„Da bi uspeli u poslu budite smeli, budite drugačiji i budite prvi.“