„Svako ko prestane da uči je star,

imao dvadeset ili osamdeset godina.

Svako ko nastavi da uči je mlad.“