„Ko sme, taj i može. Ko ne zna za strah, taj ide napred.“