“Sadašnjost je vaša;
ja radim za budućnost
i ona pripada meni”