i probleme. Radionica -razmišljaonica je nastala sa ciljem da se deca motivšu za čitanje knjiga i  primenu znanja. Uspešno je realizovana u više osnovnih škola i biblioteka u prethodnom periodu. Pozvala sam kolege da se pridruže projektu i obeleže Dan dečije književnosti. Iako je učešće u projektu volontersko, bez ikakvih sertifikata i potvrda, prijavilo se više desetina učitelja, nastavnika srpskog jezika, bibliotekara i stručnih saradnika iz 32 škole. Dobili su scenario za radionicu, uputstvo, zahvalnice za učešće i odlomak iz knjige Igrica lavirint.

 Radionica – razmišljaonica se satoji iz dva dela. U prvom delu su učenici dobili informacije o obeležavanju Dana dečije knjige, a zatim su pozvani na jedno putovanje zanimljivim prevoznim sredstvom. Upravo je to bila prva zagonetka, a za njom su se nizale još neke zagonetke, problemi, mozgalice i zadaci iz matematike. Svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo učenika, nastavnici su izrazili kroz izveštaje koje su poslali autoru. Posebno su istakli da se deci veoma dopalo zamišljeno putovanje, da su bili motivisani, zainteresovani, aktivni, a bilo je i duhovitih i neobičnih rešenja. U drugom delu radionice je predstavljen odlomak iz romana Igrica lavirint. Učenici su pomogli junaku romana Vasiliju da reši problem i pređe na sledeći nivo igrice. Na kraju radionice, realizatori su preporučili čitanje knjiga. Cilj je postignut jer su u nekoliko škola posle radionice, učenici posetili školske biblioteke i pozajmili knjige po svom izboru ili preporuci bibliotekara.

Komentari su onemogućeni.